De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keynote zichtlijn onderzoek Quinta Kools Lector ‘professionalisering van leraren en lerarenopleiders’ Fontys Lerarenopleiding Tilburg Velon-conferentie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keynote zichtlijn onderzoek Quinta Kools Lector ‘professionalisering van leraren en lerarenopleiders’ Fontys Lerarenopleiding Tilburg Velon-conferentie."— Transcript van de presentatie:

1 Keynote zichtlijn onderzoek Quinta Kools Lector ‘professionalisering van leraren en lerarenopleiders’ Fontys Lerarenopleiding Tilburg Velon-conferentie 2015

2 Mail van Gerda Geerdink, 15 oktober 2014 Hoi Quinta, Ik weet niet of je al hebt gekeken naar info VELON congres. Op de vrijdagmiddag zijn er net als vorig jaar vier parallelle keynote sessies (per zichtlijn). De vierde gaat over 'de onderzoekende lerarenopleider en onderzoek op de lerarenopleiding'. En voor die van onderzoek willen we jou graag hebben. Ik mail en bel niet zodat je het kunt laten landen en dan ja kunt zeggen’.

3 de vitamine O van Onderzoek

4 mijn eerste kennismaking met onderzoek Fe++ Cis- en trans vetzuren De Zutphen studie Voeding van de oudere mens

5 Wat viel me op? (1) Verschillende manier om gegevens te verzamelen (bloed prikken, vragenlijsten, interviews) Specialist of generalist Iets te weten komen Anderen moeten er iets mee  voorlichtingskunde

6 Tweede kennismaking met onderzoek Promotieonderzoek beleidsonderzoek in/over het onderwijs

7 Wat viel me op? (2) Metingen IN het onderwijs in opdracht van anderen Onderzoeker is buitenstaander Opdrachtgever is buitenstaander Scholen/leraren zijn de onderzochte partij, zij leveren gegevens (grootschalige) enquetes, case studies, focusgroepen Proberen beeld te krijgen van de werkelijkheid

8 Derde kennismaking met onderzoek Lectoraat Fontys (Sanneke Bolhuis), Lectoraat Kantelende Kennis (Interactum) praktijkonderzoek als professionele leerstrategie Voor mij nieuw fenomeen, was echter al oud (Dewey, 1929)

9 Wat viel me op? (3) Onderzoek met als doel onderwijspraktijk te verbeteren Onderzoeker = praktijkbeoefenaar Opbrengsten tweeledig: kennis over onderwerp EN professionele groei uitvoerder Alleen of samen uitvoeren Disseminatie is ingebed (geen afdeling voorlichting nodig)

10 ????? identiteitsworsteling Wat mooi als je onderzoek kunt doen dat iets bijdraagt aan je eigen praktijk … ik ben jaloers Kan je eigenlijk wel onderzoek doen in de praktijk van een ander? Wat heb ik zelf tot nu toe voor rol gehad? Wat voor bijdrage heeft mijn onderzoek gehad voor de praktijk?

11 Ook overeenkomsten met het onderzoek dat ik ken De ‘drive’ om te willen weten Onderzoeksvraag Gegevens verzamelen Gegevens analyseren Systematisch te werk gaan Transparant zijn in wat je doet Delen van kennis met anderen Het verschil is vooral een bijvoeglijk naamwoord

12 Intermezzo bijvoeglijke naamwoorden School- (het deel van het eindexamen dat door de school wordt getoetst) Markt- Klanttevredenheids- Diagnostisch - Literatuur – Beleids- Praktijk- Wetenschappelijk-

13 Zijn de twee werelden met elkaar te verbinden? Praktijk Onderzoek om van te leren Kennis om toe te passen Contextgebonden kennis Maar ook: inspiratie uit theorieën en modellen Wetenschap/beleid Onderzoek om te ‘weten’ Kennis als verklaring (liefst) generaliseerbare kennis Maar ook: inspiratie uit vragen uit de praktijk

14 Intermezzo: kloof theorie/praktijk? Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek – Consortium van school en onderzoekers – Onderzoek naar een praktijkrelevante vraag (die voor meerdere scholen relevant en interessant is) – Aandacht voor kennisverspreiding  vanuit onderwijsveld ook vraag naar kennis (afdeling voorlichting overbodig)

15 Onderzoek hoort bij het beroep van leraren en lerarenopleiders Lunenberg, Dengerink & Korthagen (2012); Lunenberg, Ponte & Van de Ven (2006); Grossman (2005); Cochran-Smith (2005), Willemse & Boei (2013); Zeichner (1999), Choi, (2011); Bolhuis & Kools (2012); Ponte, Ax, Beijaard & Wubbels (2004); Christie & Menter (2009); Kelchtermans, Vanassche & Deketelaere (2014); Livingston, McCall, & Morgado (2009); Loughran, Hamilton, LaBoskey & Russell, (2004) en vele anderen Want: -Professionele leerstrategie -Bijdragen aan verbeteren onderwijspraktijk -Bijdragen aan kennisbasis van het beroep -Kritische professional

