De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HMR netwerk 26-11-041 Beleidsnota Bestuurszaken 2004-2009 Eerste aanzet P&O-projecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HMR netwerk 26-11-041 Beleidsnota Bestuurszaken 2004-2009 Eerste aanzet P&O-projecten."— Transcript van de presentatie:

1 HMR netwerk 26-11-041 Beleidsnota Bestuurszaken 2004-2009 Eerste aanzet P&O-projecten

2 HMR netwerk 26-11-042 Beleidsnota Bestuurszaken Waarden en integriteit waardencharter integriteit P&O:  werving en selectie  stage en PLOEG  VTO één centraal meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag

3 HMR netwerk 26-11-043 Beleidsnota Bestuurszaken Herplaatsing / rekrutering uitbouw herplaatsingsbeleid uitbreiding VIA (VIO's + ev. lokale overheden) uitwisselingsprogrammma's (andere overheden - buitenlandse overheden - privé sector) doelgroepgerichte arbeidsmarktcommunicatie stages + tewerkstellingsmaatregelen kansengroepen genderneutraliteit (positieve actie) doorlichting wervingsprocessen + regionalisering werving statutaire ambtenaren

4 HMR netwerk 26-11-044 Beleidsnota Bestuurszaken Kennismanagement / vorming opbouw van kenniskaarten communities of practice electronische discussieforums kenniscentrum P&O-deskundigen gericht vormingsaanbod:  cellen reguleringsmanagement (beleidsdomein)  extra vormingsinitiatieven n.a.v. herplaatsing

5 HMR netwerk 26-11-045 Beleidsnota Bestuurszaken Prestatiemanagement verhoogde aandacht PLOEG-concept (billijke toelage) kennisdeling inbedden in HRM-beleid en evaluatie inlassen waardegebonden competenties in PLOEG

6 HMR netwerk 26-11-046 Beleidsnota Bestuurszaken Loopbanen en beloning / flexibiliteit uitbouw expertenloopbaan + lager management in niveau A (ondersteuning A2A) innovatieprijs onderzoek flexibel beloningssysteem mentoringprojecten vrouwen met managementprofiel leeftijdsbewust personeelsbeleid sensibilisering telewerken vervangingspool van ambtenaren onderzoek duo-banen voor leidinggevenden

7 HMR netwerk 26-11-047 Beleidsnota Bestuurszaken Managementaansturing en - ondersteuning beheersovereenkomsten: globale doelstellingen + standaard rapportering managementontwikkelprogramma (o.a. interne controle) vraaggestuurde ondersteuning op P&O- terreinen

8 HMR netwerk 26-11-048 Beleidsnota Bestuurszaken Organisatie- ontwikkeling gebruikersbevragingen meten personeelstevredenheid uitbouw standaarden organisatiebreed horizontaal beleid personeelsbeheerssysteem (andere besturen + PPS)

9 HMR netwerk 26-11-049 Beleidsnota Bestuurszaken Regelgeving P&O regionalisering van :  administratief en geldelijk statuut  regels pensionering wegens ziekte


Download ppt "HMR netwerk 26-11-041 Beleidsnota Bestuurszaken 2004-2009 Eerste aanzet P&O-projecten."

Verwante presentaties


Ads door Google