De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module 6 Daan INSPIREREN EN ZINGEVING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module 6 Daan INSPIREREN EN ZINGEVING."— Transcript van de presentatie:

1 Module 6 Daan INSPIREREN EN ZINGEVING

2 Wat heb je met de 5e module gedaan?
Even achterom kijken D Wat heb je met de 5e module gedaan?

3 Zingeving en Inspireren
Ik De ander Samen D

4 Zingeving De zoektocht naar de zin, het doel van het leven of van grote gebeurtenissen in het leven, of het trachten dit doel zelf te scheppen. P

5 Inspireren Het woord inspiratie komt van het Latijnse woord: inspirare, dat betekent: inademen, bezielen, adem geven aan diepere gedachten. Inspiratie is de goedkoopste en tevens de meest verwaarloosde energiebron van de leider om anderen te motiveren. P – 11.00

6 Wat is inspirerend leiderschap?
Inspirerend leiderschap is het vermogen eigen en andermans potentieel vrij te maken om te leven en te werken in de richting van de zin en de diepere betekenis van je leven en werk. Inspiratie begint bij het contact maken met je eigen essentie, bezieling, je innerlijke vonk. P

7 Ik weten wie je bent en wat je wilt
Kwaliteiten Tijdslijn Waarden De Bus Wie je was als kind Gedragsdriehoek Levens thema’s Missie Vision quest A

8 Mijn Missie Een gebaand pad…… is het pad van een ander

9 Mijmeren in ouderdom A

10 D – 18.00 VISION QUEST

11 Wat is een Vision Quest? Het is een oude wijze van de Indianen en diende als initiatierite. Het is een manier van bezinning en leidt tot dieper inzicht. D

12 DE ZOEKTOCHT ACTIVEERT VERSCHILLENDE PSYCHOLOGISCHE PROCESSEN:
Vrije associatie Het loslaten van innerlijke emoties Herinneringen en inzichten Meditatieve bewustwording Bereiken van zelf actualisatie D

13 Overweging We leven op twee niveaus, enerzijds het niveau van de realiteit waar we contact hebben met onze gevoelens, met onze zintuigen, met wat er in ons lijf gebeurt, met wat rondom ons gaande is. Anderzijds is er ons niveau van denken, waar we onszelf serieus belazeren. Dat is de ruimte waar we piekeren, waar we in zitten te denken wat anderen van ons denken of verwachten of zullen denken of zeggen. Het niveau waar we jarenlang dubben en onszelf pijn doen zonder een slag verder te komen. Dat is het niveau waar we om ons zelf heen draaien, met het opgraven en ontleden van oude koeien, met het speculeren over de toekomst, zodat we maar niet het risico hoeven te nemen om nu te leven. Hier maken wij onszelf ziek door wat we zijn te terroriseren met alles wat we zouden willen zijn of wat we moeten zijn. D

14 Vision Quest Opdracht Wandeling in de natuur van 2 ½ - 3 uur
Je gaat alleen. Spreekt met niemand en neem af en toe de tijd om even te reflecteren. Uitgangspunt is de opdracht die je mee krijgt Gebruik de omgeving/natuur om je antwoord te vinden Kom terug en deel je inzichten tijdens de intervisie D

15 Hoe ga je die omzetten in praktijk, in je leven en werken?
Opdracht Wat is de betekenis van de tekst van Arnold Cornelis op je leven en je werken. Hoe ga je die omzetten in praktijk, in je leven en werken? D

16 Terugblik op vision quest
Intervisie Terugblik op vision quest Bespreek in 2 groepjes wat de Vision Quest met je heeft gedaan aan de hand van de volgende vragen: Voelde je verzet toen je begon? Hoe heb jij je daar overheen gezet? Welke impact had de Vison Quest op jou? Wat ga je met de resultaten doen? D

17 DAG 2

18 Discussie stuk Inspiratie

19 Filmpje Thais voetbalteam

20 Hoe neem je de ander mee? Ik De ander Samen D

21 DAT ER MEE BEOOGD WORDT”
“70 % VAN DE VERANDERTRAJECTEN BINNEN ORGANISATIES LEIDEN NIET TOT HET RESULTAAT DAT ER MEE BEOOGD WORDT” A

22 Waarom veranderingen mislukken
Voorbeeldgedrag klopt niet Geen aandacht voor de onderstroom In de bovenstroom spanningsveld tussen planmatig en improvisatie Aannames over veranderen Geen gedeelde bezieling Geen inspirerende visie

23 Bend Over Here It Comes Again
BOHICA stand Bend Over Here It Comes Again A

24 Wat wel? Weet welk voorbeeld je geeft, vooral als het spannend wordt
Heb aandacht voor de onderstroom Check je aannames Mix van planmatig en improvisatie Betrek iedereen Werk bottom-up Maak de taart groter Werk vanuit Why Zoek gedeelde zingeving en bezieling Deel je droom: storytelling

25 Zingeving in organisatie
Hoger doel Zichtbare bijdrage leveren Kunnen zijn wie je wilt zijn Kunnen doen waar je goed in bent Kunnen groeien en bloeien Autonomie en vrijheid In verbinding zijn Wederzijdse waardering

26 Hoe zit dat bij jou? Hoe kun je binnen jouw organisatie doelmatiger omgaan met veranderingen? Waar wil je meer aandacht aan geven? Neem je naaste collega’s in gedachten. In hoeverre is het werk voor hen voldoende zingevend? Aan wie zou je meer aandacht willen besteden? En hoe is dat voor jou zelf? Past het werk wat je doet bij jouw missie? Wat zou daarin (nog meer) kunnen bijdragen?

