De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Maerlant HAVO/VWO Evaluatie leerjaar 1 en 2 en toekomst Schooljaar 2011-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Maerlant HAVO/VWO Evaluatie leerjaar 1 en 2 en toekomst Schooljaar 2011-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Van Maerlant HAVO/VWO Evaluatie leerjaar 1 en 2 en toekomst Schooljaar 2011-2012

2 Wat gaat er gebeuren met HAVO/VWO op Van Maerlant?

3 H OE HET BEGON Matige voorziening in de regio voor zorgleerlingen met HAVO/VWO capaciteiten Samenwerking Zwengel – Van Maerlant Voorziening opgericht Start Zwengel (SO), jaar later Van Maerlant (RO)

4 W AT IS ER GEBEURD ? Doorontwikkeling leerjaar 1 en ontwikkeling leerjaar 2 in samenwerking met Zwengel. Voorbereiding leerjaar 3 Gezocht naar mogelijkheden om de 2 e fase aan te bieden op Van Maerlant: Optie 1: eigen licentie door volume vergroting en aanvraag RPO (reg platform Onderw.) Optie 2: aanbod 2 e fase samen met Zwengel Optie 3: Samenwerking met VAVO Optie 4: Nevenvestiging worden van Reguliere HAVO/VWO in Den Bosch.

5 W AAR LIEPEN WE TEGENAAN ? o Licentie van Duhamel bleek te zijn verlopen. o Zwengel (speciaal onderwijs) hoeft niet alle profielen aan te bieden, Van Maerlant (regulier) wel. o Collega HAVO scholen in ‘s-Hertogenbosch gaven geen toestemming aan Van Maerlant om leerlingen zonder rugzak aan te nemen op HAVO/VWO. o Herschikking van gebouwen en mogelijkheid voor samenwerking VAVO is opgeschort. o Wet en regelgeving biedt weinig mogelijkheden en inspectie houdt nauwlettend toezicht. (meerdere scholen in Nederland bezig met deze problematiek)

6 W AT HEBBEN WE BEREIKT ? Goede samenwerking met de Zwengel, zowel op directie als op docentniveau. Goodwill van de Bossche HAVO/VWO scholen om Van Maerlant onderwijs te laten aanbieden aan HAVO/VWO leerlingen mét clusterindicatie. Een HAVO/VWO school die nu onderzoekt of Van Maerlant een nevenvestiging kan worden binnen de huidige setting. Nauw contact met Frater van Gemert school in Tilburg die het zelfde gedaan heeft en inmiddels de eerste examenleerlingen afgeleverd heeft. Bereidheid van VAVO om mee te denken in oplossingen. Een bestuur (OMO) dat volledig achter initiatief staat.

7 H OE NU VERDER ? Wat moet: o Stoppen met VWO lessen na leerjaar 2. Er zijn maar 3 leerlingen in leerjaar 2 waar VWO in 2 e fase haalbaar is Mogelijkheid voor VWO leerlingen om te stapelen (eerst HAVO dan VWO) o Doorgaan met HAVO 3 op Van Maerlant, en waar mogelijk HAVO/VWO. o Mogelijkheid om vanaf schooljaar 2013-2014 de 2 e fase aan te bieden volgens de richtlijnen van het regulier onderwijs, dus met 4 profielen.

8 D ETERMINATIE HAVO - VWO Besluit havo – vwo einde leerjaar 2  Capaciteitenonderzoek  VAS  Advies vakdocenten  Resultaten  Werkhouding/ motivatie  Werktempo

9 Resultaten evaluatie:

10 onderwerpBeoordelingAanvullingen/tips Informatie verstrekking Voor aanvang schooljaar o 12 x goed o 9x voldoende o 1 x onvoldoende Informatie verstrekking Tijdens schooljaar o 9x goed o 12x voldoende o 1x onvoldoende Brieven liever per mail dan per post Onduidelijk en het verandert regelmatig, informatie is aan de late kant Begeleiding door mentor en/of coach o 15 x goed o 5 x voldoende 2x zeer goed Weinig begeleiding nodig wat positief is! Organisatie op school o 10 x goed o 10 x voldoende o 1 x onvoldoende 1x niet ingevuld; veel uitval door staking, studiedagen en vergaderingen Meer rekening houden met taxivervoer, met name wanneer er extra activiteiten zijn Leerstof aanbod o 8 x goed o 12 x voldoende 2 x weet niet/ moeilijk te beoordelen Weinig huiswerk Twijfels over het aangeboden niveau Erg blij met de praktische vakken Soms is er meer uitdaging nodig Het lijkt alsof de stof niet op havo/vwo niveau geboden wordt Gaat uw kind graag naar school? o 16 x ja o 5 x meestal o 1 x nooit Moeite met concentreren door drukkere kinderen in de klas. Concentratieprobleem lijkt alleen maar groter geworden. Komt uw kind moe thuis? o 6 x ja o 3 x meestal o 8x nooit 5x soms Gaat steeds beter Is de website gebruiksvriendelijk? o 13 x ja o 5 x nee Erg gericht op VMBO 4x niet ingevuld Heeft u het gevoel dat uw kind op de goede plek (school) zit? o 21 x Ja 1 x weet niet

11 V RAGEN / OPMERKINGEN Hoe zit het precies met de licentie voor havo/vwo onderwijs? Wat zijn eventuele hiaten wanneer er een overstap gemaakt gaat worden naar regulier onderwijs? (gemiste vakken, niveau) Toekomstbeeld? In hoeverre zijn er mogelijkheden om door te stromen naar regulier onderwijs? Is er een manier om de leerlingen beter om te leren gaan met de weektaak? Magister werkt nog niet altijd naar behoren, graag volledige werking van magister invoeren.

12 L OCATIE Nieuwe locatie schooljaar 2012-2013

13 VRAGEN??


Download ppt "Van Maerlant HAVO/VWO Evaluatie leerjaar 1 en 2 en toekomst Schooljaar 2011-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google