De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiden naar de toekomst Werken in een satelliet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiden naar de toekomst Werken in een satelliet."— Transcript van de presentatie:

1 Opleiden naar de toekomst Werken in een satelliet

2 Doelstelling Voldoende mensen kunnen blijven opleiden Kwaliteit verhogen Efficiëntie in het begeleiden Opleiden betaalbaar houden Samenwerking tussen verschillende leerbedrijven en ROC bevorderen Kennis delen

3 Hoe willen we dit bereiken? Een 5 tal organisaties werken samen in een “satelliet” Op dit moment kennen we twee satellieten, rondom 2 ROC ’s Studenten worden geplaatst in een van deze satellieten. Studenten lopen hun stage gedurende gehele opleiding in dezelfde satelliet en rouleren tussen de verschillende organisaties. Studenten krijgen wekelijks 3 klokuren ondersteuning vanuit de praktijk, door een praktijkopleider, samen met een docent ( mentor) van het ROC. De werkbegeleider in de organisatie begeleidt de student alleen op de werkprocessen. Hele experiment wordt begeleidt en gemonitord door de trekkersgroep.

4 Hoe ziet de theoretische ondersteuning eruit? Deze ondersteuning wordt gegeven op een ROC. Deze sessies duren 3 klokuren. Aanwezigheid is verplicht en de uren tellen mee als begeleide onderwijstijd. Vindt plaats op een vast moment in de week. Praktijkopleider en docent werken samen en bereiden voor en voeren uit.

5 De inhoud Intervisie en kennis delen in kleine groepjes Individuele gesprekken Uitleg over opdrachten Werken aan opdrachten Theorieles Verbinden theorie en praktijk Voorbereiden volgende stagedagen.

6 Taak en rol van de praktijkopleider en de docent Praktijkopleider Is door de organisatie gefaciliteerd. Richt zich met name op de praktijkondersteuning bv. de intervisie en hoe vertaal je een theoretische opdracht naar een praktijksituatie. Heeft regelmatig overleg met de werkbegeleiders. Docent Is door de organisatie gefaciliteerd. Bereid lessen voor en geeft deze. Kijkt de praktijkopdrachten na.

7 Waar staan we nu? In februari 2015 zijn de 1 ste jaars studenten gestart op hun stageadres. Daarnaast is de theoretische ondersteuning door de praktijkopleider en de docent gestart. Werkbegeleiders zijn geïnformeerd en getraind. Trekkersgroep komt regelmatig bij elkaar. Er zijn en worden lesprogramma’s ontwikkeld en gedeeld tussen de beide satellieten. Er is een communicatieplatform ingericht om informatie en kennis te kunnen delen. (slack) Schema.

8 Waar staan we nu? (vervolg) Er heeft een eerste digitale evaluatie plaatsgevonden. - Mentoren - Praktijkopleiders - werkbegeleiders - studenten De eerste resultaten………

9 Werkbegeleider A. Uitleg opdrachten duidelijkB. Weet theorie en zie in de praktijk C. Knelpunten snel opgepakt mentor D. Werkbegeleider en mentor 1 lijn E. Geen achterstandF. Tijd coaching buiten werk

10 Praktijkopleider A. Tijd overleg PO en mentoren B. Tijd overleg PO en student C. Tijd groepsbegeleider studentD. Tijd ondersteuning WB

11 Effecten begeleiden satelliet (PO)

12 Mentor Korte lijn met WB Kennis over kinderopvang bij docent verdiept Samen eigenaar van de groep

13 Student (totaal 32) Leer eigen planning uitvoering opdrachten maken: 24 Weet wat de praktijk verwacht bij uitvoering opdrachten: 28 Ik neem initiatief om opdrachten uit te leggen: 29 Lesgroep ondersteunt elkaar: tips geven en uitwisselen ervaringen: 25 Wat ik leer tijdens reflectiebijeenkomst kan ik meteen toepassen in de praktijk: 27 Wat ik moeilijk vind in de praktijk kan ik inbrengen en dat helpt mij: 28 Mentoren ondersteunen waar nodig: 27

14 Dilemma’s Er moet een nieuwe satelliet worden gestart voor de studenten die in februari 2016 starten met stage. Hoe zorgen we voor voldoende organisaties die mee willen doen? Hoe zorgen we voor continuïteit in de volgende jaren? Facilitering praktijkopleider voor nieuwe satellieten en continuïteit daarin. Facilitering docent. Facilitering praktisch: ruimte, computers e.d. Examinering. Veranderende rol van de werkbegeleider.

15 Vragen?


Download ppt "Opleiden naar de toekomst Werken in een satelliet."

Verwante presentaties


Ads door Google