De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 7 Grenzen en identiteit in je eigen omgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 7 Grenzen en identiteit in je eigen omgeving."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 7 Grenzen en identiteit in je eigen omgeving

2 Paragraaf 1 Verschillende soorten grenzen
Territorium Een grondgebied of territorium heeft grenzen: respecteren • landsgrenzen: soevereiniteit van de regering territoriale wateren

3 Grenzen Nederland: veel grenzen Zichtbare en onzichtbare - provinciegrens - gemeentegrens Natuurlijke en kunstmatige - afgrensbaarheid Open en gesloten - EU: Schengenlanden

4 Regio’s Afgegrensde gebieden of territoria. Nederland: Bestuurlijke regio’s - gemeenten, provincies Economische regio’s - Rotterdamse haven, Regio Eindhoven Natuurlijke regio’s - Veluwe, Waddengebied Culturele regio’s - Fryslân, Zuid-Limburg

5 Paragraaf 2 Meerdere identiteiten
• Identiteit: onderscheidende kenmerken Culturele kenmerken - taal - godsdienst - tradities - eetgewoonten - andere gebruiken Zichtbaar door symbolen

6 Meerdere identiteiten
Niemand heeft één identiteit. Voorbeelden: Religieuze identiteit Etnische identiteit Lokale of regionale identiteit Nationale identiteit Europese identiteit

7 Insluiting en uitsluiting
Andere identiteit accepteren: insluiting Overdreven trots op de eigen identiteit: - chauvinisme - regionalisme - lokalisme Kan leiden tot: - stereotypering - uitsluiting

8 Paragraaf 3 Veranderingen van identiteit
Verschuiving van industriële naar dienstensamenleving Ontstaan multiculturele samenleving, integratie • Ontkerkelijking, individualisering Verstedelijking Mensen verplaatsen zich makkelijker

9 Gevolgen voor woonwijken
Vroeger: - betrokkenheid - sociale controle - actief burgerschap Tegenwoordig: - geringe betrokkenheid - ruimtelijke segregatie - afname tolerantie - afname leefbaarheid

10 Wat doen de gemeenten hieraan?
Leefbaarheid hangt samen met: Inrichting van een wijk - soort woningen - bestemmingsplan (inspraak) Activiteiten in een wijk - contact vergroot leefbaarheid Beleving van de bewoners - onderzoek onder bewoners


Download ppt "Hoofdstuk 7 Grenzen en identiteit in je eigen omgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google