De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoog water op het schoolplein? Versie: Waterland & Zaanstreek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoog water op het schoolplein? Versie: Waterland & Zaanstreek."— Transcript van de presentatie:

1 Hoog water op het schoolplein? Versie: Waterland & Zaanstreek

2 Hoofdstuk 1. Introductie

3 Leerdoelen In dit hoofdstuk leer je: - Hoe het met het overstromingsgevaar in jouw omgeving is - Basisbegrippen die gaan over overstromingen en wateroverlast

4 Hoofdstuk 1. Introductie Een rampenbestrijdingsoefening, zin of onzin?

5 Hoofdstuk 1. Introductie Opdracht 1  Lees het artikel, en bedekt of het zinnig of onzinnig is dat er een dergelijke oefening wordt gehouden

6 Hoofdstuk 1. Introductie Opdracht 2 & 3  Kan jouw omgeving getroffen worden door een overstromingsramp?

7 Hoofdstuk 1. Introductie Overstromingen Oorzaak -Hoogwater in het Markermeer en storm  dijkdoorbraak

8 Hoofdstuk 1. Introductie Overstromingen Oorzaak -Hoogwater in het Markermeer en storm  dijkdoorbraak

9 Hoofdstuk 1. Introductie Wateroverlast Oorzaak -Hoosbui in het binnendijks gebied

10 Hoofdstuk 1. Introductie Opdracht 4  Kan jouw omgeving getroffen worden door een wateroverlast? Opdracht 5  Samenvattende opdracht

11 Hoofdstuk 1. Introductie OverstromingWateroverlast OorzaakHoog water op het Ijsselmeer of Markermeer  dijkdoorbraak (zie ook hoofdstuk 2) Een enorme hoosbui KansZie hoofdstuk 2 en 3Eens in de paar jaar GevolgenZie hoofdstuk 4Schade voor landbouw en kelders. Enige overlast voor verkeer PreventieZie hoofdstuk 5 VoorbereidenZie hoofdstuk 6

12 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt?

13 Leerdoelen In dit hoofdstuk leer je: - Hoe een overstroming in Waterland - Zaanstreek kan plaatsvinden - Hoe overstromingen in Waterland Zaanstreek hebben plaats gevonden

14 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? Sporen in het landschap

15 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? Sporen in het landschap

16 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? Ontstaan van een wiel of meer

17 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? Ontstaan van een wiel of meer

18 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? Ontstaan van een wiel of meer

19 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? De overstroming van 1916

20 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? De overstroming van 1916 Purmerend

21 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? De overstroming van 1916 Zaandam

22 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? De overstroming van 1916 Marken

23 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? De overstroming van 1916 Marken

24 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? Oorzaken van overstromingen langs de Zuiderzee / IJsselmeer 1)Voordat het IJsselmeer bestond werkte de Zuiderzee als een bekken. 1)Noordwesten wind stuwt water de Zuiderzee in 2)De waterstand is extra hoog tijdens springtij  Het samenvallen van deze twee kenmerken noemt men Stormvloed 2)na de afsluiting van de Zuiderzee is het water beter controleerbaar. 1)Het water kan niet meer het bekken ingestuwd worden 2)Maar door aanvoer van rivierwater kan het water in het meer wel hoog staan. Er blijft dus een overstromingsrisico

25 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? Sommige dijken voeldoen niet meer Marken

26 Opdracht 6 t/m 8 Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt? In deze opdrachten ga je kijken naar overstromingen in het verleden.

27 Hoofdstuk 3. Hoe kan een dijk doorbreken?

28 Leerdoelen In dit hoofdstuk leer je: - Verschillende faalmechanismen van duinen en dijken - Zelf een dijk beoordelen

29 Hoofdstuk 3. Hoe kan een dijk doorbreken? 4 faalmechanismen 1)Golfoverslag & Overloop 2)Erosie van het buitentalud 3)Afschuiving van het binnentalud 4)Ondertunneling (piping)

30 Hoofdstuk 3. Hoe kan een dijk doorbreken? Faalmechanismen 1A: “Golfoverslag”

31 Hoofdstuk 3. Hoe kan een dijk doorbreken? Faalmechanismen 1B: “Overloop”

32 Hoofdstuk 3. Hoe kan een dijk doorbreken? Faalmechanismen 2: “Erosie van het buitentalud”

33 Hoofdstuk 3. Hoe kan een dijk doorbreken? Faalmechanismen 3: “Afschuiving van het binnentalud”

34 Hoofdstuk 3. Hoe kan een dijk doorbreken? Faalmechanismen 4: “Ondertunneling (piping)”

35 Hoofdstuk 3. Hoe kan een dijk doorbreken? Faalmechanismen 4: “Ondertunneling (piping)”

36 Hoofdstuk 3. Hoe kan een dijk doorbreken? Faalmechanismen 4: “Ondertunneling (piping)” Het Wiel van Bassa in de Diefdijk. Geel = zandbaan.

37 Opdracht 9 t/m 13 Hoofdstuk 3. Hoe kan een dijk doorbreken? In deze opdrachten ga je kijken naar dijkdoorbraakmechanismen.

