De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Berea’s 40 doelgerichte dagen 1 e week – Waarom zijn we hier op aarde? 2 e week – Doel 1: Aanbidding 3 e week – Doel 2: Gemeenschap 4 e week – Doel 3:

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Berea’s 40 doelgerichte dagen 1 e week – Waarom zijn we hier op aarde? 2 e week – Doel 1: Aanbidding 3 e week – Doel 2: Gemeenschap 4 e week – Doel 3:"— Transcript van de presentatie:

1 1 Berea’s 40 doelgerichte dagen 1 e week – Waarom zijn we hier op aarde? 2 e week – Doel 1: Aanbidding 3 e week – Doel 2: Gemeenschap 4 e week – Doel 3: Discipelschap 5 e week – Doel 4: Bediening 6 e week – Doel 5: Evangelisatie 7 e week – Wat hebben we geleerd?

2 2 Discipelschap DVDSCHATJES

3 3 Discipelschap – Uitleg Het volgen van… LeerlingStudentVolgeling Waarvan, van wie of waarvoor?

4 4 Discipelschap – Waarom? Preek– Zacheus Boek – Volg jij Mij (Compassion) TV – Schatjes Het is mijn leven… Maar ook (jo)uw leven… Waarom? - DAAROM!

5 5 Discipelschap – Jezus volgen Jezus volgen?? Jezus volgen? Jezus volgen?! Jezus volgen! Jezus volgen!!

6 6 Discipelschap – Jezus volgen?? A.God kan wat doen B.Jij/U kunt wat doen

7 7 Discipelschap – Jezus volgen?? A.God kan wat doen 1.Door de Bijbel 2. Door de Heilige Geest 3. Door de Omstandigheden

8 8 Discipelschap – Jezus volgen?? 1.Door de Bijbel 2 Tim. 3:16-17 (NBV) 16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

9 9 Discipelschap – Jezus volgen?? 1.Door de Bijbel •Luisteren •Lezen •Onderzoeken •Mediteren •Doen

10 10 Discipelschap – Jezus volgen?? 2. Door de Heilige Geest Romeinen 8:11 (NBV) 11 Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

11 11 Discipelschap – Jezus volgen?? 2. Door de Heilige Geest 2 Cor. 3:18 (NBV) 18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

12 12 Discipelschap – Jezus volgen?? 3. Door de Omstandigheden Romeinen 8:28-29 (NBG) 28 Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 29 Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;

13 13 Discipelschap – Jezus volgen?? 3. Door de Omstandigheden •Voor ons bestwil, betekent niet altijd het beste. •Alleen de moeilijke dingen schaven ons.

14 14 Discipelschap – Jezus volgen? Je kan beter in je bed liggen en naar de kerk verlangen, dan in de kerk zitten en naar je bed verlangen. In het werk voor de Heer, vergeet de Heer van het werk niet! Meelopers of navolgers? Goedkope genade of kostbare genade?

15 15 Discipelschap – Jezus volgen? Kost me dat? Veel, totale overgave Je kunt niet wonen in het paradijs van genade en tegelijkertijd nog plezier vinden in het pretpark van de zonde!

16 16 Discipelschap – Jezus volgen?! Lucas 14:25-27 (NBV) 25 Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: 26 ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. 27 Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.

17 17 Discipelschap – Jezus volgen?! Lucas 14:33 (NBG) 33 Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Beseft u wat dat inhoudt?! Besef jij je wat dat inhoudt?!

18 18 Discipelschap – Jezus volgen! B.U/jij kunt wat doen 1.Kies waar u/jij aan denkt 2.Afhankelijk van Gods Geest 3.Reageren op Omstandigheden

19 19 Discipelschap – Jezus volgen! 1.Kies waar u/jij aan denkt Spreuken 4:23 (NBV) 23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. Psalm 119:9-11 (NBG) 9 Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. 10 Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen. 11 Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.

20 20 Discipelschap – Jezus volgen! 1.Kies waar jij aan denkt •Gedachten leiden tot bepaald gevoel. •Gevoelens leiden tot bepaald gedrag. •Gedrag kan alleen veranderen door: ANDERE GEDACHTEN! GEBED

21 21 Discipelschap – Jezus volgen! 2.Afhankelijk van Gods Geest Joh. 15:4-5 (NBV) 4 Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen.

22 22 Discipelschap – Jezus volgen! 2.Afhankelijk van Gods Geest Waar heeft Christus toegang toe?! Waarvoor bidt u/jij?! Henoch wandelde met God! GEBED

23 23 Discipelschap – Jezus volgen! 3.Reageren op Omstandigheden Jacobus 1:2-4 (NBV) 2 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. 3 Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. 4 Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.

24 24 Discipelschap – Jezus volgen! 3.Reageren op Omstandigheden •Christen worden neemt 1 moment •Christen worden neemt ook 1 leven •Je kunt niet kiezen wat je overkomt, maar wel hoe je overkomt! GEBED

25 25 Discipelschap – Jezus volgen!! Volg jij Mij… ?? – Nog niets wijzer ? – Ik heb nog vragen ! – Ja, ik geloof in Hem !! – Ja, ik ga Hem zeker navolgen…

26 26 Week 4 - Vers om te onthouden... Filipenzen 2:5 (HB) Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Jezus Christus... God roept ons tot de navolging… GEBED


Download ppt "1 Berea’s 40 doelgerichte dagen 1 e week – Waarom zijn we hier op aarde? 2 e week – Doel 1: Aanbidding 3 e week – Doel 2: Gemeenschap 4 e week – Doel 3:"

Verwante presentaties


Ads door Google