De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal memorandum 2010 van de OCMW’s Algemene vergadering afdeling OCMW’s Dendermonde 17 juni 2010 Piet Van Schuylenbergh directeur afdeling OCMW’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal memorandum 2010 van de OCMW’s Algemene vergadering afdeling OCMW’s Dendermonde 17 juni 2010 Piet Van Schuylenbergh directeur afdeling OCMW’s."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal memorandum 2010 van de OCMW’s Algemene vergadering afdeling OCMW’s Dendermonde 17 juni 2010 Piet Van Schuylenbergh directeur afdeling OCMW’s

2 VVSG - Europees jaar armoedebestrijding 2010 Belgisch voorzitterschap EU Federale parlementsverkiezingen Armoedecijfers staan op rood OCMW’s doen al heel wat ! We verwachten een ambitieus federaal beleid dat OCMW’s ondersteunt : 6 inhoudelijke krachtlijnen Randvoorwaarden Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst2 -28-3-2015

3 VVSG - Zes inhoudelijke krachtlijnen Actieve deelname aan de samenleving bevorderen Meer jobs voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt Een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg Goede opvang van asielzoekers en integreren van vreemdelingen in onze samenleving Goede en betaalbare huisvesting en energievoorzieningen Een kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg. Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst3 -28-3-2015

4 VVSG - Actieve deelname aan de samenleving Verhogen laagste inkomens tot Europese armoedegrens, maar met voldoende spanning tussen uitkering en loon OCMW’s ondersteunen om mensen toe te leiden naar maatschappelijk zinvolle activiteiten Overmatige schuldenlast tegengaan Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst4 -28-3-2015

5 VVSG - Meer jobs voor mensen met minder kansen OCMW’s meer ondersteunen om sociale werkgelegenheid te scheppen en mensen op te leiden Alle federale activeringsmaatregelen drastisch vereenvoudigen en openstellen voor alle OCMW-cliënten Verder ondersteunen van dienstenchequeondernemingen en de leefbaarheid van het stelsel verbeteren Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst5 -28-3-2015

6 VVSG - Toegankelijke, betaalbare gezondheidszorg Invoeren derdebetalersregeling in de ambulante zorg op vraag van de patiënt Automatisch toekennen van OMNIO-statuut aan iedereen die er recht op heeft Transparante ziekenhuisfacturen en een rem op het aanrekenen van supplementen Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst6 -28-3-2015

7 VVSG - Goede opvang asielzoekers en integratie van vreemdelingen Erkenning en ondersteuning van de OCMW’s Voldoende middelen voor de OCMW’s voor de begeleiding van geregulariseerde vreemdelingen en gezinsherenigers op alle levensdomeinen Asielcrisis oplossen door verkorten van de procedures en voldoende bijkomende opvangplaatsen Effectieve spreiding van de opvang van asielzoekers door extra LOI-plaatsen Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst7 -28-3-2015

8 VVSG - Goede, betaalbare huisvesting en energie Huurprijs koppelen aan de kwaliteit van de woning Oprichten van een centraal huurwaarborgfonds OCMW’s ondersteunen voor begeleiding van dak- en thuislozen en voor bemiddeling bij dreigende uithuiszetting Harmonisering van de federale energiefondsen tot één stelsel dat OCMW’s ondersteunt om mensen met energieschulden te begeleiden en een preventief beleid te voeren dat aanzet tot rationeler energieverbruik Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst8 -28-3-2015

9 VVSG - Kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg Verhogen inkomen ouderen en betere financiering WZC; zolang OCMW’s moeten tussenkomen in de rusthuisfactuur moet onderhoudsplicht behouden blijven Meer woongelegenheden in WZC en ontwikkelen van alternatieve opvangvormen Meer werkgelegenheid in WZC, vooral begeleiding bewoners met dementie Meer investeren in opleiding van personeel en uitbouw tweede pensioenpijler voor de contractuelen OCMW’s volwaardige onderhandelingspartner bij sociale akkoorden Bij EU bepleiten dat ouderenzorg en sociale dienstverlening diensten van algemeen belang zijn Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst9 -28-3-2015

10 VVSG - Randvoorwaarden voor een partnerschap Meer afstemming tussen federale overheid en gemeenschappen en gewesten Verhoging van de tussenkomst in het leefloon tot 90 % Betere vergoeding van personeels- en opleidingskosten voor begeleidingstaken Verhoging van het RIZIV-budget voor ouderenzorg Geen bijkomende taken zonder bijkomende middelen Systematisch betrekken van de 3 verenigingen bij het beleid Drastisch vereenvoudigen van de regelgeving en tijd laten voor uitvoering op het terrein Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst10 -28-3-2015


Download ppt "Federaal memorandum 2010 van de OCMW’s Algemene vergadering afdeling OCMW’s Dendermonde 17 juni 2010 Piet Van Schuylenbergh directeur afdeling OCMW’s."

Verwante presentaties


Ads door Google