De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in ‘De Voorhof’ Zondag 21 HC Franeker 12 september 2010 Thema: Wat moet je nou weer met de kerk?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in ‘De Voorhof’ Zondag 21 HC Franeker 12 september 2010 Thema: Wat moet je nou weer met de kerk?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in ‘De Voorhof’ Zondag 21 HC Franeker 12 september 2010 Thema: Wat moet je nou weer met de kerk?

2

3 Zondag 21 HC Franeker 12 september 2010

4 Wij belijden… Apostolische geloofsbelijdenis: Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; Geloofsbelijdenis van Nicea: En één, heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden.

5 Belijden wij dat? Eén? Veel, versnipperd Heilig? Lastig, belast, stoffig, onheilig Algemeen / katholiek? Losse clubjes, traditietjes, nationaal, ieder met zijn eigen ding Christelijk / apostolisch? Veelkleurig, verdeeld, vervaagd

6 Wat betekent het dat de kerk is: Heilig, gemeenschap van heiligen Apostolisch en christelijk Eén Algemeen en katholiek

7 Johannes 17,11.17-19 Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. … Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. 1. Heilig, gemeenschap van heiligen?

8 God is heilig: goddelijk, anders, puur, volmaakt Als wij heilig worden: menselijk, aan God gewijd, uit één stuk, volmaakt Jezus: door zijn dood de Heilige God en de heilige mens Door Jezus en de Heilige Geest maakt God ons heilig: Christus is onze heiliging (1 Kor 1,30) De Geest maakt heilig (2 Tess 2,13) 1. Heilig, gemeenschap van heiligen?

9 Vraag: laat je de Heilige God jou heilig maken of leef je onheilig? In Christus gewijd aan de Vader zoals Jezus zelf zich aan de Vader wijdde Doordat je Jezus Christus aanneemt als je heiliging Doordat de Geest je in alles heilig mag maken 1. Heilig, gemeenschap van heiligen?

10 Woord: verkondiging van Christus – de bron: Romeinen 10,17: Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus. Geloof Doop Avondmaal Oudsten 2.Apostolisch, christelijk – waar dan?

11 Woord: verkondiging van Christus – de bron Geloof: geloof in Christus – de kern: Openbaring 2,13 U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend Doop Avondmaal Oudsten 2.Apostolisch, christelijk – waar dan?

12 Woord: verkondiging van Christus – de bron Geloof: geloof in Christus – de kern Doop: in (het lichaam van) Christus gebracht – de ingang: Galaten 3,27: U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Avondmaal Oudsten 2.Apostolisch, christelijk – waar dan?

13 Woord: verkondiging van Christus – de bron Geloof: geloof in Christus – de kern Doop: in Christus gebracht – de ingang Avondmaal: één lichaam – de gemeenschap: 1 Korinte 10,16-17: Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Oudsten 2.Apostolisch, christelijk – waar dan?

14 Woord: verkondiging van Christus – de bron Geloof: geloof in Christus – de kern Doop: in Christus gebracht – de ingang Avondmaal: Christus’ lichaam – de gemeenschap Oudsten: geroepen door Christus – de leiding: 1 Petrus 5,1-2.5: Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste … vraag ik u: Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding. … En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. 2.Apostolisch, christelijk – waar dan?

15 Begin je je eigen clubje, of doe je hier mee? Woord: verkondiging van Christus – de bron Geloof: geloof in Christus – de kern Doop: in Christus gebracht – de ingang Avondmaal: Christus’ lichaam – de gemeenschap Oudsten: geroepen door Christus – de leiding 2.Apostolisch, christelijk – waar dan?

16 Joh 17,11.20-23 … Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. 3. Eén?

17 Vader en Zoon zijn één: de Vader is in de Zoon, de Zoon is in de Vader Als wij in God zijn (wij in Christus, Christus in God) kunnen wij één zijn In onze volkomen éénheid wordt Gods grootheid tastbaar Als wij één zijn begrijpt de wereld: Jezus komt van God; en zal de wereld geloven 3. Eén?

18 Vraag: hoe kan de wereld geloven als wij niet één zijn? Niet geestelijk één in Christus, en zo in God Verdeeld – kerkscheuringen, ieder voor zich, ruziënde gemeenteleden Lege kerken, ons land geestelijk losgeslagen: Gods oordeel over onze verdeeldheid? 3. Eén?

19 Gal 3,27-28: Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. 4. Algemeen en katholiek?

20 Door Christus: geen scheiding meer tussen Israël en de heidenen (Ef 2) Christus: de laatste Adam In Christus: een nieuwe mensheid, een nieuwe schepping Kerk: internationale, universele, multiculturele beweging Onze ‘kerkverbanden’: schamel overblijfsel van een wereldwijde kerk 4. Algemeen en katholiek?

21 Vraag: hoe katholiek ben jij ingesteld? Liudger, apostel van de Friezen: Friezen, Franken, Utrecht, York, Keulen, Helgoland, Münster, Werden, Rome, Monte Cassino Stel je voor: een kerk van rijk en arm, van christenen uit Turkije, Marokko, Iran, Somalië, Korea, Amerika, Pakistan… 4. Algemeen en katholiek?

22 Wij geloven één, heilige, katholieke, apostolische kerk ‘Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.’ Jezus (Johannes 10,16)

23


Download ppt "Welkom in ‘De Voorhof’ Zondag 21 HC Franeker 12 september 2010 Thema: Wat moet je nou weer met de kerk?"

Verwante presentaties


Ads door Google