De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21 juni 2015 R.Rausch © Christus ONZE HEILIGMAKER -VADERDAG 2015-

Verwante presentaties


Presentatie over: "21 juni 2015 R.Rausch © Christus ONZE HEILIGMAKER -VADERDAG 2015-"— Transcript van de presentatie:

1 21 juni 2015 R.Rausch © Christus ONZE HEILIGMAKER -VADERDAG 2015-
Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg Kinderen van de Vader 21 juni 2015 R.Rausch © Christus ONZE HEILIGMAKER -VADERDAG 2015-

2 COUNCIL USA 27 – 31 MEI J.L. – WAS TE VOLGEN VIA LIVESTREAM
‘I long for Jesus to live through me, because I like His character better than mine…’

3 ZO MAAR EEN VERHAAL… (?) Earl Vincent Steiner

4 JOHANNES NBG 1951 [1] Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. [2] Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.  [3] Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.  [4] Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft.

5 JOHANNES NBG 1951 [5] Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.  [6] Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand.  [7] Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.  [8] Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.

6 WELKE VRUCHTEN…?

7 JOHANNES NBG 1951 [9] Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.  [10] Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. [11] Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.  [12] Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.  [13] Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. VRUCHT 1: LIEFDE VRUCHT 2: VREUGDE (BLIJDSCHAP)

8 JOHANNES NBG 1951 [25] Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; [26] maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. [27] Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.  [28] Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom tot u. VRUCHT 3: VREDE

9 WELKE VRUCHTEN…? Toeval…?
Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is … liefde, blijdschap, vrede, … lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Kortom: Het karakter van JEZUS Kortom: Het DNA van GOD ZELF Anders gezegd: de goddelijke natuur (Vgl. 2 Pet. 1:3-8)

10 KARAKTER… Is ‘WIE WE ZIJN’ als… 1. Er niemand kijkt …
‘I long for Jesus to live through me, because I like His character better than mine…’ 2. Er geen ruimte voor verstoppen is … 3. Er geen tijd is om je voor te bereiden … ‘IK VERLANG ER NAAR DAT JEZUS IN EN DOOR MIJ LEEFT, WANT IK HOU MEER VAN ZIJN KARAKTER DAN VAN DAT VAN MIJ…’ 4. Er geen energie meer over is om ‘te doen alsof’

11 NOG EEN VERHAAL…

12 Dit is mijn verlangen… ‘I long for Jesus to live through me, because I like His character better than mine…’ ‘IK VERLANG ER NAAR DAT JEZUS IN EN DOOR MIJ LEEFT, WANT IK HOU MEER VAN ZIJN KARAKTER DAN VAN DAT VAN MIJ…’

13

14 Mailen mag ook: roccorausch@gmail.com
NAPRATEN? Dat kan! Je kunt na de dienst met iemand doorpraten. Je kunt ook voor je laten bidden. Je kunt ook samen met iemand bidden. LAAT JE GELOOF ‘BELICHAMEN’! Mailen mag ook:


Download ppt "21 juni 2015 R.Rausch © Christus ONZE HEILIGMAKER -VADERDAG 2015-"

Verwante presentaties


Ads door Google