De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Academie voor Onderwijsleiderschap 16 april 2015 www.academievooronderwijsleiderschap.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Academie voor Onderwijsleiderschap 16 april 2015 www.academievooronderwijsleiderschap.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Academie voor Onderwijsleiderschap 16 april 2015 www.academievooronderwijsleiderschap.nl

2

3 Eerste afgestudeerden 27 maart 2015.

4 Gestart in november 2012 Ervaringen: Directe relatie met eigen praktijk Door in leergroepen te werken, leer je veel van elkaar(s praktijk) en stimuleer je elkaar Biografie als instrument en kompas voor twee jaar durende begeleide intervisie met collega’s van twee andere ROC’s Meerdere deelnemers uit één beroepscontext bevordert een lerende cultuur ROC’s nemen heft over en willen eigen onderzoeksprogramma ontwikkelen

5 Conceptuele leidraad opbouw master o.b.v.: Leiderschap in maatschappelijk relevante context Waardengestuurd leiderschap Toetsbare betrouwbaarheid: aanspreekbaar zijn Gedeeld leiderschap Authentiek leiderschap Onderwijsleiderschap: een vuur ontsteken, trots op het beroep Goede afstemming tussen institutionele setting en eigen kerntaken Persoonlijkheidsontwikkeling en organisatieontwikkeling

6 Invulling geven aan professionele ruimte Voor docenten en voor leidinggevenden Aansluiten bij visie en strategie van ROC In verbinding met directeuren en bestuurders Werken aan persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling Gaat verder dan uitsluitend gedrag: kennisontwikkeling, onderzoeksvaardigheden, reflectieve vaardigheden Gezamenlijk werken aan een lerende cultuur

7

8 Kennislijn Vanuit het perspectief op leren en onderwijzen Vanuit het perspectief op organisatieontwikkeling Vanuit het perspectief van de omgeving op het ROC

9 Onderzoekslijn Onder begeleiding werken aan competenties: Gedegen analyse Theoretische basis Empirische analyse Ontwerpen toepasbare interventie Monitoring veranderproces en leerresultaten leerlingen Opstellen plan implementatie interventie Delen onderzoeksresultaten Verbetering eigen aanpak onderzoeksmatig handelen

10 Reflectielijn Zicht op invloed van opgedane kennis en vaardigheden op professionele identiteit

11 Opleidingen met een civiel effect Master Onderwijsleiderschap (= Master Professioneel Meesterschap) Deelcertificaten voor lerarenregister Deelcertificaten die je binnen vijf jaar inlevert voor een masterdiploma Totale opleiding is 60 ec Master is te behalen in 2 tot 4 jaar naar keuze Voor lerarenbeurs moet je minimaal 15 ec per jaar halen Lessen worden verzorgd bij ROC’s

12 Opbouw Master Kennislijn met seminars/hoorcolleges door hoogleraar, die ook de praktijk kent Onderzoekslijn, ieder doet onderzoek (of gezamenlijk) binnen eigen werkpraktijk met begeleiding vanuit de master en vanuit de ROC! Intervisie en reflectielijn in leergroepen (met vaste begeleider) bestaande uit steeds vijf docenten of leidinggevenden uit meerdere ROC’s

13

14

15 Vervolg ervaringen Betrokkenheid vanuit hogere management vraagt continue aandacht. Verankering in de lijn is noodzakelijk Vanuit de participerende instellingen is nog onvoldoende verbinding gelegd met strategisch HRM: hoeveel mensen wil ik een master laten volgen, welke perspectieven ga ik ze bieden tijdens en nadien? Wat betekent dit voor de teamontwikkeling? Behoefte aan eenzelfde maar meer flexibeler aanbod Behoefte aan een aanbod meer op maat voor deelnemers en participerende ROC’s

16

17 Op maat

18

19

20 Flexibel en op maat Inbedding in organisatie o Verbinding strategisch beleid ROC met activiteiten programma o Heldere verbinding ROC-specifieke vraagstukken en curriculum master o Organiseer activiteiten masterprogramma en verbindt met overige professionaliseringsactiviteiten o Koppeling professionaliseringsvraag individuele medewerkers aan strategisch beleid/organisatievraagstuk ROC’s en aan (onderdelen van) masteraanbod workshops o Vaststellen inhoud workshops in overleg met deelnemers

21 Opbouw Mastercurriculum is ruggengraat voor totaal en samenhang aanbod, dat wordt afgestemd met afzonderlijke ROC’s Vorm: o Seminars met keynote-speaker (indien gewenst in verbinding met de eigen ROC-organisatie). Mogelijkheid tot maken van verwerkingsopdrachten onder begeleiding o Bezoek van seminar staat open voor ieder die zich daarvoor intekent (criteria vast te stellen door ROC) o Workshops met diverse onderwerpen, zoals leren wetenschappelijk schrijven, presentatievaardigheden, literatuuronderzoek, onderzoekvaardigheden (1 t/m n), o Begeleide intervisiegroepen, waarbij degenen die kiezen voor begeleide verwerkingsopdrachten aparte groepen vormen

22 Vervolg opbouw Onderzoek onder begeleiding aan de hand van onderzoekprogramma ROC samen met collega’s die reeds master degree hebben In het kader van professionalisering kan men intekenen voor een onderzoek (ROC-beleid is hierin leidend) Na afronding van elk onderdeel (per half jaar) kan men een certificaat behalen. Een certificaat is een score t.b.v. het register als docent of leidinggevende. De gezamenlijke certificaten geven recht op een diploma/master degree.

23 Relatie ROC en AOL Een masterdegree moet worden gehaald in vier aaneensluitende kalenderjaren Om een directe aansluiting tussen professionaliseringsbeleid van ROC en masteraanbod of onderdelen ervan te realiseren maakt ROC een afspraak voor vier jaar met AOL waardoor het mogelijk wordt om alle programmaonderdelen minimaal twee keer aan te bieden

24


Download ppt "Academie voor Onderwijsleiderschap 16 april 2015 www.academievooronderwijsleiderschap.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google