De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rol containment bij organisatie-ontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rol containment bij organisatie-ontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 Rol containment bij organisatie-ontwikkeling

2 Agenda Aftrap (5’) Wat is containment? (20’)
Welkom en landen Aanleiding workshop (waarom containment) Doel workshop Wat is containment? (20’) Over leiderschap Toelichten begrip Eigen ervaringen met containment Stimuleren containment: ontwerpregels (20’) Toelichten ontwerpregels Aanvullen ontwerpregels Afsluitend gesprek (15’)

3 1. Aftrap Voorstellen Waarom artikel over containment? Doel workshop
Ervaringen met groepen Reflective practitioner: kruisbestuiven praktijk en theorie: varen op ‘gegist bestek’ Doel workshop Benadrukken belang containment bij ontwikkeling Aanscherpen praktijk theorie Voor jullie?

4 2. Wat is containment? Toenemende complexiteit en onzekerheid
Nieuwe wegen nodig, niet de gebruikelijke oplossingen. Dat vraagt innovatie, creativiteit en samenwerken (plek der moeite) Er is nog veel potentieel te ontsluiten in en tussen mensen Leiders moeten om kunnen gaan met onzekerheid en tegelijkertijd ruimte geven, inspireren en verbinden Dat vraagt persoonlijke ‘stevigheid’: ontwikkelen van persoonlijk leiderschap Ontwikkeling cognitief, emotioneel, fysiek (intuïtie) en spiritueel (zingevend): Dichtbij, het raakt Kwetsbaar, onzeker Leren verdragen van het niet weten.

5 2. Wat is containment? Het begrip Eigen ervaringen:
Wanneer heb jezelf containment juist wel of juist niet ervaren in programma’s als deelnemer of begeleider, op het werk, in een team, in gesprekken, …?

6 3. Stimuleren van containment
Ontwerpregels: juiste balans veiligheid en uitdaging: Aanscherpen: Wat is volgens jullie de meest cruciale? Sparren met buurmens Dan aanvullen

7 4. Afsluiten Containment is ook cruciaal gedrag van leidinggevenden
Er is zo veel meer potentieel te benutten: Talent Kracht Intuitie Kennis In teams Systeemdenken Bewustzijn (licht en donker) Slechten van belemmeringen Begint bij: zelf-containment Ook voor HR en HRD-ers?

8 Containment leiders Veranderen wordt vaak als spannend en confronterend ervaren. Bij diepgaande verandering spelen ambivalente gevoelens (angst, onzekerheid, onduidelijkheid etc.) van mensen die de verandering ondergaan, een belangrijke rol. Als deze als dragelijk, begrijpelijk en hanteerbaar worden ervaren kan groei plaatsvinden. Dus dit niet uit de weg gaan. Maar ook niet door laten overspoelen. Juiste balans tussen uitdaging en veiligheid Leidinggevenden die er ‘zijn’…, in control zijn Vraag: Spar even met buurman wie je nu voor ogen hebt

9 Persoonlijk leiderschap is nodig…
Hoe blijf je staan in deze turbulentie, als anderen het ‘anders’ willen en de stip op de horizon niet duidelijk is? “Leiderschap is weten wat je wilt bijdragen aan de organisatie, het initiatief en de verantwoordelijkheid nemen om dit daadwerkelijk te doen en de moed (fearlessness) ontwikkelen om dit vol te houden in spannende en onzekere tijden. In verbinding met anderen, op je eigen authentieke wijze en in overeenstemming met je eigen waarden én die van de organisatie” (Burger, 2008) … dus het begint bij jou: veranderen van binnenuit

10 1. Helder en communiceerbaar doel
Dus weten: Why: waar jullie in geloven (inspiratie) Hoe je dit doet Wanneer je het goed doet Wat jullie bijdragen Wat er gebeurt als jullie er niet zouden zijn Wat je wilt bereiken Welke slag / verandering jij en je team moeten maken Wat dit van jou vraagt Hoe je dit gaat bereiken Maar dit alleen is niet genoeg

11 Waarom…

12 2. In het vuur van de communicatie staan
Uitspreken wat je denkt, vindt en voelt Naar collega’s, klanten, eigen medewerkers, andere afdelingen Net zo lang tot het voor jouw gevoel klopt In gestructureerde overleggen, vergaderingen en gesprekscycli

13 Vuur van interactie Open spirit Open mind Open energy Open heart
Wat wil ik? Open spirit Visie: Wat wil je bereiken? Waarden: Waarom wil je dat bereiken? Spiritueel Zichtbaarheid: Hoe krijg ik het over het voetlicht? fearlessnessfearlessnessfearlessnessfearlessness Bereik je wat je wilt? Stuurkracht: Vuur van interactie Mentaal Open mind Hoe kom ik over? Fysiek Hoe stuur ik? Open energy Hoe benut ik verschillen? Omgaan met diversiteit: Ontwikkeldimensies: leiderschap in ontwikkeling Hoe verbind ik in balans? Contact: Empathie: Wat voelt de ander? Luisteren: Wat zegt de ander? Emotioneel Open heart Wat wil de ander?

14 3. Containment Veranderen wordt vaak als spannend en confronterend ervaren. Bij diepgaande verandering spelen ambivalente gevoelens (angst, onzekerheid, onduidelijkheid etc.) van mensen die de verandering ondergaan, een belangrijke rol. Als deze als dragelijk, begrijpelijk en hanteerbaar worden ervaren kan groei plaatsvinden. Dus dit niet uit de weg gaan. Maar ook niet door laten overspoelen. Juiste balans tussen uitdaging en veiligheid Leidinggevenden die er ‘zijn’…, in control zijn Vraag: Spar even met buurman wie je nu voor ogen hebt

15 4. Anker in jezelf Kun je ook jezelf ‘containen’?
Fysieke plek waar je naar terug kunt gaan (zie workshop Luc Leyten): thuiskomen in jezelf Het kunnen verdragen van ‘het niet weten’.

16 5. Persoonlijk leiderschap
Ken jezelf: Kracht Valkuilen Patronen Wat belemmert je om in je kracht te gaan staan? In contact met anderen, teams, de organisatie en daar buiten Omgaan met groepsdynamiek en irrationele processen

17 Kortom Ik geloof dat organisaties beter draaien als mensen echt gaan doen waar ze in geloven, vinden en voelen én dit gaan verbaliseren In het vuur van de communicatie…

18 Attention

19 Arnold Roos adr@tg.nl Yvonne Burger ybu@tg.nl www.twynstragudde.nl
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde.


Download ppt "Rol containment bij organisatie-ontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google