De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 MET GEDEELDE KRACHT Symposium Bindkracht / GIPSO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 MET GEDEELDE KRACHT Symposium Bindkracht / GIPSO."— Transcript van de presentatie:

1 1 MET GEDEELDE KRACHT Symposium Bindkracht / GIPSO

2 2 4 projectvoorwaarden  duurzaam de eigen regie opnemen – zelf verantwoordelijkheid nemen in kwaliteit van leven  Financieel toegankelijke huisvesting  Solidariteit in de ondersteuning  Inclusie en vermaatschappelijking

3 3 Eigen regie  De projecten wensen langdurig de regie over het project te dragen.  Ze hechten bv: zeer groot belang aan het zelf kunnen kiezen met wie en hoe men samenwoont.  Ze wensen bv: zelf te bepalen wie er in het project wordt aangeworven

4

5

6

7

8

9

10 VOORBEELD : HONK bepaalt (voor en met onze jongeren): Met wie ze gaan samenwonen Het samenwoningconcept Hoe het gebouw er moet uitzien ifv behoeften Welke activiteiten we organiseren Met welke organisaties we samenwerken Welk personeel wordt aangeworven …

11 11 solidariteit  De projecten onderschrijven en definiëren de solidariteit in functie van :  ondersteuning  woon en leefkosten De projecten kenmerken zich door de nadrukkelijke keuze voor gemeenschappelijk ingezette ondersteuningsmiddelen. Deze keuze geeft mee antwoord op de haalbaarheid van voldoende professionele nabijheid op de langere termijn en geeft door de onderlinge verbondenheid deels antwoord op de zoektocht “ wat na mij”

12 Voorbeeld solidariteit Woonkost: Huur: van zodra gebouw klaar, betaalt iedereen volledige huur van de kamer Woonkosten (onderhoud woning en tuin, verzekering, uitrusting, energie, internetaansluitingen, enz): totale kost gedeeld door aantal HONK-ers (al dan niet reeds inwonend) Wordt betaald van inkomen HONK-er Daarom belang van een sociaal huurtarief (ong. 400 euro per maand of 1/3 van inkomen) en realistische wooneisen om dit sociaal tarief mogelijk te maken

13 Vb :Leefkost: Wat: contractuele verplichtingen (vb. ‘leefkost’ tijdens dagbesteding in een voorziening, voeding, was, strijk, vervoer, …) Hoe: vanuit het inkomen (1/3) van de HONK-er Onderscheid mogelijk tussen: Prestatiefinanciering: vb. keuze om strijk te laten doen door HONK of niet, wie dit door HONK laat doen betaalt voor deze dienst Forfait: vb. iedereen kan gebruik maken van vervoer geregeld door HONK, iedereen betaalt hiervoor een forfait

14 Vb : Ondersteuningskost/begeleiding: Wat: Eigen personeel HONK Contracten inzake begeleiding (thuiszorg, solidariteit gezin, gebruik wakende nacht andere voorziening, …) Hoe: Door inbreng 100% van basisondersteuningsbudget (300€ p mnd) Door inbreng van minimum 90% van persoonsvolgende financiering niet rechtstreeks toegankelijke hulp Zal zeer gefaseerd verlopen ifv beschikbare middelen, ‘wachtlijsten’

15 Vervangingsinkomen: iedere HONK-er 1/3: woonkosten HONK (huur en onderhoud) 1/3: leefkosten HONK (vervoer, contract. verplichtingen) 1/3: zelf te besteden voor kledij, enz. Basisondersteuningsbudget: iedere HONK-er Volledige inbreng in HONK Persoonsvolgende financiering: elke HONK-er met budget Inbreng van minimum 90% van de financiering in HONK voor aanwerving personeel, enz HONK zorgt bijkomend voor sponsoring: Elke HONK-ouder werkt hier actief aan mee Sponsoring dient voor de extraatjes, nooit voor basisfinanciering HONK-ouders kunnen ook ingezet worden om bepaalde kosten te drukken (kuisen, vervoer, …)

16 16 Betaalbare huisvesting  De projecten waarborgen betaalbare, aangepaste en hedendaagse huisvesting  betaalbaar = 1/3 van eigen inkomen IVT + IT = 400 / 450 €  Hedendaags – eigen kamer met eigen sanitair m² 20/25 energiezuinig  Aangepast in functie van woninginrichting, communicatietechnologie en hulpmiddelen EN RELATIE MET ONDERSTEUNING

17

18 18 inclusief  De projecten ambiëren :  een hoog inclusief karakter  Een hoge inzetbaarheid van vooral de binnenste cirkels.

19 19

20 20 Hoe aan de slag  Project werkt concept uit :  Gespecialiseerde ondersteuning  Huisvesting  Dagondersteuning  Mobiliteit  Maatschappelijke inbedding  ondernemingsplan

21

22 22


Download ppt "1 MET GEDEELDE KRACHT Symposium Bindkracht / GIPSO."

Verwante presentaties


Ads door Google