De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arnold Roos Yvonne Burger Driebergen 22-11-2012 Containment Rol containment bij organisatie-ontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arnold Roos Yvonne Burger Driebergen 22-11-2012 Containment Rol containment bij organisatie-ontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 Arnold Roos Yvonne Burger Driebergen 22-11-2012 Containment Rol containment bij organisatie-ontwikkeling

2 © Twynstra Gudde 22-11-2012 Containment 2 Agenda 1.Aftrap (5’) 1.Welkom en landen 2.Aanleiding workshop (waarom containment) 3.Doel workshop 2.Wat is containment? (20’) 1.Over leiderschap 2.Toelichten begrip 3.Eigen ervaringen met containment 3.Stimuleren containment: ontwerpregels (20’) 1.Toelichten ontwerpregels 2.Aanvullen ontwerpregels 4.Afsluitend gesprek (15’)

3 © Twynstra Gudde 22-11-2012 Containment 1. Aftrap –Voorstellen –Waarom artikel over containment? –Ervaringen met groepen –Reflective practitioner: kruisbestuiven praktijk en theorie: varen op ‘gegist bestek’ –Doel workshop –Benadrukken belang containment bij ontwikkeling –Aanscherpen praktijk theorie –Voor jullie? 3

4 © Twynstra Gudde 22-11-2012 Containment 2. Wat is containment? –Toenemende complexiteit en onzekerheid –Nieuwe wegen nodig, niet de gebruikelijke oplossingen. Dat vraagt innovatie, creativiteit en samenwerken (plek der moeite) –Er is nog veel potentieel te ontsluiten in en tussen mensen –Leiders moeten om kunnen gaan met onzekerheid en tegelijkertijd ruimte geven, inspireren en verbinden –Dat vraagt persoonlijke ‘stevigheid’: ontwikkelen van persoonlijk leiderschap –Ontwikkeling cognitief, emotioneel, fysiek (intuïtie) en spiritueel (zingevend): –Dichtbij, het raakt –Kwetsbaar, onzeker –Leren verdragen van het niet weten. 4

5 © Twynstra Gudde 22-11-2012 Containment 2. Wat is containment? –Het begrip –Eigen ervaringen: –Wanneer heb jezelf containment juist wel of juist niet ervaren in programma’s als deelnemer of begeleider, op het werk, in een team, in gesprekken, …? 5

6 © Twynstra Gudde 22-11-2012 Containment 3. Stimuleren van containment –Ontwerpregels: juiste balans veiligheid en uitdaging: –Aanscherpen: –Wat is volgens jullie de meest cruciale? –Sparren met buurmens –Dan aanvullen 6

7 © Twynstra Gudde 22-11-2012 Containment 4. Afsluiten –Containment is ook cruciaal gedrag van leidinggevenden –Er is zo veel meer potentieel te benutten: –Talent –Kracht –Intuitie –Kennis –In teams –Systeemdenken –Bewustzijn (licht en donker) –Slechten van belemmeringen –… –Begint bij: zelf-containment –Ook voor HR en HRD-ers? 7

8 © Twynstra Gudde 22-11-2012 Containment Containment leiders –Veranderen wordt vaak als spannend en confronterend ervaren. Bij diepgaande verandering spelen ambivalente gevoelens (angst, onzekerheid, onduidelijkheid etc.) van mensen die de verandering ondergaan, een belangrijke rol. Als deze als dragelijk, begrijpelijk en hanteerbaar worden ervaren kan groei plaatsvinden. –Dus dit niet uit de weg gaan. Maar ook niet door laten overspoelen. Juiste balans tussen uitdaging en veiligheid –Leidinggevenden die er ‘zijn’…, in control zijn –Vraag: Spar even met buurman wie je nu voor ogen hebt 8

