De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Regeerakkoord oktober 2014 Provinciale ontmoetingsdagen Najaar 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Regeerakkoord oktober 2014 Provinciale ontmoetingsdagen Najaar 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Regeerakkoord oktober 2014 Provinciale ontmoetingsdagen Najaar 2014

2 federaal Regeerakkoord 1. Activering 2. Leefloon 3. Bestrijden armoede en sociale uitsluiting 4. Projecten 5. Sociale fraude 6. Toekomst OCMW 7. Organisatie federale dienstverlening

3 1. Activering Activering is het speerpunt van het armoedebeleid OCMW’s faciliteren om drempels naar werk weg te werken ook voor werklozen, invaliden of arbeidsongeschikten Socio-professionele vrijstelling als middel tegen leefloonval GPMI –Zowel maatschappelijke dienstverlening als –integratie –Gemeenschapsdienst wordt ingebouwd

4 2. Leefloon Verhogen leefloon tot armoedegrens –incl. sociale voordelen –leefloonval vermijden Convergentie (equivalent) leefloon Aanpassen leefloon aan actuele samenlevingsvormen

5 3. Bestrijden armoede en sociale uitsluiting Federaal plan armoedebestrijding –Netwerk van Federale Armoedeambtenaren –Automatische toekenning van rechten –Bestrijden van kinderarmoede, uitbouw netwerken –Aandacht voor personen met migratieachtergrond –Monitoring van armoedebestrijdingsbeleid

6 3. Bestrijden armoede en sociale uitsluiting Subsidies –Meerjarige financiering van projecten –Resultaatsgericht en responsabiliserende benadering Herzien reglementering DAVO Sociale tarieven (energie, telecom, mobiliteit) optimaliseren Evaluatie van de werking van de energiefondsen Samen met de gemeenschappen digitale kloof bestrijden Strijd tegen dakloosheid verderzetten incl winteropvang

7 4. Projecten Mediprima met versterkte controle vanuit HZIV Electronisch sociaal dossier verder ontwikkelen Ervaringsdeskundigen evalueren en bijsturen

8 5. Sociale fraude Aanbevelingen uit de studie fraudebestrijding leidraad Actieplan sociale fraude Datamining en kruising van databanken Bij toekenning van uitkering databronnen raadplegen Tegengaan van domiciliefraude

9 6. Toekomst OCMW Compensatie voor socio economische hervormingen door verhoging van terugbetalinspercentage Tegemoetkoming in personeelskost harmoniseren Sanctionering en controle op OCMW’s wordt onderzocht Ontsluiting van databanken Prikkels voor duurzame activering Organieke wet aanpassen zodat OCMW en gemeente kunnen fusioneren

10 7. Organisatie federale dienstverlening Klantgericht en efficient PODMI in andere vorm maar met dezelfde doelstelling


Download ppt "Federaal Regeerakkoord oktober 2014 Provinciale ontmoetingsdagen Najaar 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google