De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NETWERK THUIS- EN BEJAARDENZORG / ZORGKUNDIGE 19 maart 2015 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NETWERK THUIS- EN BEJAARDENZORG / ZORGKUNDIGE 19 maart 2015 1."— Transcript van de presentatie:

1 NETWERK THUIS- EN BEJAARDENZORG / ZORGKUNDIGE 19 maart 2015 1

2 Agenda  Verslagen jan 2014: servicedocument, organisatorisch kader, derde graad, didactisch kader, geïntegreerd werken, GIP// maart 2014 stage, basisvademecum, afspraken lln materiaal!  Eind dit schooljaar: inventarisatie excell lijst in team …  Zorg: over de verschillende componenten heen: afstemmen op de gebruiker en zijn situatie  Pauze  Per AD 2

3 Afstemmen op de gebruiker en zijn situatie  Zie leerplandoelstellingen in alle AD’s  In les èn op stage 3

4 Wie is gebruiker? – Volwassen gebruikers – Gezinnen – Met aandacht voor specifieke doelgroepen: kwetsbare gezinnen, jonge gezinnen, ouderen, gebruikers die (psychisch en/of lichamelijk) chronisch ziek zijn, gebruikers die palliatief zijn, gebruikers met een beperking Dus in casussen, voorbeelden … hanteren! 4

5 Vertrekken vanuit holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie Lichamelijk Psychisc h Spiritueel Sociaal omgeving 5

6 Wat is de situatie van de gebruiker ?  Sociaal netwerk, woon- en leefsituatie, SES, maatschappij …  Sociaal netwerk in kaart brengen:  http://www.actiz.nl/stream/aan-de-slag-met-sociale- netwerken http://www.actiz.nl/stream/aan-de-slag-met-sociale- netwerken  http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/toolbox/familieparticip atie/Ecogram.pdf http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/toolbox/familieparticip atie/Ecogram.pdf  http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/instrument- een-ecogram-maken-de-omgeving http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/instrument- een-ecogram-maken-de-omgeving 6

7 In welke settings?  Woonzorg: woonzorgcentra (4 weken stage op schooljaarbasis) en gezinszorg (4 weken stage op schooljaarbasis)  Ziekenhuizen en andere zorginstellingen of diensten zoals PVT, geriatrie, voorzieningen voor mensen met een beperking, diensten thuisverpleegkunde, lokaal dienstencentrum…aanbieden via studiebezoeken, getuigenissen, videomateriaal, inleefmomenten … 7

8 Afstemmen vereist informatie verzamelen  Op allerlei mogelijke manieren en momenten, telkens opnieuw: gesprek, observatie, overdracht, dossier …  Ordening van gegevens is nodig: in dit leerplan is gekozen voor de gezondheidspatronen van Gordon (gaan over alle elementen van het mens zijn = holistisch) 8

9 GORDON AD 4 en andere 1 Gezondheidsbeleving en instandhouding 2 Voeding en stofwisseling 3 Uitscheiding 4 Activiteiten 5 Slaap en rust 6 Waarneming en cognitie 7 Seksualiteit en voortplanting AD 5.3 en andere 8 Zelfbeleving 9 Rol en relatie 10 Stressverwerking 11 Waarden en levensovertuiging 9

10 Vanuit gezondheidspatronen naar ICF  ICF brengt de onderlinge samenhang of het samenspel (bio-psycho-sociaal) in beeld van de unieke gebruiker en diens beleving, wensen, behoeften en noden 10

11 Gezondheidstoestand: :: Doen (Activiteiten/beperkingen) Lichaam (Functies/anatomie/ stoornissen) Samen (Participatie/participatieprobleem) Omgeving (Externe factoren) Ik (Persoonlijke factoren) ICF-schema = bio psycho sociale kijk op het menselijk functioneren 11

12 ORGANISATIE (multidisciplinair team, visie,…) GORDON ICF ZORGVRAGER ZORG 12

13 Afstemmen op de gebruiker en zijn situatie: enkele praktijkvoorbeelden - Netwerkzorg als beleidsoptie, zie dia 14 - Presentie als middel, zie dia 15 - Beeldvorming rond ouderen als eye opener, zie dia 16 1 Kan u deze info linken met het leerplan? Hoe? Licht toe! 2 Welke consequenties zijn er voor zorgkundigen? 3 Hoe pakt u dit onderwerp concreet aan in de lessen, op stage? Samenvatting mindmaps als ondersteuning! Synthese in plenum brengen met inhoudelijke insteek, tips en bedenkingen … 13

14 Netwerkzorg  https://www.youtube.com/watch?v=6vACUIn2T98 https://www.youtube.com/watch?v=6vACUIn2T98 14

15 Presentie als middel tot het zoeken van aansluiting met gebruikers  http://www.presentie.nl/video/uit-het- werkveld/item/406-meridiaan http://www.presentie.nl/video/uit-het- werkveld/item/406-meridiaan 15

16 Beeldvorming rond ouderen en zorg als eye opener  http://www.ziezeanders.be/ http://www.ziezeanders.be/  http://www.slideshare.net/fullscreen/Weliswaar/cu ltuurgevoelige-ouderenzorg http://www.slideshare.net/fullscreen/Weliswaar/cu ltuurgevoelige-ouderenzorg  http://www.zorganderstv.be/reportages/wat-is- zorg-op-maat-voor-jou http://www.zorganderstv.be/reportages/wat-is- zorg-op-maat-voor-jou 16

17 Plenum 17  Nog meer inspiratie … Nog meer inspiratie …  http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Espria- Expeditie-goede-resultaten-ouderenzorg.html http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Espria- Expeditie-goede-resultaten-ouderenzorg.html

18 Plenum 18  Nog meer inspiratie …  http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Espria- Expeditie-goede-resultaten-ouderenzorg.html http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Espria- Expeditie-goede-resultaten-ouderenzorg.html

19 Recente en te verwachten ontwikkelingen in de zorg  Er wordt gewerkt Federaal en in Vlaanderen aan een nieuw zorgmodel: gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis, kortere ligdagen en meer thuiszorg  Er is een paradigmashift van probleemoplossend denken naar cliëntgericht denken.  Er zal gewerkt worden vanuit netwerken, waarin iedereen samenwerkt rond de cliënt of zorgvrager. Ook de zorgkundige en de huishoudhulp zullen hierin een belangrijke plaats krijgen.  Er komt een actualisatie van KB 78 (over de gezondheidszorgberoepen) tegen 2016 19

20 Gezinszorg  Stuurgroep: knelpunten zijn besproken.  Om knelpunten structureel aan te pakken, hebben we een overzicht nodig van knelpunten per regio. Oproep om document zo snel mogelijk te bezorgen aan verbond.  Regionaal overleg in mei 2015. 20

21 Nascholingsinitiatieven - Nascholing expressie vanuit de visie op zorg – 29 mei 2015 (via Eekhoutcentrum + begeleiding) - Dag van de voeding: 25 maart 2015 (via Eekhoutcentrum) - Coaching: 5 mei 2015 (via Eekhoutcentrum) 21


Download ppt "NETWERK THUIS- EN BEJAARDENZORG / ZORGKUNDIGE 19 maart 2015 1."

Verwante presentaties


Ads door Google