De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ambten in de gemeente Gaat het over ‘ambten’, dan gaat het over de gemeente. En gaat het over de gemeente, dan gaat het over Christus. 1 Kor. 12 - vragen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ambten in de gemeente Gaat het over ‘ambten’, dan gaat het over de gemeente. En gaat het over de gemeente, dan gaat het over Christus. 1 Kor. 12 - vragen:"— Transcript van de presentatie:

1 Ambten in de gemeente Gaat het over ‘ambten’, dan gaat het over de gemeente. En gaat het over de gemeente, dan gaat het over Christus. 1 Kor. 12 - vragen: -De gemeente is veelkleurig: verscheidenheid aan gaven. Wat maakt dat die elkaar niet tegenwerken maar doelmatig zijn? -Kun je hier iets van ‘ambten’ herkennen? Hoe verhouden die zich tot de overige gaven?

2 Ambten in de gemeente Ef. 4: 1-16 - vragen: -Wat wordt er in vers 7 e.v. gezegd over Christus? Wat betekent dat? -Er staat twee keer ‘geven’: Christus geeft ieder genade (7/8), én hij geeft apostelen, profeten, etc. (11). Wat is de relatie of verhouding tussen beide geschenken van Christus? -Wat is de taak van die speciaal aangestelden?

3 Ambten in de gemeente Conclusies: 1.De Geest maakt de verschillende gaven efficiënt. 2.Sommigen worden aangesteld. ‘Ambt’= een erkende gave. 3.Gaven en ambten staan dus op hetzelfde niveau. 4.Taak (vers 12!): aansturen, toerusten. Met het Woord: geestelijk leiden. 5.Er bestaat geen ambt ‘kerkenraadslid’. Ieder heeft zijn eigen roeping en verantwoordelijkheid (die je wel met elkaar kunt delen: be-raad).

4 Ambten in de gemeente Twee hoofdlijnen in ambtsopvattingen: 1.Functioneel 1.Praktisch: nevenschikkend/laagkerkelijk (vooral evangelische gemeenten) 2.Presbyteriaal: het ‘tegenover’ van het ambt (gereformeerde kerken). 2.Ontologisch Bemiddeling: hoogkerkelijk systemen, zoals RK

5 Ambten in de gemeente Verhouding Christus – gemeente – ambt (4 modellen) Model 1: Bemiddeling (hoogkerkelijke systemen, zoals RK) Christus Ambt Gemeente

6 Ambten in de gemeente Verhouding Christus – gemeente – ambt (4 modellen) Model 2: Praktisch/functioneel (laagkerkelijke systemen) Christus Gemeente Ambt

7 Ambten in de gemeente Verhouding Christus – gemeente – ambt (4 modellen) Model 3: ‘Hulplijn’ (presbyteriale of geref. model) Christus Ambt Gemeente

8 Ambten in de gemeente Verhouding Christus – gemeente – ambt (4 modellen) Model 4: Nevenschikking (laagkerkelijke overtuigingen) Christus GemeenteAmbt

9 Ambten in de gemeente Knelpunten: Functionele benadering (vanuit gaven) kan leiden tot ‘platte’ ambtsvisie, gezag is probleem (geref. kerken; in sterkere mate: evangelische gemeenten). Bemiddeling (‘ontologisch’) kan leiden tot eenkoppig gezag (bisschop; RK-hiërarchie). A. van de Beek pleit voor herstel bisschopsambt, gekoppeld aan predikant (overige ambten door handoplegging daarvan af te leiden).

10 Ambten in de gemeente 1. Oudste (herder) O.T.: oudsten; N.T.: oudsten (‘presbyteroi’) en ‘opzieners’ (‘episkopoi’). Herders, in navolging van de Goede Herder (Joh. 10). Geestelijke zorg, bewaren bij Christus. Therapeutisering: recente ontwikkeling vanuit individualistische (gevoels)cultuur. 2. Diaken (dienaar, helper, gavenbeheerder) Toeruster in gemeenschap der heiligen. Kern: gavenexploitatie (inventariseren, stimuleren).

11 Ambten in de gemeente 3. Predikant (Bijbelleraar) N.T.: geen ‘predikant’. Wel: gaven vh profeteren, leren, e.d. Kern: dienaar vh Woord. Verkondigen, onderwijzen. Toerustende ondersteuning ambtsdragers vanuit professionele specialisatie.

12 Ambten in de gemeente Gereformeerde ambtstraditie: -Priesterschap van gelovigen (“samen onder het Woord ≠ samen onder de kerkenraad”: gaven ruimte geven, minder formeel, gaven van vrouwen erkennen, etc.) -Gemeente: structuur van gaven, ‘ambt’ is één van de gaven -Kerkenraad ≠ overall-bestuur maar be-raad -Ambtsprofiel vanuit gaven/eigenheid)


Download ppt "Ambten in de gemeente Gaat het over ‘ambten’, dan gaat het over de gemeente. En gaat het over de gemeente, dan gaat het over Christus. 1 Kor. 12 - vragen:"

Verwante presentaties


Ads door Google