De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROJECTWERK GRADUAAT BOEKHOUDEN - CVO COOVI Financiële Analyse Van De Jaarrekening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROJECTWERK GRADUAAT BOEKHOUDEN - CVO COOVI Financiële Analyse Van De Jaarrekening."— Transcript van de presentatie:

1 PROJECTWERK GRADUAAT BOEKHOUDEN - CVO COOVI Financiële Analyse Van De Jaarrekening

2  Opgericht in 1972 als familiebedrijf  Na failliet 1980 verkocht aan Electrolux (Zweden)  1989 Het Franse Darty verwerft 49% van de aandelen  1993 Integratie van Darty in Engelse Groep Kingfisher  1995 Vanden Borre wordt overgenomen door Kingfisher

3  Maakt deel uit van de Engelse Darty-Group  60 winkels in heel België  meer dan 1200 werknemers  jaarlijkse omzet van 320 miljoen euro  Marktleider elektro/huishoudtoestellen in België

4

5 Liquiditeit: Current Ratio Current Ratio (Liquiditeit in ruime zin) (NBK op korte termijn) VandenBorre AJ 2014AJ 2013AJ 2012 Teller Voorraden en bestellingen in uitvoering345.013.61144.563.80241.524.623 + Vorderingen op ten hoogste één jaar40/4198.469.29488.712.63775.043.127 + Geldbeleggingen50/53000 + Liquidemiddelen54/584.262.7833.733.4094.143.606 + Overlopende rekeningen van het actief490/14.497.3844.611.3674.845.526 Totaal teller 152.243.072141.621.215125.556.882 Noemer Schulden op ten hoogste één jaar42/4844.678.96546.122.37741.549.427 + Overlopende rekeningen van het passief492/325.534.03025.966.85826.472.614 Totaalnoemer 70.212.99572.089.23568.022.041 RATIO = T / N 2,22,01,8

6 Current ratio= Aangepaste Vlottende activa VVKT VVKT Current Ratio

7 Rotatie van de voorraad handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (Voorraadrotatie) Vanden Borre AJ 2014AJ 2013AJ 2012 Teller Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen60277.920.855261.471.959239.944.989 Totaal teller 277.920.855261.471.959239.944.989 Noemer Grond-en hulpstoffen30/31000 + Handelsgoederen3445.013.61144.563.80241.524.623 + Onroerende goederen bestemd voor verkoop35000 + Vooruitbetalingen36000 Totaalnoemer 45.013.61144.563.80241.524.623 RATIO = T / N 6,25,95,8 Gemiddelde aantal dagen in voorraad = 365 / Voorraadrotatie 59,1262,2163,17 Liquiditeit: Voorraadrotatie

8 Voorraadrotatie

9 Gemiddeldeaantaldagenvoorraad = 365 Voorraadrotatie Aantal dagen vooraad

10 Solvabiliteit - Algemene schuldgraad Vanden Borre AJ 2014AJ 2013AJ 2012 Teller Vreemdvermogen17/4970.212.99572.089.23668.022.041 Totaal teller 70.212.99572.089.23668.022.041 Noemer Eigen vermogen10/1590.978.50179.733.29168.229.815 Totaalnoemer 90.978.50179.733.29168.229.815 RATIO = T / N 0,770,901,00 Solvabiliteit - Algemene schuldgraad

11 Algemene schuldgraad= Vreemd Vermogen % Totaal Vermogen = 30% is goed. > 20% is in de gevaren zone. > 10% is heel problematisch. Solvabiliteit - Algemene schuldgraad

12 Solvabiliteit - Aflossingscapaciteit Solvabiliteit - AflossingscapaciteitVandenBorre AJ 2014AJ 2013AJ 2012 Teller Cash Flow (zie ratio nr 10) ratio nr 10 22.652.461 Totaal Teller 22.652.461 Noemer VreemdVermogen17/4970.212.99572.089.23668.022.041 Totaalnoemer 70.212.99572.089.23668.022.041 RATIO = T / N * 100 32,2631,4233,30

13 Dekking van het vreemd vermogen door de cash flow= Cash flow Vreemd Vermogen  100 % Solvabiliteit - Aflossingscapaciteit

14 Rendabiliteit van de verkopen - Nettoverkoopmarge Rendabiliteit van de verkopen - Nettoverkoopmarge Vanden Borre AJ 2014AJ 2013AJ 2012 Teller Bedrijfswinst70/64 (9901)17.568.94318.077.94719.828.512 + Door de overheid toegestane kapitaal-subsidies, aangerekend op het resultaat (5.11) 9125000 Totaal teller 17.568.94318.077.94719.828.512 Noemer Omzet70381.417.736362.896.601339.363.901 + Anderebedrijfsopbrengsten7414.403.08915.217.03515.092.539 - Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen (5.10) -740000 Totaalnoemer 395.820.825378.113.636354.456.440 RATIO = T/N * 100 4,444,785,59

15 Netto verkoopmarge= Nettobedrijfsresultaat na niet kaskosten  100% Verkopen Rendabiliteit van de verkopen Nettoverkoopmarge

16 Rendabiliteit van de verkopen - Brutoverkoopmarge (Cash Flow)

17 Toegevoegde waarde: per personeelslid Toegevoegde waarde: p er personeelslid Toegevoegde waarde per personeelslid/werknemer Vanden Borre AJ 2014AJ 2013AJ 2012 Teller Bedrijfsopbrengsten70/74395.820.826378.113.635354.456.440 - Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen -740000 - Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen-60-277.920.855-261.471.959-239.944.989 - Diensten en diverse goederen-61-44.632.796-44.185.080-43.285.499 Totaal teller 73.267.17572.456.59671.225.952 Noemer Gemiddelde personeelsbestand in voltijdse equivalenten (5.10)90871.069,41.052,41.023,5 Totaal noemer 1.0691.0521.024 RATIO = T / N (duizenden Euro) 68.512,468.848,969.590,6

18 Toegevoegde waarde: per personeelslid Bruto toegevoegde waarde= Opbrengstwaarde van de productie – intermediair verbruik

19  Zeer liquide, zeer solvabel bedrijf  Zeer onafhankelijk schuldeisers  Voorzichtige aanpak – hoog bedrijfskapitaal  Gehandhaafde rentabiliteit  Zeer goed gerund bedrijf

20 BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT! EINDE EINDE


Download ppt "PROJECTWERK GRADUAAT BOEKHOUDEN - CVO COOVI Financiële Analyse Van De Jaarrekening."

Verwante presentaties


Ads door Google