De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 havo 4 water, §2. Mozambique: soms te veel India: vaak te weinig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 havo 4 water, §2. Mozambique: soms te veel India: vaak te weinig."— Transcript van de presentatie:

1 3 havo 4 water, §2

2 Mozambique: soms te veel

3 India: vaak te weinig

4 Welke kringloop heeft de meeste betekenis voor de mens en waarom? De lange kringloop (B) omdat deze zoet water naar het land brengt. AB De blauwe planeet: alles stroomt

5 Hoe vormt de lange kringloop het landschap? Water en ijs zorgen voor erosie (afbraak) en sedimentatie (opbouw). De blauwe planeet: alles stroomt AB

6 Aanvoer: -neerslag -rivieren -grondwater Afvoer: -verdamping -uitstroom naar elders Nuttige neerslag = neerslag - verdamping Aanvoer - afvoer = waterbalans Alles stroomt: water op zoek naar een balans

7 A Als bodemwater of als grondwater Wat is het verschil? Opslag van water

8 B In een aquifer Opslag van water

9 Hoe ontstaan deze groene cirkels in het landschap? Hoe is deze aquifer ontstaan? Ondergrondse spaarpot in Midwesten VS

10 Vernieuwbaar gebruik > duurzaam waterbeheer Niet vernieuwbaar gebruik > niet duurzaam Water: vernieuwbaar of niet?

11 Waarom is hier geen sprake van duurzaam waterbeheer? Men verbruikt meer water dan er wordt aangevuld.

12 Soms te veel

13 -natuurlijke oorzaken -menselijke oorzaken Oorzaken overstroming rivier

14 Waar hoort wat thuis? NatuurMens 1 harde ondergrond5 sterke schommeling van regiem 2 ontbossen6 op een helling akkers in plaats van weiland aanleggen 3 rechte diepe sloten7 piekafvoer 4 verstening van stroomgebied8 weinig begroeiing Waar hoort wat thuis?

15 NatuurMens 1 harde ondergrond5 ontbossen 2 sterke schommeling van regiem 6 op een helling akkers in plaats van weiland aanleggen 3 piekafvoer7 rechte diepe sloten 4 weinig begroeiing8 verstening van stroomgebied Daar hoort het thuis

16 Wat versta je onder het regiem van en rivier? Hoe zie je aan het regiem welke soort rivier het is?

17 B C A A is een …rivier omdat… B is een …rivier omdat… C is een …rivier omdat… Deel de rivier in naar kenmerken van het regiem

18 B C A A is een regenrivier omdat hij laag staat in de zomer door de hoge verdamping. B is een gemengde rivier omdat het regiem vrij gelijkmatig is. C is een smeltwaterrivier omdat er in de vroege zomer veel smeltwater wordt afgevoerd. Deel de rivier in naar kenmerken van het regiem

19 laagland estuarium baaivormige kustlijn tropische wervelstorm springtij ondiepe randzee Bedreigde kust: Bangladesh

20 Kies: Een Bengaalse boer hoeft geen dijken omdat: A Dat erg veel werk is. B Het te veel kostbare grond kost. C De rivieren dan geen vruchtbaar slib kunnen afzetten. D Bij een doorbraak de gevolgen erger zijn. Juist: C en D

21 Vaak te weinig

22 valt in dunbevolkte gebieden valt niet in het groeiseizoenvalt in korte tijd Probleem: er is voldoende zoet water op aarde, maar…

23 snelle groei bevolking vooral in arme landen snelle urbanisatie stijgende welvaart Waterstress neemt toe door…

24 geen probleem nog geen probleem problemen nemen toe grote problemen in komende periode Maar waterstress is niet overal gelijk

25 Waarom? Redeneer in 4 stappen: 1 vooral in arme landen groeien steden snel > 2 vraag naar schoon water stijgt terwijl vervuiling van (grond)water toeneemt > 3 aanvoer van water nodig > prijs stijgt > 4 arme mensen zijn de eerste slachtoffers Armen betalen hoogste prijs voor water in de steden

26 Te weinig Hoe lossen we dat op? 1 water vasthouden 2 water sparen

27 Oplossing 1: water vasthouden Bijvoorbeeld bouwen van stuwdammen

28 Voor- en nadelen van een grote stuwdam als de Drieklovendam Voordelen - water vasthouden - opwekken elektriciteit - regelen waterstand Nadelen - bewoners moeten verhuizen - stuwmeer slibt dicht - bewoners stroomafwaarts minder water - dam kan doorbreken> enorme ramp

29 boer put water water wordt in bak uitgegoten vanuit bak gaat water naar akkertje Leg dat in drie stappen uit. Kleinschalige irrigatie in Senegal. Hoe werkt dat? Noem drie voordelen van kleinschalige irrigatie boven de bouw van stuwdammen.

30 Irrigatie leidt hier tot verzilting. Noem twee aanwijzingen. Eén zie je op de foto. 1.Bij bekkenirrigatie verdampt veel water. 2.Tsjaad heeft een droog en heet klimaat met een hoge verdamping. Irrigatie aan de rand van het Tsjaadmeer

31 Oplossing 2: water sparen In de landbouwIn huishoudens en industrie - druppelirrigatie toepassen in gebieden met hoge verdamping. - minder water gebruiken en meer hergebruiken duurzaam met water omgaan!

32 Door de geulirrigatie wordt heel veel water in de grond gebracht. Waarom is de GWS juist bij geulirrigatie zo sterk gestegen?

33 minder water nodig minder verzilting Noem twee voordelen van deze manier van irrigeren. Druppelirrigatie in de Negev-woestijn in Israël.

34 toepassen druppelirrigatie zuiveren van afvalwater Op welke twee manieren wordt hier water gespaard?


Download ppt "3 havo 4 water, §2. Mozambique: soms te veel India: vaak te weinig."

Verwante presentaties


Ads door Google