De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er KENNIS VAN ONDERWIJS advies Ontwikkeling en benutting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er KENNIS VAN ONDERWIJS advies Ontwikkeling en benutting."— Transcript van de presentatie:

1 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er KENNIS VAN ONDERWIJS advies Ontwikkeling en benutting

2 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Adviesvraag Hoofdvraag:  Wat zijn oorzaken van onderbenutting van onderwijsonderzoek en hoe kan daarin verbetering worden gebracht? Kennis van onderwijs

3 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Adviesvraag Deelvragen:  Typen onderzoek, verspreidingskanalen en gebruikers?  Verklarende factoren bij scholen, onderzoekers en intermediairs?  Mogelijke oplossingen?  Consequenties voor de onderzoeks- en ondersteuningsinstellingen en de lerarenopleidingen (educatieve infrastructuur)? Kennis van onderwijs

4 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Aanpak  Brede benadering van het begrip ‘onderzoek’: Verschillende soorten kennisontwikkeling.  Literatuurstudie (IVA): Schets van kennisontwikkeling rond onderwijs, gebruik in de praktijk, verbetermogelijkheden.  Casusbeschrijvingen van kennisontwikkeling (Sardes, MGK, zelf): o.a. over VVE, realistisch rekenen, preventie criminaliteit, studeerbaarheid.  Eigen reflectie en advies (Onderwijsraad). Kennis van onderwijs

5 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Typen kennisontwikkeling Fundamentele kennisontwikkeling:  Wetenschappelijke, theoretische kennis  Voor collega-wetenschappers Praktijkgerichte kennisontwikkeling:  Toegepast en toepassingsgericht  Voor begeleiders, schoolleiders en leraren Beleidsgerichte kennisontwikkeling:  Toets beleidsvoornemens of evaluatie beleid  Voor beleidsvoorbereiders en - voerders Kennis van onderwijs

6 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Verdere typering  Naar kennisontwikkelaars  Naar financieringsstromen  Naar manieren van kennisontwikkeling: - RDD-model - model van kennisgemeenschappen Kennis van onderwijs

7 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Casussen Spreiding over sectoren en thema’s:  VVE en KEA  Leesonderwijs en realistisch rekenen  Preventie criminaliteit en sociale competentie  PGO beroepsonderwijs en studeerbaarheid HO Vragen:  Soorten kennisontwikkeling en actoren  Manieren van kennisontwikkeling (RDD/KG)  Conclusie over succesfactoren Kennis van onderwijs

8 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Factoren volgens de casussen (1) Agenda:  Beperkt aantal innovaties tegelijk  Aansluiting bij problemen uit de praktijk  Effectieve en hanteerbare instrumenten Kennis van onderwijs

9 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Factoren volgens de casussen (2) Samenwerking:  Veld meer betrokken bij kennisontwikkeling  Inzicht in elkaars belangen  Relevante stakeholders  Integraliteit van kennisontwikkeling  Eén coördinerende actor Info:  Goede timing van informatieverspreiding Kennis van onderwijs

10 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Aanbevelingen Geen structuurinterventie, maar bestaande tekortkomingen wegwerken Prioriteiten:  Meer aandacht van kennisontwikkelaars voor implementatie  Vorming van kennisgemeenschappen  Kennismanagement door onderwijsinstellingen  Drie faciliterende instrumenten Kennis van onderwijs

11 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er 1. Meer aandacht voor implementatie  Bestaande eisen voor praktijkrelevantie nader operationaliseren, gevolgd door monitoring en evaluatie (vgl. gezondheidszorg).  Vraagsturing stimuleren waarbij onderwijsinstellingen kennisontwikkelaars inschakelen en de praktijkgerichtheid kunnen beïnvloeden. Kennis van onderwijs

12 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er 2. Vorming kennisgemeenschappen Samenwerking tussen kennisontwikkelaars, intermediairs en onderwijsinstellingen stimuleren door:  Stimuleringsbudgetten voor kennisgemeenschappen.  Monitoring kennisgemeenschappen.  Verspreiding van voorbeelden van ‘good practice’. Kennis van onderwijs

13 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er 3. Kennismanagement onderwijsinstellingen Stimuleren door:  Faciliteiten voor leraren als ‘interne kennisontwikkelaars’ en/of als deelnemer aan een kennisgemeenschap (bijv. onderzoeksbeurs).  Faciliteiten voor kenniskringen binnen en tussen scholen (bijv. extra it- faciliteiten). Kennis van onderwijs

14 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er 4. Faciliterende instrumenten  Stimuleren van het maken van overzichtsstudies, stand-van- zakenstudies, meta-analyses, reviews van kennisproducten.  (Her)inrichten van transferpunten en databanken als vraagbaak voor kennisontwikkelaars, intermediairs en gebruikers.  Aanmoedigen intermediars tot samenwerking en zelfevaluatie. Kennis van onderwijs

15 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Conclusie Duidelijke consequenties voor de educatieve infrastructuur  Aanvullende eisen en vraagsturing hebben effect op agendering.  Kennisgemeenschappen en kennismanagement hebben effect op manieren van kennisontwikkeling.  Facilitering hiervan heeft direct te maken met educatieve infrastructuur.  Verdeling middelen hangt af van uitwerking voorgaande, moet in dat verband worden onderzocht. Kennis van onderwijs

16 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Vragen? Voor meer informatie of het bestellen van publicaties Kijk op: www.onderwijsraad.nl


Download ppt "Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er KENNIS VAN ONDERWIJS advies Ontwikkeling en benutting."

Verwante presentaties


Ads door Google