De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Waar dient u na 1 juli 2015 rekening mee te houden als u personeel in... dienst heeft ? Evonne van der Pol 2 juni 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Waar dient u na 1 juli 2015 rekening mee te houden als u personeel in... dienst heeft ? Evonne van der Pol 2 juni 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Waar dient u na 1 juli 2015 rekening mee te houden als u personeel in... dienst heeft ? Evonne van der Pol 2 juni 2015

2  Aanzegging arbeidsovereenkomst van 6 mnd. of langer.  Geen concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten.  Geen proeftijd in tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 mnd of korter.  Regels loon doorbetaling oproepkrachten strenger.

3

4

5  Ketenbepaling  Wettelijk scholingsrecht  Bedenktijd werknemer bij ontslag  Vaste ontslagroutes: UWV of Kantonrechter  Transitievergoeding

6

7

8  Artikel 7: 668a BW Nu nog:  Max. 3 elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten binnen 3 jaar.  Tussenpoos opeenvolgend 3 maanden of langer.  Per 1 juli 2015:  Max. 3 elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten binnen 2 jaar.  Tussenpoos opeenvolgend 6 maanden of langer.  Het aantal arbeidsovereenkomsten via lopende CAO kan afwijken. ( binnen tijdsbestek van 2 jaar).

9  De ketenregeling geldt niet voor werknemers die werkzaam zijn in een beroepsbegeleidende leerweg (BBL-er)  Werknemers jonger dan 18 jaar en die gemiddeld niet meer dan 12 uur werken

10  1e arbeidsovereenkomst van 15 juni 2014 tot en met 14 juni 2015.  Door een volgende arbeidsovereenkomst aan te gaan van 15 juni 2015 tot en met 14 juni 2017 kan als nog de maximale termijn van 3 jaar zoals die gold vóór de invoering WWZ worden benut.

11

12 Leg scholingsafspraken vooraf schriftelijk vast Leg ook het weigeren van een opleiding vast Transitiekosten en inzetbaarheids kosten in mindering brengen op transitievergoeding

13 Niet werken= geen loon. Deze huidige risicoregeling komt te vervallen. Vanaf 1 april 2016 betalingsplicht werkgever, als de werknemer zijn werk niet of gedeeltelijk heeft gedaan. De werkgever kan alleen loon inhouden als hij/zij kan aantonen dat dit compleet de schuld is van de werknemer.

14 123,2 x 63 x 9,69 Volledig dossier nóg belangrijker door WWZ

15 Getekende arbeidsovereenkomst. Duidelijke functieomschrijving. Afspraken over gevolgde opleidingen. Verslagen van jaarlijkse funktionerings- en beoordelingsgesprekken. Alle correspondentie met de werknemer (denk bijvoorbeeld aan waarschuwingen en e-mails). Verslagen van het verbeter trajekt.betertraject.

16  Beperking maximale WW-duur Maximaal 24 maanden ( was 38 maanden) Dit wordt geleidelijk per kwartaal teruggebracht.  Via Cao evt. ( privaat gefinancierde) aanvullingen mogelijk  Hoogte uitkering ongewijzigd.

17 Aanzegging arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer. Bij nalating: Netto-maandloon naar rato doorbetalen. Let op ! Betreft “Kale”maandloon zonder toeslagen,overwerk e.d. Neem in nieuw te sluiten arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer standaard de aanzegging (schriftelijk) op ! Geen proeftijd meer bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter. Geen concurrentiebeding meer in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Let op ! Een relatiebeding = een concurrentiebeding !

18 Vanaf 1 juli 2015 scholingsverplichting;de scholingskosten kunnen evt. in mindering worden gebracht op de transitievergoeding Inventariseer de opleidings/scholingskosten die u heeft gemaakt of nog denkt te gaan maken. ( Leg deze kosten schriftelijk vast). Controleer op oproep-en / of nul-uren contracten. Breng in kaart welke van de (huidige) tijdelijke arbeidsovereenkomsten zich bevinden in een keten van 2 jaar. Denk aan tijdige opzegging ? Bij verlenging evt. tot 23 maanden( geen transitievergoeding verschuldigd). CAO afwijkingen voor o.a. ketenregeling.

19  Het netto- salaris mag niet meer (volledig) contant uitbetaald worden ! ( Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies de “WAS”) per 1-7-2015  Minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het netto WML dient giraal overgemaakt te worden !  Recent ( 28 mei 2015) uitgesteld naar 1 januari 2016.

20

21 Bedankt voor uw aandacht !


Download ppt "Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Waar dient u na 1 juli 2015 rekening mee te houden als u personeel in... dienst heeft ? Evonne van der Pol 2 juni 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google