De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbeterproject internering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbeterproject internering"— Transcript van de presentatie:

1 Verbeterproject internering
Regio Vilvoorde – Halle - Brussel

2 HISTORIEK Federale Meerjarenplannen Investeringsrondes

3 1. federale meerjarenplannen
Federaal meerjarenplan Onkelinx-Demotte 2007 Federaal meerjarenplan Onkelinx-Vandeurzen 2009 Doelstelling Uitbouw van een zorgtraject voor forensisch psychiatrische patiënten “Geïnterneerden moeten van een volwaardig GGZ aanbod kunnen genieten in alle gewesten en gemeenschappen” Filosofie Regulier waar het kan, specifiek waar het moet

4 2. Investeringsrondes Eerste investeringsronde: Uitbouw categoraal aanbod Oprichting Medium-Security zorgtrajecten (ziekenhuis, PVT, geïntegreerd wonen en outreach) Oprichting zorgtrajecten voor seksueel delinquenten (ziekenhuis, PVT, geïntegreerd wonen) Tweede investeringsronde Netwerkcoördinatoren internering Projecten i.k.v. meerjarenplannen: verbeterprojecten Schakelteams Derde investeringsronde Nog onduidelijk

5 VERBETERPROJECT INTERNERING NETWERK SAVHA?!
Situering Doel en doelgroep Partners Ketenzorg Aanmelding

6 1. Situering Indienende organisatie Promotor Werkingsgebied
GGZ Netwerk SAVHA?! Netwerkcoördinatoren Cindy Baillieu – – 02/ Geert Bronselaer – – 02/ Promotor Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius Grimbergsesteenweg 40, Grimbergen Werkingsgebied Arrondissement Halle-Vilvoorde Nederlandstalige inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

7 2. Doel Specifiek zorgtraject voor geïnterneerden
Geïntegreerd binnen de hervorming GGZ (art. 107) Ketenzorg afgestemd op het huidige zorgaanbod Regulier waar mogelijk Gespecialiseerd waar nodig Volgens het principe van getrapte zorg Maximale re-integratie in de maatschappij Rekening houdend met het risico op herval in delict en in de pathologie Meer inclusie in de reguliere GGZ Complexe dossiers via aanmeldingsteam (> 3 partners)

8 2. Doelgroep Geïnterneerden Taal Regio “Low risk”
“Medium Risk”  “Low Risk” Taal Nederlandstalig of in een leertraject zitten Regio Brussel Het arrondissement Halle-Vilvoorde De gevangenisverblijfplaats is hierbij ondergeschikt aan de verblijfs- en integratiewens

9 3. Partners ketenzorg CGG PassAnt
Ondersteunen en coachen van eerstelijnswerkers via het experten team Contactpersoon: Steffie Dedobbeleer - Inclusie binnen de reguliere zorg: Contactpersoon Halle: Christel Lippens - – 02/ Contactpersoon Dilbeek: Vanessa Maes - – 02/

10 3. Partners ketenzorg CGG Ahasverus
Psychotherapie BRUG (psychotherapie in Brusselse gevangenissen) ITER – COSA (preventie, behandeling en begeleiding bij seksueel grensoverschrijdend gedrag – methodiek resocialisatie) Inclusie in de reguliere zorg: Contactpersoon: Britt Meyhi Contactpersoon: BRUG: Britt Meyhi / ITER: Britt Meyhi /

11 3. Partners ketenzorg Mobiele behandelteams voor langdurige psychiatrische zorg aan huis SPPiT Contactpersoon: Anneleen Bouchez – – 0499/ Mobiele behandelteams voor (sub)acute psychiatrische zorg aan huis Pharos Cindy Baillieu - 02/ Samenwerking met netwerk Hermes + bij Nederlandstalige cliënten in Brussel

12 3. Partners ketenzorg RHEA-team
Inclusie reguliere zorg: rehabilitatie en herstellen via empowerment en activering Contactpersoon: Debbie Luits – / Beschut Wonen De Raster – PVT Kraaienberg Inclusie reguliere zorg: specifieke woonvormen naargelang de zorgbehoefte Els Billiouw – - 02/ of /

13 3. Partners ketenzorg Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius
Ingebed in de bestaande zorgprogramma’s van het ziekenhuis Module observatie- en indicatiestelling (Galenos) Module verslavingszorg (Erasmus) Module stemmingsstoornissen (Erasmus) Module psychosezorg (Avicenna) Module gerontopsychiatrie/ouderenzorg (Averroës) Module daghospitalisatie (Zeno) Opstarten zorgoverleg (tijdens opname) Ontslagmanagement Contactpersoon: Dr. Dockx /

14 3. Partners ketenzorg Referentiepersonen internering Contact:
Klara Smout - – 0468/ Tatjana Cammerman - Taak referentiepersonen internering Taak binnen PZ? Voorbereiding aanmelding Faciliteren opname Begeleiding Aanspreekpunt Taak binnen project Overkoepelende functie

15 4. Aanmeldingsteam Indien het voor de verwijzer onduidelijk is naar welke GGZ- instantie te verwijzen of indien te complex (3 zorgpartners), kan de casus worden besproken op het aanmeldingsteam. Gemandateerden: MCT Pharos PZ Sint-Alexius MT SPPiT RHEA-team CGG Ahasverus CGG PassAnt BW De Raster PVT Kraaienberg Schakelteam Referentiepersonen

16 4. Aanmeldingsteam Elke 6 weken Via aanmeldingsdocument (ev. Intake)
Voorwaarden Statuut internering Leeftijd: 18 jaar of ouder Taal: Nederlandstalig of in leertraject zitten Complexe situatie (meer dan 3 zorgpartners vereist) Zicht op risico tot herval in het delict en pathologie bij aanmelding

17 4. Aanmeldingsteam De Aanmelder Conclusie bespreking
PSD (Psycho Sociale Dienst) van de strafinrichting Unit “Medium Risk” (Rekem, Zelzate, Bierbeek) Medewerker van het schakelteam Betrokken partners uit het verbeterproject (PZ, BW, CGG’s, 2B, 2A, RHEA-team) Andere voorzieningen De cliënt zelf Conclusie bespreking Referentiepersoon of de aanmelder (in aanmeldingsteam) brengt verwijzer op de hoogte Eventueel oriëntentatie indien niet in aanmerking

18 Bedankt voor de aandacht!
Zijn er nog vragen?


Download ppt "Verbeterproject internering"

Verwante presentaties


Ads door Google