De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERBETERPROJECT INTERNERING Regio Vilvoorde – Halle - Brussel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERBETERPROJECT INTERNERING Regio Vilvoorde – Halle - Brussel."— Transcript van de presentatie:

1 VERBETERPROJECT INTERNERING Regio Vilvoorde – Halle - Brussel

2 1. Federale Meerjarenplannen 2. Investeringsrondes HISTORIEK

3 1. federale meerjarenplannen  2 plannen  Federaal meerjarenplan Onkelinx-Demotte 2007  Federaal meerjarenplan Onkelinx-Vandeurzen 2009  Doelstelling  Uitbouw van een zorgtraject voor forensisch psychiatrische patiënten  “Geïnterneerden moeten van een volwaardig GGZ aanbod kunnen genieten in alle gewesten en gemeenschappen”  Filosofie  Regulier waar het kan, specifiek waar het moet

4 2. Investeringsrondes  Eerste investeringsronde: Uitbouw categoraal aanbod  Oprichting Medium-Security zorgtrajecten (ziekenhuis, PVT, geïntegreerd wonen en outreach)  Oprichting zorgtrajecten voor seksueel delinquenten (ziekenhuis, PVT, geïntegreerd wonen)  Tweede investeringsronde  Netwerkcoördinatoren internering  Projecten i.k.v. meerjarenplannen: verbeterprojecten  Schakelteams  Derde investeringsronde  Nog onduidelijk

5 1. Situering 2. Doel en doelgroep 3. Partners Ketenzorg 4. Aanmelding VERBETERPROJECT INTERNERING NETWERK SAVHA?!

6 1. Situering  Indienende organisatie  GGZ Netwerk SAVHA?!  Netwerkcoördinatoren Cindy Baillieu – – 02/ Geert Bronselaer – – 02/  Promotor  Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius  Grimbergsesteenweg 40, Grimbergen  Werkingsgebied  Arrondissement Halle-Vilvoorde  Nederlandstalige inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

7 2. Doel  Specifiek zorgtraject voor geïnterneerden  Geïntegreerd binnen de hervorming GGZ (art. 107)  Ketenzorg afgestemd op het huidige zorgaanbod  Regulier waar mogelijk  Gespecialiseerd waar nodig  Volgens het principe van getrapte zorg  Maximale re-integratie in de maatschappij  Rekening houdend met het risico op herval in delict en in de pathologie  Meer inclusie in de reguliere GGZ  Complexe dossiers via aanmeldingsteam (> 3 partners)

8 2. Doelgroep  Geïnterneerden  “Low risk”  “Medium Risk”  “Low Risk”  Taal  Nederlandstalig of in een leertraject zitten  Regio  Brussel  Het arrondissement Halle-Vilvoorde  De gevangenisverblijfplaats is hierbij ondergeschikt aan de verblijfs- en integratiewens

9 3. Partners ketenzorg  CGG PassAnt  Ondersteunen en coachen van eerstelijnswerkers via het experten team Contactpersoon: Steffie Dedobbeleer -  Inclusie binnen de reguliere zorg: Contactpersoon Halle: Christel Lippens - – 02/ Contactpersoon Dilbeek: Vanessa Maes - – 02/

10 3. Partners ketenzorg  CGG Ahasverus  Psychotherapie BRUG (psychotherapie in Brusselse gevangenissen)  ITER – COSA (preventie, behandeling en begeleiding bij seksueel grensoverschrijdend gedrag – methodiek resocialisatie)  Inclusie in de reguliere zorg: Contactpersoon: Britt Meyhi  Contactpersoon: BRUG: Britt Meyhi / ITER: Britt Meyhi /

11 3. Partners ketenzorg  Mobiele behandelteams voor langdurige psychiatrische zorg aan huis  SPPiT  Contactpersoon: Anneleen Bouchez – – 0499/64 99  Mobiele behandelteams voor (sub)acute psychiatrische zorg aan huis  Pharos  Contactpersoon: Cindy Baillieu - 02/  Samenwerking met netwerk Hermes + bij Nederlandstalige cliënten in Brussel

12 3. Partners ketenzorg  RHEA-team  Inclusie reguliere zorg: rehabilitatie en herstellen via empowerment en activering  Contactpersoon: Debbie Luits – /78 24  Beschut Wonen De Raster – PVT Kraaienberg  Inclusie reguliere zorg: specifieke woonvormen naargelang de zorgbehoefte  Contactpersoon: Els Billiouw – - 02/ of 0493/09 78

13 3. Partners ketenzorg  Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius  Ingebed in de bestaande zorgprogramma’s van het ziekenhuis Module observatie- en indicatiestelling (Galenos) Module verslavingszorg (Erasmus) Module stemmingsstoornissen (Erasmus) Module psychosezorg (Avicenna) Module gerontopsychiatrie/ouderenzorg (Averroës) Module daghospitalisatie (Zeno)  Opstarten zorgoverleg (tijdens opname)  Ontslagmanagement  Contactpersoon: Dr. Dockx /

14 3. Partners ketenzorg  Referentiepersonen internering  Contact: Klara Smout - – 0468/13 19 Tatjana Cammerman -  Taak referentiepersonen internering Taak binnen PZ? Voorbereiding aanmelding Faciliteren opname Begeleiding Aanspreekpunt Taak binnen project Overkoepelende functie

15 4. Aanmeldingsteam  Indien het voor de verwijzer onduidelijk is naar welke GGZ- instantie te verwijzen of indien te complex (3 zorgpartners), kan de casus worden besproken op het aanmeldingsteam.  Gemandateerden:  MCT Pharos  PZ Sint-Alexius  MT SPPiT  RHEA-team  CGG Ahasverus  CGG PassAnt  BW De Raster  PVT Kraaienberg  Schakelteam  Referentiepersonen

16 4. Aanmeldingsteam  Elke 6 weken  Via aanmeldingsdocument (ev. Intake)  Voorwaarden  Statuut internering  Leeftijd: 18 jaar of ouder  Taal: Nederlandstalig of in leertraject zitten  Complexe situatie (meer dan 3 zorgpartners vereist)  Zicht op risico tot herval in het delict en pathologie bij aanmelding

17 4. Aanmeldingsteam  De Aanmelder  PSD (Psycho Sociale Dienst) van de strafinrichting  Unit “Medium Risk” (Rekem, Zelzate, Bierbeek)  Medewerker van het schakelteam  Betrokken partners uit het verbeterproject (PZ, BW, CGG’s, 2B, 2A, RHEA-team)  Andere voorzieningen  De cliënt zelf  Conclusie bespreking  Referentiepersoon of de aanmelder (in aanmeldingsteam) brengt verwijzer op de hoogte  Eventueel oriëntentatie indien niet in aanmerking

18 Zijn er nog vragen? Bedankt voor de aandacht!


Download ppt "VERBETERPROJECT INTERNERING Regio Vilvoorde – Halle - Brussel."

Verwante presentaties


Ads door Google