38 Veldwerkopdracht (opdracht 14 & 15) Hoofdstuk 3. Hoe kan een dijk doorbreken? Voer een klein veldwerk uit bij een dijk. Je krijgt van je docent een veldwerklocatie toegewezen. Ga met een drietal naar een plek langs de dijk. Beantwoord de waarnemingsvragen. Teken op een wit vel een doorsnede over de dijk. Noem alles wat je hebt gezien in de doorsnede. Maak een paar foto’s van je groepje op of bij de dijk. Beantwoord de verwerkingsvragen.

39 Hoofdstuk 4. Het verloop en de gevolgen van een overstroming

40 Leerdoelen In dit hoofdstuk leer je: - Hoe een overstroming verloopt: wat gebeurt er na … dagen? - Wat de gevolgen zijn van zo een overstroming

41 Waterkeringen 1)Hoofdkeringen 2)Regionale keringen Hoofdstuk 4. Het verloop en de gevolgen van een overstroming

42 Waterkeringen 1)Hoofdkeringen –Wat zijn het?  dijken langs de meren en grote rivieren, duinen langs de kust –Wat is hun doel  proberen het binnendijks gebied te beschermen 2)Regionale keringen –Wat zijn het?  dijken, kades en dammen in het binnendijks gebied –Wat is hun doel  proberen de gevolgen van een overstroming te beperken Hoofdstuk 4. Het verloop en de gevolgen van een overstroming

43 Het verloop van overstromingen Hoofdstuk 4. Het verloop en de gevolgen van een overstroming

44 Gevolgen van overstromingen 1)Materiële schade 2)Dodelijke slachtoffers 3)Ontwrichting van het dagelijks leven 4)Indirecte gevolgen Hoofdstuk 4. Het verloop en de gevolgen van een overstroming

45 Gevolgen van overstromingen Hoofdstuk 4. Het verloop en de gevolgen van een overstroming

46 Opdracht 16 t/m 22 In deze opdrachten ga je met de overstromingsrisicoatlas kijken naar het verloop en de gevolgen overstromingen in jouw omgeving.

47 Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

48 Leerdoelen In dit hoofdstuk leer je: - Over de verschillende overheden en wat ze doen - Wat meerslagveiligheid is en hoe dat in Waterland - Zaanstreek tot stand komt

49 De organisatie van waterbeheer in Nederland Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

50 Meerlaagsveiligheid: drie lagen Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

51 Laag 1: preventie Preventie = verkleinen van de kans op een overstroming Dit kan door: -Regelmatige controle van hoofdkeringen -Zo nodig versterken van dijken: -Tegelbekleding aanleggen/onderhouden -Gras onderhouden  betere houvast Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

52 Laag 1: preventie Controle van dijken Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

53 Laag 1: preventie Dijkversterking Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

54 Laag 2: Gevolg-beperkende maatregelen Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

55 Laag 3: Rampenbestrijding en crisisbeheer Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

56 Preventie en bestrijding van wateroverlast Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

57 Preventie en bestrijding van wateroverlast Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om de kans op overstromingen te verkleinen?

58 Opdracht 23 t/m 27  Meerlaagsveiligheid Opdracht 28 & 29  Preventie van wateroverlast

59 Hoofdstuk 6. Hoe kun je jezelf voorbereiden op een overstroming?

60 Leerdoelen In dit hoofdstuk leer je: - Hoe je om moet gaan met een overstroming - Een keuze maken tussen horizontaal vluchten en verticaal vluchten

61 Twee manieren van vluchten: horizontaal en verticaal Hoofdstuk 6. Hoe kun je jezelf voorbereiden op een overstroming?

62 www.overstroomik.nl Hoofdstuk 6. Hoe kun je jezelf voorbereiden op een overstroming?

63 Opdracht 30  www.overstroomik.nl www.overstroomik.nl Extra opdracht  Hoe ziet jouw omgeving eruit bij een overstroming? Maak een foto met de app! Opdracht 31 & 32  Horizontaal en verticaal vluchten Opdracht 33  Wat doe jij?

64 Hoofdstuk 6. Hoe kun je jezelf voorbereiden op een overstroming? Samenvattende opdracht  Verschillen overstromingen/wateroverlast

65 Hoofdstuk 6. Hoe kun je jezelf voorbereiden op een overstroming? Huiswerkopdracht  Hoe is het overstromingsrisicobewustzijn van mensen in jouw omgeving?

66 Hoofdstuk 7. Resultaten enquete & Eindopdrachten

67 Hoofdstuk 7. Resultaten enquête & Eindopdrachten Leerdoelen In dit hoofdstuk leer je: - Wat de uitkomst van de enquête is

68 Hoofdstuk 7. Resultaten enquete & Eindopdrachten Jullie hebben de enquete afgenomen en de gegevens ingevoerd. We gaan nu naar de resultaten kijken.

69 Hoofdstuk 7. Resultaten enquete & Eindopdrachten (klik op de knoppen) Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5

70 Hoofdstuk 7. Eindopdrachten Groepsopdracht 1: Gevolg-beperkende maatregelen Groepsopdracht 2: Versterken van het bewustzijn bij bewoners


Download ppt "Hoog water op het schoolplein? Versie: Waterland & Zaanstreek."

Verwante presentaties


Ads door Google