De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROJECTWERK GRADUAAT BOEKHOUDEN - CVO COOVI Financiële Analyse Van De Jaarrekening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROJECTWERK GRADUAAT BOEKHOUDEN - CVO COOVI Financiële Analyse Van De Jaarrekening."— Transcript van de presentatie:

1 PROJECTWERK GRADUAAT BOEKHOUDEN - CVO COOVI Financiële Analyse Van De Jaarrekening

2  Opgericht in 1972 als familiebedrijf  Na failliet 1980 verkocht aan Electrolux (Zweden)  1989 Het Franse Darty verwerft 49% van de aandelen  1993 Integratie van Darty in Engelse Groep Kingfisher  1995 Vanden Borre wordt overgenomen door Kingfisher

3  Maakt deel uit van de Engelse Darty-Group  60 winkels in heel België  meer dan 1200 werknemers  jaarlijkse omzet van 320 miljoen euro  Marktleider elektro/huishoudtoestellen in België

4

5 Liquiditeit: Current Ratio Current Ratio (Liquiditeit in ruime zin) (NBK op korte termijn) VandenBorre AJ 2014AJ 2013AJ 2012 Teller Voorraden en bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar40/ Geldbeleggingen50/ Liquidemiddelen54/ Overlopende rekeningen van het actief490/ Totaal teller Noemer Schulden op ten hoogste één jaar42/ Overlopende rekeningen van het passief492/ Totaalnoemer RATIO = T / N 2,22,01,8

6 Current ratio= Aangepaste Vlottende activa VVKT VVKT Current Ratio

7 Rotatie van de voorraad handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (Voorraadrotatie) Vanden Borre AJ 2014AJ 2013AJ 2012 Teller Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen Totaal teller Noemer Grond-en hulpstoffen30/ Handelsgoederen Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen36000 Totaalnoemer RATIO = T / N 6,25,95,8 Gemiddelde aantal dagen in voorraad = 365 / Voorraadrotatie 59,1262,2163,17 Liquiditeit: Voorraadrotatie

8 Voorraadrotatie

9 Gemiddeldeaantaldagenvoorraad = 365 Voorraadrotatie Aantal dagen vooraad

10 Solvabiliteit - Algemene schuldgraad Vanden Borre AJ 2014AJ 2013AJ 2012 Teller Vreemdvermogen17/ Totaal teller Noemer Eigen vermogen10/ Totaalnoemer RATIO = T / N 0,770,901,00 Solvabiliteit - Algemene schuldgraad

11 Algemene schuldgraad= Vreemd Vermogen % Totaal Vermogen = 30% is goed. > 20% is in de gevaren zone. > 10% is heel problematisch. Solvabiliteit - Algemene schuldgraad

12 Solvabiliteit - Aflossingscapaciteit Solvabiliteit - AflossingscapaciteitVandenBorre AJ 2014AJ 2013AJ 2012 Teller Cash Flow (zie ratio nr 10) ratio nr Totaal Teller Noemer VreemdVermogen17/ Totaalnoemer RATIO = T / N * ,2631,4233,30

13 Dekking van het vreemd vermogen door de cash flow= Cash flow Vreemd Vermogen  100 % Solvabiliteit - Aflossingscapaciteit

14 Rendabiliteit van de verkopen - Nettoverkoopmarge Rendabiliteit van de verkopen - Nettoverkoopmarge Vanden Borre AJ 2014AJ 2013AJ 2012 Teller Bedrijfswinst70/64 (9901) Door de overheid toegestane kapitaal-subsidies, aangerekend op het resultaat (5.11) Totaal teller Noemer Omzet Anderebedrijfsopbrengsten Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen (5.10) Totaalnoemer RATIO = T/N * 100 4,444,785,59

15 Netto verkoopmarge= Nettobedrijfsresultaat na niet kaskosten  100% Verkopen Rendabiliteit van de verkopen Nettoverkoopmarge

16 Rendabiliteit van de verkopen - Brutoverkoopmarge (Cash Flow)

17 Toegevoegde waarde: per personeelslid Toegevoegde waarde: p er personeelslid Toegevoegde waarde per personeelslid/werknemer Vanden Borre AJ 2014AJ 2013AJ 2012 Teller Bedrijfsopbrengsten70/ Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen Diensten en diverse goederen Totaal teller Noemer Gemiddelde personeelsbestand in voltijdse equivalenten (5.10) ,41.052,41.023,5 Totaal noemer RATIO = T / N (duizenden Euro) , , ,6

18 Toegevoegde waarde: per personeelslid Bruto toegevoegde waarde= Opbrengstwaarde van de productie – intermediair verbruik

19  Zeer liquide, zeer solvabel bedrijf  Zeer onafhankelijk schuldeisers  Voorzichtige aanpak – hoog bedrijfskapitaal  Gehandhaafde rentabiliteit  Zeer goed gerund bedrijf

20 BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT! EINDE EINDE


Download ppt "PROJECTWERK GRADUAAT BOEKHOUDEN - CVO COOVI Financiële Analyse Van De Jaarrekening."

Verwante presentaties


Ads door Google