De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAKGROEPCOÖRDINATOREN MAVO/PAV 25 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAKGROEPCOÖRDINATOREN MAVO/PAV 25 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 VAKGROEPCOÖRDINATOREN MAVO/PAV martine.vanovermeiren@vsko.be 25 november 2013

2

3 Welkom (nieuwe) coördinatoren  Communiceren met collega’s over het vak: informeren, gegevens verzamelen, pijnpunten bediscussiëren,…  Voorzitten van vakvergaderingen (aantal/jaar?).  Met de collega’s werken aan een visie op MAVO en PAV  Coördineren en bewaken van het aanbod aan leerinhouden (thema’s) en de vakdidactische inbreng en opbouw van de leerlijnen.

4 Welkom (nieuwe) coördinatoren  Collega’s ondersteunen en coachen bij het uitvoeren van acties.  Informeel overleg tussen collega’s bevorderen.  Gegevens verzamelen die het vak rijker maken (vakinhoud, vakdidactiek en klasmanagement en uitbouw van degelijke documentatie)  Actief meedenken rond remediëring, differentiëren met aandacht voor de talenten van leerlingen.

5 Welkom (nieuwe) coördinatoren  Zorgen voor informatiedoorstroming naar alle collega’s (elk jaar opnieuw met bijzondere aandacht voor de nieuwe collega’s).  Actief zoeken naar externe hulp voor professionalisering, nascholingsbeleid mee uittekenen.  Communiceren van noden, zorgen en wensen van de vakgroep t.a.v. de directie.

6 Profiel van een vakgroepcoördinator  Een aantal jaren beroepservaring in de klas  Gewaardeerd in het team omwille van deskundigheid  Toegankelijk en vlot in omgang  Specifieke deskundigheid en/of sterke interesse in PAV  Open voor vernieuwing, constructief kritisch, positief zoekend naar verbetering  Positief ingesteld t.a.v. directie, lkn en lln, hoge verwachtingen op de 3 niveaus.

7 Wat hebben we geleerd uit… de doorlichtingsverslagen/ klasbezoeken: -> zie apart werkblad in bijlage.

8 Wat hebben we geleerd uit… Samengevat: Hecht belang aan voldoende goed didactisch materiaal Bouw leerlijnen uit in thema’s die voor de leerlingen van belang zijn Voorzie de thema’s van functionele taal- en rekenvaardigheden Vertrek vanuit het leerplan en de leerplandoelen met nadruk op vaardigheden i.p.v. op kennis Zorg voor een transparante evaluatie die dit alles aftoets met voor de leerlingen gekende critetia

9

10 Een voorbeeld  Op zoek naar een vakantiejob – zie aparte ppt

11 Taalontwikkelend lesgeven  Fragment DVD Taalontwikkelend lesgeven (PAV-les) -> DVD bevindt zich bij de directie in bijna elke school.  Bijlagen:  Kijkwijzer Taalontwikkelend lesgeven  Kijken met de geletterdheidsbril  Kijkwijzer voor taalgericht vakonderwijs  Op weg naar Taalontwikkelend lesgeven

12 Aangeboden materiaal  Kies wat je inspireert, hoe zou je het materiaal gebruiken? Mijn Vitality Box Koop slim, koop afvalarm Het etiket: geen geheimtaal Reizen in Europa Bombybook Voeding en milieu Kalender groenten en fruit …

13 Blik op de toekomst  PAV-dag op 8 mei 2014 te Mechelen  Wetenschappen in PAV i.s.m. collega-vakbegeleider natuurwetenschappen Gerrit Schuermans op dinsdagnamiddag 20 mei 2014  Aandacht voor WO I i.s.m. collega-vakbegeleider geschiedenis Tom De Paepe op maandagnamiddag 28 april 2014

14 Blik op de toekomst  Aandacht voor basis didactiek taal/ wiskunde en doelen voor taal en wiskunde in de eerste graad in de B-stroom  Overleg met collega-vakbegeleider voor MVT  Aandacht voor grote thema’s uit belangrijke levensdomeinen via samenwerking, uitwisseling en intervisie

15 Jullie vragen, wensen, bedenkingen

16 Op zoek naar meer info?  Diocesane Mededelingen  www.vicog.be www.vicog.be  www.pinterest.com/mvanovermeiren www.pinterest.com/mvanovermeiren


Download ppt "VAKGROEPCOÖRDINATOREN MAVO/PAV 25 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google