De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017."— Transcript van de presentatie:

1 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017

2 1 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd -Kwalijke evolutie van omvang van armoede -Kwalijke evolutie qua ontwikkeling van vaardigheden bij kinderen van vandaag -Kwalijk falen van beleid en samenleving

3 2 1. Gezondheid Betaalbaarheid van gezondheidszorgen gaat achteruit voor iedereen 29,2% van eenoudergezinnen stelt zorg uit (algemeen: 13,6%) De kloof in gezondheidsgevoel verkleint Door verslechterd gevoel boven de armoedegrens Lagergeschoolden leven minder lang in goede gezondheid Verschil lager en hoger onderwijs voor vrouwen: toename van ongelijkheid van -10j naar -10,8j Kans dat baby sterft bij geboorte of tijdens het eerste levensjaar: status quo Moeder met diploma lager secundair onderwijs: 1,9 keer zo groot dan met universitair diploma 0-metingNu Betaalbaarheid0,4% (boven armoedegrens) 3,9% (onder armoedegrens) 1,5% 4,4% Subjectieve gezondheid 4,4% (boven armoedegrens) 13,3% (onder armoedegrens) 5,8% 11,1% Levensverwachting laaggeschoold vrouw (B) 34,7 jaar (lager onderwijs) 44,7 jaar (hoger onderwijs) 36,3 jaar 47,1 jaar

4 3 1. Gezondheid Persoonlijke aandeel in ziektekosten: -Gestegen: €526 (2003) -> €586 (2007) -Hoger dan in buurlanden: B: 19%, D: 13,7%, NL: 6,2%, F: 6,9% Maximumfactuur: -Vooral voor chronisch zieken -Te weinig effectief voor zwakke inkomensgroepen en psychiatrische patiënten -Onderconsumptie: de drempel tot gezondheidszorgen blijft bestaan OMNIO-statuut: -Slechts 40% van de potentiële gebruikers bereikt -Automatische rechtentoekenning vereist, idem voor derdebetalersregeling Vlaamse zorgverzekering -59% gaat naar mensen met verhoogde tegemoetkoming -€130 is te weinig voor de zware zorgbehoevenden

5 4 2. Arbeid -Situatie van jongeren is problematisch: gebrek aan toekomstperspectief, zij missen hun start -Minder huishoudens waar niemand werkt (terug stijging tegenover vorig jaar) -Werkende armen: jaarlijkse schommeling tussen 3% en 4% -Onderbenutting van kinderopvang door kinderen uit kansarm gezin (21% versus 65,7%) 0-metingNu Schoolverlaters na 1 j nog werkloos 12,9%14,6% Werkloosheidsgraad jongeren 12,5%15,6% Jobloze gezinnen9,2%8,3%

6 5 2. Arbeid Degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen verhoogt armoede Gezinshoofden en alleenstaanden gaan erop achteruit Vooral voor alleenstaanden en eenoudergezinnen, zonder 2 e inkomen Tekort aan jobs voor laaggeschoolden en kansen voor jongeren Vraagtekens bij het verlengen van de wachttijd voor jongeren Risico op ‘Duitse’ situatie waar meer activering leidt tot meer werkende armen 5 miljoen Duitsers leven van een mini-job, d.i. deeltijdse arbeid voor max. €400 (belastingsvrij, maar geeft geen recht op sociale zekerheid)

7 6 3. Inkomen 0-metingNu Subjectieve armoede11,7%14,1% Geen grote aankopen mogelijk 11,8%14,9% Armoederisico bij personen van vreemde herkomst (B) /Marokkaans: 54% Turks: 33% Oost-Europees: 36% -Cijfers over grote aankopen, subjectieve armoede en schuldenlast bewijzen dat meer mensen minder financiële buffers hebben -De inkomenssituatie van personen van buitenlandse herkomst is zeer slecht: opleiding, tewerkstelling, huisvesting, e.a. zorgen mee voor problemen -Onderbescherming is reëel: rechten worden niet door iedereen opgenomen

8 7 3. Inkomen -Uitkeringen verhogen en welvaartsvast maken: niemand is er tegen, maar niemand drukt het door -Langdurig werklozen: uitkering ligt 14% (alleenstaande) tot 35% (koppel met 2 kinderen) onder de armoedegrens -Leefloon: uitkering ligt 19% (alleenstaande ouders) tot 36% (koppel met 2 kinderen) onder de armoedegrens -Optrekken = gedurende 10 jaar 125 miljoen euro besteden -Non- take up van sociale rechten: -24% van leefloners heeft er geen recht op -Tussen 57% en 76% heeft er wel recht op, maar neemt het niet op

9 8 4. Wonen 0-metingNu Kinderen in woning van slechte kwaliteit 25,4%26,1% Wachtlijsten sociale woningen 91.418 personen95.953 personen Energieproblemen53.645 klanten sociale leverancier elektriciteit 77.324 -Betaalbaarheid ook hier een probleem: huursubsidies nodig -Te veel woningen van slechte kwaliteit of gebrek aan comfort -Energiefacturen zijn onhoudbaar : stijging van 44% meer klanten bij de sociale leverancier voor gas en elektriciteit -Eigendomsverwerving moeilijker voor de zwaksten: evolutie van prijzen van goedkoopste woningen (2005-2009) + 51% ; de duurste woningen: + 23%

10 9 4. Wonen -Beleid dient vooral eigenaars: + 80% van middelen van woonbeleid -Systeem van huursubsidies: tussen 17% en 21% van huurders zou in aanmerking komen (kost 150 miljoen euro = 10% van fiscale voordelen voor eigenaars) => 1/5 e van huurders zou uit armoede geraken -Bewonersbegeleiding op maat door sociale verhuurkantoren verhoogt kwaliteit van het wonen -Sociale woningen

11 10 5. Onderwijs 0-metingNu Ongekwalificeerde uitstroom 10%9,6% +2 j schoolachterstand 1,51% (lager onderwijs) 6,44% (secundair onderwijs) 1,71% 6,61% -Betaalbaarheid verbetert; maximumfactuur in lager onderwijs blijkt te werken -Financiële problemen blijven in secundair onderwijs -Afbouw van activiteiten extra muros moet worden vermeden (bv. via ruimtelijke criteria in financiering als ligging van school t.o.v. infrastructuur) -Meer aandacht van kansengroepen blijft noodzakelijk, o.a. in bereik van levenslang leren -Sociaal-economische mix is belangrijk

12 11 6. Samenleven 0-metingNu Geen week vakantie kunnen veroorloven 14,5%18,2% Deelname aan verenigingsleven 20%27,7% Internetverbinding te duur 5,3%3,2% Sociale netwerken verder stimuleren via verenigingsleven, ook specifieke, categoriale initiatieven voor bv. maatschappelijk, kwetsbare jongeren -Aanbod van buitenhuisactiviteiten financieel haalbaar maken -Continuïteit verzekeren in proeftuinen met kwetsbare jongeren

13 12 De Oplossing 1. Het leven (selectief) goedkoper maken -Inperking prijzen van bv. energiefactuur -Kwaliteitscontrole op (isolatie van) huurhuizen -Maximumfacturen in alle domeinen -… 2. De inkomens verhogen (en herverdelen) -Uitkeringen optrekken tot minimum de armoedegrens -Uitkeringen niet beperken in de tijd -Jobs voor jongeren en laaggeschoolden -…


Download ppt "Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017."

Verwante presentaties


Ads door Google