De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieverslag kinderarmoede Hoorzitting Senaat 12 juni 2015 Reflectie vanuit de Gezinsbond Christel Verhas directeur SCW-gezinspolitiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieverslag kinderarmoede Hoorzitting Senaat 12 juni 2015 Reflectie vanuit de Gezinsbond Christel Verhas directeur SCW-gezinspolitiek."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieverslag kinderarmoede Hoorzitting Senaat 12 juni 2015 Reflectie vanuit de Gezinsbond Christel Verhas directeur SCW-gezinspolitiek

2 Armoederisico beperken: nood aan Gezinseffectenrapportage (GER): wat is effect beleid op gezinsportefeuille? verder kijken dan elke maatregel afzonderlijk: GER is nodig op geheel van maatregelen, over alle beleidsniveaus heen (overleg!) meer nodig dan bekijken van effect beleid op gezinnen in armoede; niet blindstaren op traditionele armoedegrenzen. ‘Wat is het effect op het risico op verarming?’ is effectiever dan ‘wat is het effect op gezinnen die in armoede leven?’

3 Kinderarmoede heeft vele gezichten Generatiearmoede Maar ook: groeiende groep kinderen die op een bepaald moment in hun levensloop met armoede of verminderde kansen worden geconfronteerd, bv. omwille van relatiebreuk, ziekte of werkloosheid van hun ouders Dit betekent een steeds wisselende instroom in de armoede.

4 Kinderarmoede niet te eng benaderen Positief dat men de effecten van leven in armoede wil aanpakken van bij de geboorte MAAR beleid niet verengen tot jonge kinderen: effecten van armoede werken de ganse kindertijd door. Bv. nood aan laagdrempelige opvoedingsondersteuning in de Huizen van het Kind voor alle kinderen van alle leeftijden Investeren in de brede ontwikkeling van kinderen. Bv. betaalbare kinderopvang is essentieel i.k.v. de sociale functie van kinderopvang (  verhoging laagste tarieven)

5 Gezinsinkomen Gezinsgemoduleerde uitkeringen, o.a. bij het leefloon (extra categorie invoeren voor koppels met gezinslast), boven de armoederisicodrempel Behoud leeftijdsbijslagen in de kinderbijslagen Objectieve en uniforme methode voor berekening onderhouds- bijdragen voor kinderen + DAVO: voldoende middelen en informatiecampagne Sociale toeslagen op basis van inkomen i.p.v. sociale categorie Terugbetaalbaar belastingkrediet ↗ voor gezinnen met lage inkomens

6 Automatische toekenning van rechten Automatische toekenning van de sociale toeslag in kinderbijslag aan gezinnen met een leefloon. Hier zijn ook betere statistieken nodig. Het aantal kinderen van leefloners dat geen sociale toeslag krijgt in de kinderbijslag is niet bekend. Automatische toekenning van rechten die zijn afgesproken uitvoeren Bv. studietoelage, derdebetalersregeling bij de huisarts voor voorrangsgroepen

7 Kinderrechten Via rechtenbenadering de GEVOLGEN van leven in armoede indijken: recht op huisvesting recht op basisgoederen recht op gezondheidszorg recht op onderwijs recht op vrije tijd en jong zijn rechten in de jeugdhulpverlening

8 Recht op huisvesting Hoeveel kinderen zijn thuisloos in België? Onbekend! Geen uithuiszettingen van gezinnen met kinderen zonder sociaal alternatief Probleem van de huurwaarborg. Mogelijk alternatief: centraal huurwaarborgfonds?

9 Recht op basisgoederen Aandringen bij Europa op 6 % btw op noodzakelijke kinderartikelen bv. luiers, hygiëne… Betaalbare prijs voor een basishoeveelheid water en energie (elektriciteit én verwarming)

10 Recht op betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg UITBREIDING derdebetalersregeling in een volgende stap naar kinderen en jongeren SAMENWERKING tussen het federale niveau en de gemeenschappen op het vlak van geestelijke gezondheidszorg

11 Recht op onderwijs: ongekwalificeerde uitstroom tegengaan KWETSBARE ouders ondersteunen tijdens de schoolloopbaan M-decreet: nieuwe drempels? Nood aan samenwerking onderwijs-welzijn. Ouderparticipatie en studiebegeleiding versterken Spijbelen: geen terugvorderen van studietoelagen Aandacht voor recht op onderwijs in de bijzondere jeugdzorg BETAALBAAR onderwijs Aandacht voor nieuwe schoolkosten (o.a. digitalisering, buitenschoolse hulp…) Maximumfactuur in eerste graad; differentiatie studietoelagen Duaal leren/beroepsgerichte opleidingen versterken Recht op studietoelage in alle richtingen Kwaliteit verbeteren

12 Recht op vrije tijd en jong zijn Hoe kijken we naar jongeren? GAS-regelgeving: inspraak jongere en rechtsgelijkheid? Jongeren als consument: handelingsonbekwaam en toch e-consument? Reclame? Gokken? Participatie van kwetsbare groepen: wegwerken drempels deeltijds kunstonderwijs brede school vrijetijdsaanbod bv. in eigen organisatie: “Gezinsbond voor Iedereen”


Download ppt "Informatieverslag kinderarmoede Hoorzitting Senaat 12 juni 2015 Reflectie vanuit de Gezinsbond Christel Verhas directeur SCW-gezinspolitiek."

Verwante presentaties


Ads door Google