De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Route Arbeid Jongeren Pro-VSO met ontwikkelingsperspectief arbeid Arbeidsmarktregio Groningen Presentatie PROVSO Noord 26 maart 2015 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Route Arbeid Jongeren Pro-VSO met ontwikkelingsperspectief arbeid Arbeidsmarktregio Groningen Presentatie PROVSO Noord 26 maart 2015 1."— Transcript van de presentatie:

1 Route Arbeid Jongeren Pro-VSO met ontwikkelingsperspectief arbeid Arbeidsmarktregio Groningen Presentatie PROVSO Noord 26 maart 2015 1

2 Route Arbeid 2 Ambitie van scholen (15) + gemeenten (27) + UWV: integrale en duurzame aanpak van jongeren (ex) Pro en VSO met ontwikkelingsprofiel arbeid begeleid/ondersteund door school + woongemeente (UWV) naar werk en (financiële) zelfredzaamheid

3 Route Arbeid 3 Doelgroep jongeren in of afkomstig uit het PrO/VSO vanaf leerjaar 3 tot 27 jaar (dus vanaf ca. 14 jaar) met ontwikkelingsprofiel arbeid niet duurzaam zelfredzaam op de arbeidsmarkt wel in staat loonvormende arbeid te verrichten (evnt. na de schoolperiode en met loonkostensubsidie en/of ondersteuning)

4 4 4. Aanpak/Werkwijze a.School: vaststellen ontwikkelingsperspectief (eind leerjaar 2) b.Leerjaar 3: school en woongemeente bepalen gezamenlijk het traject - Wat, wie, wanneer, middelen - integraal traject: 1 kind-(1 gezin)- 1 plan (alle leefdomeinen) c. School: 1 trajectbegeleider + gemeente 1 trajectbegeleider d. Gezamenlijke verantwoordelijkheid loopt tot 27 jaar e. Indien jongere 18 jaar (uiterlijk): - vaststelling ziekte/gebrek ja of nee (ja:  Afspraakbaan/Werkbedrijf) - loonwaardebepaling; indien < minimumloon: loonkostensubsidie f.Werk zoeken in de eigen subregio met inzet van: netwerk jongere (ouders, familie, kennissen,…) gezamenlijke ondersteuning van scholen - gemeenten – UWV (werkgevers) in die subregio. Werkschool Groningen 2.0

5 5 Route Arbeid; traject + wet School + gemeente 12 jaar 18 jaar 27 jaar Leerjaar 1 + 2 Vaststellen ontwikkelings perspectief ©2015 CMO/BI 14 jaar Passend Onderwijs Jeugdzorg WMO Participatiewet   VSV Pro/VSO-school Leerjaren 3-6 1 jongere = 1 integraal gezamenlijk plan School + gemeente Nazorg + Participatie 20 jaar WERK Loonvormend evnt. met loonkostensub- sidie/onder- steuning WERK Loonvormend evnt. met loonkostensub- sidie/onder- steuning Gemeente + school Onder- steuning UWV Participatie

6 6 Route Arbeid; traject + wet School + gemeente 12 jaar 18 jaar 27 jaar Leerjaar 1 + 2 Vaststellen ontwikkelings perspectief ©2015 CMO/BI 14 jaar   Pro/VSO-school Leerjaren 3-6 1 jongere = 1 integraal gezamenlijk plan School + gemeente Nazorg + Participatie 20 jaar WERK Loonvormend evnt. met loonkostensub- sidie/onder- steuning WERK Loonvormend evnt. met loonkostensub- sidie/onder- steuning Gemeente + school Onder- steuning UWV Participatie

7 7 2013-2014: pilotfase: experimenteren en verkennen ‘wachten op 1-1-2015’ 2015-2016: -Doorontwikkeling en implementatie -4 subregio’s: -Noord-Groningen -Oost-Groningen -Centraal Groningen: -Gemeente Groningen (Haren) -Gorecht (Hoogezand-Sappemeer/Slochteren) -Westerkwartier (Leek, Zuidhorn, Grootegast, Marum en Noordenveld) -Noord-Drenthe -Regiocoördinatoren per subregio (2 van school, 3 van gemeente, 1 van MEE) -Regie: Directeurenoverleg Werk in Zicht -Procesbegeleiding -Provincie Groningen: subsidie voor de doorontwikkeling en implementatie Route Arbeid 2015-2016

8 8 Stelling alle scholen moeten voor de zomer samen met de gemeente de gehele caseload Route Arbeid doornemen en samen voor elke jongere 1 integraal plan (traject onderwijs- werk-zorg) opstellen en starten te beginnen met de schoolverlaters dit jaar


Download ppt "Route Arbeid Jongeren Pro-VSO met ontwikkelingsperspectief arbeid Arbeidsmarktregio Groningen Presentatie PROVSO Noord 26 maart 2015 1."

Verwante presentaties


Ads door Google