27 Welk verhaal heb jij te vertellen

28 Start met knuffelen, pagina 91
Organisatieverhalen Zijn verhalen die laten zien hoe mensen hun werk beleven, wat hen in gang zet (of wat juist niet), hoe ze zich verbonden voelen met hun organisatie, hun leidinggevenden en hun collega’s, hoe ze zich ontwikkelen etc. Zijn een prachtige manier om mensen te inspireren. Het is bruikbaar bij veranderprocessen, kernwaarden, samenwerking, toekomst, leerprocessen. Het is misschien ook wel het natuurlijke tegengif tegen de zakelijke sms en wereld. Voor wie communicatie zenden én ontvangen is en voor wie durft te ontvangen voordat hij gaat zenden, zijn organisatieverhalen veelbelovend.

29 Wat is de kracht van organisatieverhalen?
Verhalen sluiten aan bij onze manier van informatie verwerken, waardoor we ze gemakkelijker kunnen onthouden Verhalen geven context, waardoor informatie beter wordt begrepen Verhalen maken concreet wat abstract is, waardoor ze gemakkelijker kunnen overtuigen Verhalen geven richting, waardoor mensen in beweging komen Verhalen geven betekenis en zin, waardoor mensen houvast ervaren Verhalen geven inzicht, waardoor zelfs het ongrijpbare hanteerbaar wordt Verhalen framen, waardoor ze de manier beïnvloeden waarop mensen naar de wereld kijken Boven alles verbinden verhalen, wanneer ze herkenbaar en geloofwaardig zijn Vb: Ritz Carlton 100 vestigingen en medewerkers dagelijkse line-up van 15 minuten waar de wow-story van de dag centraal staat Strategie is van de bovenstroom, verhalen zijn de onderstroom. Verhalen uit de onderstroom kunnen betekenis geven aan de informatie uit de bovenstroom en kunnen deze onderbouwen of juist zichtbaar maken waar de bovenstroom tekort schiet

30 Soorten verhalen Springboard verhaal Richtinggevend verhaal
Zingevingsverhaal Springboard verhalen: Waarom is veranderen nodig? Hiermee geef betekenis aan een verandering. Het resultaat is dat medewerkers niet langer vragen waarom de verandering nodig is, maar hoe de verandering te realiseren is. Het richtinggevende verhaal: Waar gaan we naartoe? Veranderweerstand verdwijnt waar helderheid verschijnt. Helderheid over het veranderdoel en de manier waarop de verandering wort ingevoerd. Zingevingsverhaal: Waarom voel je je met de verandering verbonden. De manager die met storytelling aan de slag wil, moet verbinding krijgen met zijn eigen verhaal: de zaken uit zijn werk en leven. Door te vertellen over de emoties van eigen ervaringen kun je mensen inspireren, overtuigen, troosten en geruststellen. Persoonlijke ervaringen worden zo verbonden met thema’s binnen de organisatie. Verhaal over paaseitjes, pagina 179

31 Hoe zou jij verhalen inzetten bij een veranderproces?
Visie, Organisatieverhalen kunnen in de visiefase heel goed worden ingezet om kennis, ervaringen en belevingen uit (of rond) de organisatie te verzamelen en uit te wisselen die bijdragen aan het inzicht in het ongemak, het probleem of de ontwikkeling. Of om tot een gedeeld beeld te komen van het vertrekpunt (de context) en van de gedroomde veranderbestemming. Het verhaal is ahw een reflectie op het ongemak, het probleem of de ontwikkeling en beantwoord een paar belangrijke vragen: wat is het probleem precies? Wat betekent het voor ons als organisatie? Wat gebeurt er als we niets doen? Hoe verhoudt het zich tot wie we zijn? Naar welke situatie willen we uiteindelijk toe? Organisatieverhalen in de diagnosefase geeft inzicht in hoe een organisatie ervoor staat tov van de verandervisie, hoe mensen in en rond de organisatie de verandervisie ervaren, waar zij energie van krijgen, waar zij tegenaan lopen en welke ideeën zij zelf hebben over de verandering Verhalen in de strategiefase: Verwoorden waarom voor een bepaalde strategie is gekozen. Door bv. een persoonlijk zingevingsverhaal kun je andere mensen inspireren en de intrinsieke motivatie van anderen laten ontkiemen Marcella’s verhaal, p. 205

32 Hoe krijg je verhalen los?
Schep een narratief, verhalend klimaat Stel een goede prikkelvraag Let op uitspraken Luister, luister, luister (LSD is uit, LLL is in)

33 Film

34 Van storytelling naar storyliving!
Samengevat: Vertel een waar, authentiek verhaal Vertel een positief verhaal Bespaar op details Vertel het verhaal voor en na de verandering Van storytelling naar storyliving!

35 Kenmerken van verhalen:
Heeft begin, midden en eind Hoofdpersoon Verhaallijn met daarin een ontwikkeling Tegenstanders Medestanders Authentiek Prikkelend en emotie P – 12.30

36 Opdracht Neem een verandertraject (dat nog plaats moet vinden) in gedachten. Schrijf hiervoor een verhaal dat je kunt gebruiken om medewerkers mee te krijgen in de gewenste verandering. Gebruik hierbij de kenmerken van een verhaal P


Download ppt "Module 6 Daan INSPIREREN EN ZINGEVING."

Verwante presentaties


Ads door Google