De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONDERWIJS AAN (POTENTIEEL) BEST PRESTERENDE LEERLINGEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONDERWIJS AAN (POTENTIEEL) BEST PRESTERENDE LEERLINGEN"— Transcript van de presentatie:

1 ONDERWIJS AAN (POTENTIEEL) BEST PRESTERENDE LEERLINGEN
Mariëlle Reemers

2 Inhoud Wat hebben we gedaan en waarom Onderzoeksvragen
Bevindingen op hoofdlijnen Vragen/Discussie

3 Wat hebben we gedaan? Waarom? PO Schoolbezoek bij 48 scholen
Vragenlijst bij 200 scholen (96% respons) VO Schoolbezoek bij 49 scholen Vragenlijst bij 125 scholen (78% respons) Maatschappelijke aandacht voor beter presterende leerlingen Bestuursakkoorden: VO dec 2011 / PO jan 2012 Differentiatie en opbrengstgericht werken (Onderwijsverslag) Waarom?

4 Onderzoeksvragen PO: Hoe richten basisscholen het onderwijs aan de cognitief best presterende leerlingen in? Visie/beleid en onderwijsaanpassingen Signalering, onderwijsbehoeften en doelgericht werken Differentiatie en zorg VO: Wat doen scholen om leerlingen op het vwo tot hogere prestaties te brengen? Is er ambitieuze schoolcultuur? Wordt er opbrengstgericht gewerkt t.a.v. beste leerlingen? Is er sprake van maatwerk/differentiatie?

5 Bevindingen Over het algemeen positief over de ambitieuze schoolcultuur. positieve houding tov uitdagen/prikkelen leerlingen vaak specifiek beleid, daadwerkelijke invulling zeer divers Verschillende manieren op onderwijs aan te passen. PO: m.n. binnen eigen groep compacten en verrijken (verbreden/verdiepen), soms ook aanbod buiten eigen groep (bv plusklas); maar grote verschillen tussen leergebieden, leraren en scholen; keuzes gerelateerd aan beschikbare materialen/methodes VO: vaak tweede systeem buiten normale curriculum, vooral gericht op verbreding en is een vooraf gedefinieerd aanbod; weinig differentiatie in reguliere lessen

6 Bevindingen Scholen hebben meestal in beeld welke leerlingen meer aankunnen (signaleren). PO: inschatting leraar obv toetsresultaten en observaties VO: bij inschrijving of in eerste leerjaar, later jaren minder; toetsresultaten het belangrijkst maar ook motivatie Grote verschillen tussen scholen wat de doelgroep is: van alle vwo-leerlingen tot enkele hoogbegaafde leerlingen Formuleren onderwijsbehoeften leerlingen gaat nog moeizaam. Blijft hangen op ‘behoefte aan meer cognitieve uitdaging’

7 Bevindingen Scholen zoeken naar een goede en duurzame vorm voor doelgerichte differentiatie en maatwerk. PO: wel één of andere vorm, maar grote verschillen tussen leergebieden en scholen; doelgerichtheid aangepast aanbod nog beperkt, aanwezige materialen vaak sturend; begeleiding leraar laat te wensen over VO: leerlingen vinden extra aanbod wel interessant, maar reguliere lessen ‘saai’; weinig differentiatie in de reguliere lessen, nog onvoldoende duidelijk hoe dit vorm moet krijgen; (prestatie-)doelen worden nog maar beperkt geformuleerd en geëvalueerd

8 Bevindingen Kwaliteitszorg vaak onvoldoende.
Iets doen lijkt vaak belangrijker dan precies omschreven doelen en evaluatie van de kwaliteit; kwaliteitsborging onvoldoende PO: veel scholen nog bezig met formuleren visie; schoolbrede afspraken geven onvoldoende richting aan onderwijs in de klas; gebrek aan tijd en kennis VO: wel beleid, maar niet gekoppeld aan concrete, meetbare doelen waardoor ook beperkte evaluatie Scholen ervaren belemmeringen in personeel en financiën, maar ook in de organisatie en beschikbare materialen

9 Vragen/Discussie


Download ppt "ONDERWIJS AAN (POTENTIEEL) BEST PRESTERENDE LEERLINGEN"

Verwante presentaties


Ads door Google