De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Tabernakel WELKOM in Overstapdienst thema: Oversteken Voorganger: ds. Bert Heslinga Orgel: Wop Kuipers Muzikale ondersteuning: Huisorkest Zondag 5 juli.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Tabernakel WELKOM in Overstapdienst thema: Oversteken Voorganger: ds. Bert Heslinga Orgel: Wop Kuipers Muzikale ondersteuning: Huisorkest Zondag 5 juli."— Transcript van de presentatie:

1 De Tabernakel WELKOM in Overstapdienst thema: Oversteken Voorganger: ds. Bert Heslinga Orgel: Wop Kuipers Muzikale ondersteuning: Huisorkest Zondag 5 juli 2015

2 Lied voor de dienst 204: 1, 8 en 9

3

4

5 Welkom

6 Psalm 95: 1 en 3

7

8

9

10 Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest Als in den beginne nu en immer En van eeuwigheid tot eeuwigheid Amen Klein Gloria

11 Stil gebed beginwoord en groet

12 Lied 139 b Heer U doorgrondt en kent mij

13

14

15 Gebed

16 10 woorden

17 Lied 971: 1 en 2

18

19

20

21 Gebed

22 Lezing Handelingen 27: 1-13 1 Toen het besluit gevallen was dat wij naar Italië zouden gaan, werden Paulus en enkele andere gevangenen overgedragen aan Julius, een centurio van een van de keizerlijke cohorten. 2 We gingen aan boord van een schip uit Adramyttium, dat de havens langs de kust van Asia zou aandoen, en voeren weg. Aristarchus, de Macedoniër uit Tessalonica, reisde met ons mee. 3 De volgende dag liepen we de haven van Sidon binnen, en Julius, die Paulus heel voorkomend behandelde, vond het goed dat hij naar zijn vrienden ging om door hen verzorgd te worden. 4 Nadat we uit Sidon vertrokken waren hadden we met veel tegenwind te kampen, en daarom voeren we om Cyprus heen.

23 Lezing Handelingen 27: 1-13 5 We doorkruisten de zee bezuiden Cilicië en Pamfylië en liepen Myra in Lycië binnen. 6 Daar vond de centurio een schip uit Alexandrië met Italië als bestemming, en hij scheepte ons daarop in. 7 Ettelijke dagen lang maakten we nauwelijks vaart, zodat we slechts met moeite ter hoogte van Knidus kwamen. Omdat de wind ons niet vooruit liet komen, voeren we om Kreta heen, langs kaap Salmone, 8 en nadat we met moeite een eind langs de kust hadden gezeild, legden we aan in een plaats die Goede Havens heet, vlak bij de stad Lasea.

24 Jozua 1: 7-9 7 En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. 8 Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. 9 Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.’

25 Lied 935 Je hoeft niet bang te zijn.

26

27

28 Kaarsen van de kindernevendienst aansteken

29 Kinderlied: Samen in het Licht 1. Wij gaan voor even uit elkaar, en delen nu het licht. dat licht vertelt ons over God, op Hem zijn wij gericht. 2. Wij geven Gods verhalen door Heer Jezus, spreek uw Woord Schijn met uw licht op onze weg, op ieder die het hoort. 3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. De Heer verbindt ons met elkaar: Hij roept ons allemaal.

30 Kinderen naar de kinderdienst

31 Verkondiging

32 Lied 801: 1, 3, 5 en 6

33

34

35

36 Inzameling van de gaven

37 Opwekking 710

38

39

40

41

42

43

44

45 allen: Soms dan hoor je mensen zeggen (OvK 97)t. & m. P. van Maastricht

46

47

48

49

50

51

52

53 ZEGENLIED Zegen mij op de weg die ik moet gaan ZEGENLIED Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang! Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

54 ZEGENLIED Zegen mij op de weg die ik moet gaan SELA Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God, zegen ons tot in eeuwigheid! Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

55 Lied Bidden Soms dan hoor je mensen zeggen: 'Wat heeft bidden nu voor zin?' Denk je dat God naar je luistert, daar geloof je toch niet in? Daar geloof je toch niet in! Maar gelukkig mag ik weten, als ik echt en heel oprecht met de Here God ga praten, luistert Hij naar wat ik zeg, luistert Hij naar wat ik zeg.

56 Lied Bidden In de bijbel staat geschreven, dat de Heer aan ons wil geven al het goede van zijn koninkrijk. Hij wil als een vader zorgen. Ied're avond, ied're morgen staat Hij met zijn liefde voor ons klaar. En daarom bidden wij, vragen wij, bidden wij in de naam van Jezus. Bidden wij, vragen wij, bidden wij in de naam van Jezus de Heer.

57 Gebed

58 Slotlied 416

59

60

61

62

63

64

65

66 Zegen (Amen gezongen)

67 Bij de uitgang staat de zendingsbus en de bus voor het bloemenfonds Bedankt voor uw bijdrage


Download ppt "De Tabernakel WELKOM in Overstapdienst thema: Oversteken Voorganger: ds. Bert Heslinga Orgel: Wop Kuipers Muzikale ondersteuning: Huisorkest Zondag 5 juli."

Verwante presentaties


Ads door Google