16 Onderzoek / onderzoekende houding Kritisch willen zijn Willen begrijpen Willen bereiken Willen delen Willen vernieuwen Willen weten (Van der Rijst, 2009)

17 Onderzoek door (aanstaande) leraren Geen doel op zich Onderzoekende houding als logisch onderdeel van een beroepsproduct (zie ook wat Daan Andriessen hierover schrijft) – Onderwijs ontwerpen – Toetsanalyse – Vakdidactische verbeteringen – etc etc

18 En wat kan mijn rol daar dan in zijn? Praktijk HBO nog geen lange onderzoekstraditie  aanbieden van kennis over het doen van onderzoek Bijdragen aan zoektocht naar plaats van onderzoek in het beroep leraar en lerarenopleider Wetenschap Ogen openen voor rol en belang praktijk Benadrukken van het belang om kennis toegankelijk te maken

19 Leraren opleiden tot kritische, onderzoekende professional  dan als lerarenopleider ook te werk gaan als kritische professional (teach as you preach)

20 Onderzoek is de vitamine O in het beroep van leraar en lerarenopleider O

21 Ingebed of een extra boost?

22 Welke Advised Daily Intake geldt er? Doe de test!

23 Beantwoord de volgende 16 vragen 1= dit geldt NIET voor mij, 4= dit geldt heel erg voor mij 1. ik wil nieuwe kennis ontwikkelen voor het onderwijs 2. ik wil zelf aan de slag om uit te zoeken wat in mijn praktijk werkt 3. ik wil anderen begeleiden bij het onderzoeken van hun praktijk 4. ik ben op zoek naar praktische kennis waarmee ik mijn praktijk kan verbeteren

24 Vraag 5 t/m 8 5. ik wil kennis ontwikkelen waarmee anderen hun praktijk beter begrijpen 6. ik wil weten hoe studenten mijn onderwijs ervaren, zodat ik het kan verbeteren 7. mijn onderzoek staat ten dienst van mijn werk: het levert kennis waar ik wat mee kan 8. ik vind het leuk om mee te denken over de aanpak van een onderzoek

25 Vraag 9 t/m 12 9. ik wil me helemaal verdiepen in mijn onderwerp en er alles over weten 10. ik ben benieuwd hoe een model uit de theorie werkt in mijn praktijk 11. ik vind het fijn om een rol als 'critical friend' te hebben 12. ik ga op zoek naar informatie om verder te komen in mijn praktijkbeoefening

26 Vraag 13 t/m 16 13. ik wil dit onderwerp in de diepte bestuderen en dan komen tot overdraagbare kennis 14. ik bespreek mijn bevindingen met mijn collega's om hun ideeën te horen 15. Ik houd ervan om iets uit te proberen om ervan te leren 16. ik zet mijn kennis van onderzoek graag in om anderen te helpen

27 Bereken je score (min 4, max 16) 1 - 5 - 9 - 13 = score T 2 - 6 - 12 - 14 = score Z 3 - 8 - 11 - 16 = score B 4 - 7 - 10 - 15 = score P

28 combinatiescore Dimensie theorie-praktijk Dimensie zelf doen - begeleiden

29 Hoogste score op T? Theorie spreekt je aan Ga de diepte in Promoveren iets voor jou?

30 Hoogste score op B Begeleiden is jouw ding Je vindt het leuk om anderen (studenten) te helpen

31 Hoogste score op Z? Jij wilt lekker zelf onderzoek doen in je eigen praktijk Kies je onderwerp en ga van start Lerarenopleider Onderzoekt de Eigen Praktijk (LOEP)

32 Hoogste score op P? Je bent een echte praktijkonderzoeker Concrete vraagstukken uit de praktijk dagen je uit

33 ADI bekend… Serveertips, wat een mogelijkheden! (zeer) kortdurend, langer durend Individueel of samen met collega’s Een eigen vraagstuk of een sectie/instituuts/schoolvraagstuk Theoriegestuurd of praktijkgestuurd Ontwerpen en uitproberen, evalueren Bijvoorbeeld …….elke les een mini-evaluatie, toets analyse met collega’s, collectief onderzoek naar gemeenschappelijk thema (COI), begeleiden van studenten, promotieonderzoek, evalueren van modules, evalueren van opleidingsbeleid, data-informed decision making, ……

34 Nog niet helemaal klaar voor de start? Professionaliseringsmogelijkheden in zelf doen en/of begeleiden van onderzoek – (Begeleid) aan de slag – Cursus (begeleiden van) onderzoek – Kenniskring van een lectoraat – Community of Inquiry (COI) (er gaat een landelijke COI starten, zie flyer in de map) – Super- of intervisie

35

36


Download ppt "Keynote zichtlijn onderzoek Quinta Kools Lector ‘professionalisering van leraren en lerarenopleiders’ Fontys Lerarenopleiding Tilburg Velon-conferentie."

Verwante presentaties


Ads door Google