9 © Twynstra Gudde 22-11-2012 Containment Persoonlijk leiderschap is nodig… –Hoe blijf je staan in deze turbulentie, als anderen het ‘anders’ willen en de stip op de horizon niet duidelijk is? –“Leiderschap is weten wat je wilt bijdragen aan de organisatie, het initiatief en de verantwoordelijkheid nemen om dit daadwerkelijk te doen en de moed (fearlessness) ontwikkelen om dit vol te houden in spannende en onzekere tijden. In verbinding met anderen, op je eigen authentieke wijze en in overeenstemming met je eigen waarden én die van de organisatie” (Burger, 2008) –… dus het begint bij jou: veranderen van binnenuit 9

10 © Twynstra Gudde 22-11-2012 Containment 1. Helder en communiceerbaar doel –Dus weten: –Why: waar jullie in geloven (inspiratie) –Hoe je dit doet –Wanneer je het goed doet –Wat jullie bijdragen –Wat er gebeurt als jullie er niet zouden zijn –Wat je wilt bereiken –Welke slag / verandering jij en je team moeten maken –Wat dit van jou vraagt –Hoe je dit gaat bereiken –… –Maar dit alleen is niet genoeg 10

11 © Twynstra Gudde 22-11-2012 Containment Waarom… 11

12 © Twynstra Gudde 22-11-2012 Containment 2. In het vuur van de communicatie staan –Uitspreken wat je denkt, vindt en voelt –Naar collega’s, klanten, eigen medewerkers, andere afdelingen –Net zo lang tot het voor jouw gevoel klopt –In gestructureerde overleggen, vergaderingen en gesprekscycli 12

13 © Twynstra Gudde 22-11-2012 Containment 13 Spiritueel Wat wil ik? Visie: Wat wil je bereiken? Stuurkracht: Bereik je wat je wilt? Omgaan met diversiteit: Hoe benut ik verschillen? Empathie: Wat voelt de ander? Wat wil de ander? Luisteren: Wat zegt de ander? Zichtbaarheid: Hoe krijg ik het over het voetlicht? Contact: Hoe verbind ik in balans? Hoe kom ik over? Hoe stuur ik? Emotioneel Fysiek Mentaal Waarden: Waarom wil je dat bereiken?

14 © Twynstra Gudde 22-11-2012 Containment 3. Containment –Veranderen wordt vaak als spannend en confronterend ervaren. Bij diepgaande verandering spelen ambivalente gevoelens (angst, onzekerheid, onduidelijkheid etc.) van mensen die de verandering ondergaan, een belangrijke rol. Als deze als dragelijk, begrijpelijk en hanteerbaar worden ervaren kan groei plaatsvinden. –Dus dit niet uit de weg gaan. Maar ook niet door laten overspoelen. Juiste balans tussen uitdaging en veiligheid –Leidinggevenden die er ‘zijn’…, in control zijn –Vraag: Spar even met buurman wie je nu voor ogen hebt 14

15 © Twynstra Gudde 22-11-2012 Containment 4. Anker in jezelf –Kun je ook jezelf ‘containen’? –Fysieke plek waar je naar terug kunt gaan (zie workshop Luc Leyten): thuiskomen in jezelf –Het kunnen verdragen van ‘het niet weten’. 15

16 © Twynstra Gudde 22-11-2012 Containment 5. Persoonlijk leiderschap –Ken jezelf: –Kracht –Valkuilen –Patronen –Wat belemmert je om in je kracht te gaan staan? –In contact met anderen, teams, de organisatie en daar buiten –Omgaan met groepsdynamiek en irrationele processen 16

17 © Twynstra Gudde 22-11-2012 Containment Kortom –Ik geloof dat organisaties beter draaien als mensen echt gaan doen waar ze in geloven, vinden en voelen én dit gaan verbaliseren –In het vuur van de communicatie… 17

18 © Twynstra Gudde 22-11-2012 Containment Attention 18

19 © Twynstra Gudde 22-11-2012 Containment 19 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Arnold Roos adr@tg.nl Yvonne Burger ybu@tg.nl www.twynstragudde.nl


Download ppt "Arnold Roos Yvonne Burger Driebergen 22-11-2012 Containment Rol containment bij organisatie-ontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google