De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige
19 maart 2015

2 Agenda Verslagen jan 2014: servicedocument, organisatorisch kader, derde graad, didactisch kader, geïntegreerd werken, GIP// maart stage, basisvademecum, afspraken lln materiaal! Eind dit schooljaar: inventarisatie excell lijst in team … Zorg: over de verschillende componenten heen: afstemmen op de gebruiker en zijn situatie Pauze Per AD

3 Afstemmen op de gebruiker en zijn situatie
Zie leerplandoelstellingen in alle AD’s In les èn op stage

4 Wie is gebruiker? Met aandacht voor specifieke doelgroepen:
Volwassen gebruikers Gezinnen Met aandacht voor specifieke doelgroepen: kwetsbare gezinnen, jonge gezinnen, ouderen, gebruikers die (psychisch en/of lichamelijk) chronisch ziek zijn, gebruikers die palliatief zijn, gebruikers met een beperking Dus in casussen, voorbeelden … hanteren!

5 Vertrekken vanuit holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie
Lichamelijk Psychisch Spiritueel Sociaal omgeving

6 Wat is de situatie van de gebruiker ?
Sociaal netwerk, woon- en leefsituatie, SES, maatschappij … Sociaal netwerk in kaart brengen: netwerken atie/Ecogram.pdf een-ecogram-maken-de-omgeving

7 In welke settings? Woonzorg: woonzorgcentra (4 weken stage op schooljaarbasis) en gezinszorg (4 weken stage op schooljaarbasis) Ziekenhuizen en andere zorginstellingen of diensten zoals PVT, geriatrie, voorzieningen voor mensen met een beperking, diensten thuisverpleegkunde, lokaal dienstencentrum…aanbieden via studiebezoeken, getuigenissen, videomateriaal, inleefmomenten …

8 Afstemmen vereist informatie verzamelen
Op allerlei mogelijke manieren en momenten, telkens opnieuw: gesprek, observatie, overdracht, dossier … Ordening van gegevens is nodig: in dit leerplan is gekozen voor de gezondheidspatronen van Gordon (gaan over alle elementen van het mens zijn = holistisch)

9 GORDON AD 4 en andere AD 5.3 en andere
1 Gezondheidsbeleving en instandhouding 2 Voeding en stofwisseling 3 Uitscheiding 4 Activiteiten 5 Slaap en rust 6 Waarneming en cognitie 7 Seksualiteit en voortplanting AD 5.3 en andere 8 Zelfbeleving 9 Rol en relatie 10 Stressverwerking 11 Waarden en levensovertuiging

10 Vanuit gezondheidspatronen naar ICF
ICF brengt de onderlinge samenhang of het samenspel (bio-psycho-sociaal) in beeld van de unieke gebruiker en diens beleving, wensen, behoeften en noden

11 ICF-schema = bio psycho sociale kijk op het menselijk functioneren
Gezondheidstoestand: :: Lichaam (Functies/anatomie/ stoornissen) Doen (Activiteiten/beperkingen) Samen (Participatie/participatieprobleem) Omgeving (Externe factoren) Ik (Persoonlijke factoren)

12 ICF ZORG GORDON ZORGVRAGER
ORGANISATIE (multidisciplinair team, visie,…) Mensbeeld (visie op zorg) ZORGVRAGER ZORG

13 Afstemmen op de gebruiker en zijn situatie: enkele praktijkvoorbeelden
Netwerkzorg als beleidsoptie, zie dia 14 Presentie als middel, zie dia 15 Beeldvorming rond ouderen als eye opener, zie dia 16 1 Kan u deze info linken met het leerplan? Hoe? Licht toe! 2 Welke consequenties zijn er voor zorgkundigen? 3 Hoe pakt u dit onderwerp concreet aan in de lessen, op stage? Samenvatting mindmaps als ondersteuning! Synthese in plenum brengen met inhoudelijke insteek, tips en bedenkingen …

14 Netwerkzorg https://www.youtube.com/watch?v=6vACUIn2T98

15 Presentie als middel tot het zoeken van aansluiting met gebruikers
werkveld/item/406-meridiaan

16 Beeldvorming rond ouderen en zorg als eye opener
ltuurgevoelige-ouderenzorg zorg-op-maat-voor-jou

17 Plenum Nog meer inspiratie …
Expeditie-goede-resultaten-ouderenzorg.html

18 Plenum Nog meer inspiratie …
Expeditie-goede-resultaten-ouderenzorg.html

19 Recente en te verwachten ontwikkelingen in de zorg
Er wordt gewerkt Federaal en in Vlaanderen aan een nieuw zorgmodel: gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis, kortere ligdagen en meer thuiszorg Er is een paradigmashift van probleemoplossend denken naar cliëntgericht denken. Er zal gewerkt worden vanuit netwerken, waarin iedereen samenwerkt rond de cliënt of zorgvrager. Ook de zorgkundige en de huishoudhulp zullen hierin een belangrijke plaats krijgen. Er komt een actualisatie van KB 78 (over de gezondheidszorgberoepen) tegen 2016

20 Gezinszorg Stuurgroep: knelpunten zijn besproken.
Om knelpunten structureel aan te pakken, hebben we een overzicht nodig van knelpunten per regio. Oproep om document zo snel mogelijk te bezorgen aan verbond. Regionaal overleg in mei 2015.

21 Nascholingsinitiatieven
Nascholing expressie vanuit de visie op zorg – 29 mei 2015 (via Eekhoutcentrum + begeleiding) Dag van de voeding: 25 maart 2015 (via Eekhoutcentrum) Coaching: 5 mei 2015 (via Eekhoutcentrum)


Download ppt "Netwerk Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige"

Verwante presentaties


Ads door Google