De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 havo 4 water, §2 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 havo 4 water, §2 1."— Transcript van de presentatie:

1 3 havo 4 water, §2 1

2 Mozambique: soms te veel 2

3 India: vaak te weinig 3

4 De blauwe planeet: alles stroomt
Welke kringloop heeft de meeste betekenis voor de mens en waarom? De lange kringloop (B) omdat deze zoet water naar het land brengt. A B 4

5 De blauwe planeet: alles stroomt
Hoe vormt de lange kringloop het landschap? Water en ijs zorgen voor erosie (afbraak) en sedimentatie (opbouw). A B 5

6 Alles stroomt: water op zoek naar een balans
Aanvoer: - neerslag - rivieren - grondwater Afvoer: - verdamping - uitstroom naar elders Aanvoer - afvoer = waterbalans Nuttige neerslag = neerslag - verdamping 6

7 Opslag van water A Als bodemwater of als grondwater
Wat is het verschil? 7

8 Opslag van water B In een aquifer 8

9 Ondergrondse spaarpot in Midwesten VS
Hoe ontstaan deze groene cirkels in het landschap? Hoe is deze aquifer ontstaan? 9

10 Water: vernieuwbaar of niet?
gebruik > duurzaam waterbeheer Niet vernieuwbaar gebruik > niet duurzaam 10

11 Waarom is hier geen sprake van duurzaam waterbeheer?
Men verbruikt meer water dan er wordt aangevuld. 11

12 Soms te veel 12

13 Oorzaken overstroming rivier
- natuurlijke oorzaken - menselijke oorzaken 13

14 Waar hoort wat thuis? Waar hoort wat thuis? Natuur Mens
1 harde ondergrond 5 sterke schommeling van regiem 2 ontbossen 6 op een helling akkers in plaats van weiland aanleggen 3 rechte diepe sloten 7 piekafvoer 4 verstening van stroomgebied 8 weinig begroeiing 14

15 Daar hoort het thuis Natuur Mens 1 harde ondergrond 5 ontbossen
2 sterke schommeling van regiem 6 op een helling akkers in plaats van weiland aanleggen 3 piekafvoer 7 rechte diepe sloten 4 weinig begroeiing 8 verstening van stroomgebied 15

16 Wat versta je onder het regiem van en rivier
Wat versta je onder het regiem van en rivier? Hoe zie je aan het regiem welke soort rivier het is? 16

17 Deel de rivier in naar kenmerken van het regiem
A is een …rivier omdat… A B is een …rivier omdat… B C is een …rivier omdat… C 17

18 Deel de rivier in naar kenmerken van het regiem
A is een regenrivier omdat hij laag staat in de zomer door de hoge verdamping. A B is een gemengde rivier omdat het regiem vrij gelijkmatig is. B C is een smeltwaterrivier omdat er in de vroege zomer veel smeltwater wordt afgevoerd. C 18

19 tropische wervelstorm
Bedreigde kust: Bangladesh laagland estuarium tropische wervelstorm springtij baaivormige kustlijn ondiepe randzee 19

20 Kies: Een Bengaalse boer hoeft geen dijken omdat:
A Dat erg veel werk is. B Het te veel kostbare grond kost. C De rivieren dan geen vruchtbaar slib kunnen afzetten. D Bij een doorbraak de gevolgen erger zijn. Juist: C en D 20

21 Vaak te weinig Vaak te weinig 21

22 Probleem: er is voldoende zoet water op aarde, maar…
valt niet in het groeiseizoen valt in korte tijd valt in dunbevolkte gebieden 22

23 Waterstress neemt toe door…
snelle groei bevolking vooral in arme landen snelle urbanisatie stijgende welvaart 23

24 Maar waterstress is niet overal gelijk
geen probleem grote problemen in komende periode nog geen probleem problemen nemen toe

25 Armen betalen hoogste prijs voor water in de steden
Waarom? Redeneer in 4 stappen: 1 vooral in arme landen groeien steden snel > 2 vraag naar schoon water stijgt terwijl vervuiling van (grond)water toeneemt > 3 aanvoer van water nodig > prijs stijgt > 4 arme mensen zijn de eerste slachtoffers 25

26 Te weinig Hoe lossen we dat op? 1 water vasthouden 2 water sparen 26

27 Oplossing 1: water vasthouden
Bijvoorbeeld bouwen van stuwdammen 27

28 Voor- en nadelen van een grote stuwdam als de Drieklovendam
Voordelen - water vasthouden - opwekken elektriciteit - regelen waterstand Nadelen - bewoners moeten verhuizen - stuwmeer slibt dicht - bewoners stroomafwaarts minder water - dam kan doorbreken> enorme ramp 28

29 Kleinschalige irrigatie in Senegal. Hoe werkt dat?
Leg dat in drie stappen uit. boer put water water wordt in bak uitgegoten vanuit bak gaat water naar akkertje Noem drie voordelen van kleinschalige irrigatie boven de bouw van stuwdammen. 29

30 Irrigatie aan de rand van het Tsjaadmeer
Irrigatie leidt hier tot verzilting. Noem twee aanwijzingen. Eén zie je op de foto. Bij bekkenirrigatie verdampt veel water. Tsjaad heeft een droog en heet klimaat met een hoge verdamping. 30

31 Oplossing 2: water sparen
In de landbouw In huishoudens en industrie - druppelirrigatie toepassen in gebieden met hoge verdamping. - minder water gebruiken en meer hergebruiken duurzaam met water omgaan! 31

32 Waarom is de GWS juist bij geulirrigatie zo sterk gestegen?
Door de geulirrigatie wordt heel veel water in de grond gebracht. 32

33 Druppelirrigatie in de Negev-woestijn in Israël.
Noem twee voordelen van deze manier van irrigeren. minder water nodig minder verzilting 33

34 Op welke twee manieren wordt hier water gespaard?
toepassen druppelirrigatie zuiveren van afvalwater 34


Download ppt "3 havo 4 water, §2 1."

Verwante presentaties


Ads door Google