De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eigenaarschap en Borging Doorbraakproject Professionalisering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eigenaarschap en Borging Doorbraakproject Professionalisering"— Transcript van de presentatie:

1 Eigenaarschap en Borging Doorbraakproject Professionalisering
Tjitske Hoekstra, Ilse Hartgers en Joke van der Meer ROC Midden Nederland 31 maart 2011

2 Centrale vraag bij deze workshop
Hoe creëer je in een project dat van bovenaf is bedacht eigenaarschap en borging Hoe maak je het team eigenaar Hoe zorg je ervoor dat professionalisering structureel in de organisatie en in de dagelijkse taakuitoefening van docenten wordt ingebed? (ook na afloop van het project)

3 eigenaarschap Van wie kwam het initiatief om te participeren in het Doorbraakproject Professionalisering? Hoe kwam het besluit tot stand? Welke rol speelden teams, afdelingsmanagers, directie, CvB daarin?

4 eigenaarschap Concept startte bij prioriteiten ROC MN
Besproken met cvb, directeuren, afdelingsmanagers Ontworpen met hrm, directeur, hu, bedrijf toch Herdefiniëren met teams Gedeelde betekenisgeving niet alleen voor concepten en begrippen, maar ook op projectniveau (vb toerisme)

5 Strategie voor leren en ontwikkelen Manon Ruijters: Liefde voor Leren

6 Wat heeft een team nodig om te leren
eilanden (eenvoudige leervragen) bruggen ( verbindingen maken tussen de eilanden) inpolderen ( blijvende veranderingen) zee (ruimte om te oefenen) Uit: Manon Ruijters: Liefde voor Leren 6

7 Wat deden wij lopende het project?
Onderzoeken kwaliteitszorg, teamscan lesobservaties, survey UT werden besproken in de teams In relatie met onderwijsprioriteiten Resultaten werden vertaald naar TOP (met aandacht voor POP’s) Start professionalisering met ‘gedeelde betekenisgeving’: wat betekent dit voor ons team Beschrijving rollen, kerntaken, werkprocessen, competenties docenten Vertaald naar (borging): Bovenstaande wordt ROC-brede werkwijze (beleidskader) ROC-academie werkt vanuit bovenstaande afspraken

8 Survey Universiteit Twente
Afdelingsmanager zou meer kunnen sturen op visie en Afdelingsmanager zou docenten meer kunnen uitdagen zich verder te ontwikkelen Vertaald naar: Nieuw profiel afdelingsmanager: sturen op onderwijs(innovatie) en personeel

9 Eigenaarschap en borging
Team bepaalt professionalisering op basis van pdca binnen kaders ROC MN Team maakt aansluiting bij hier en nu van het team (gedeelde betekenisgeving, prioriteiten) Teamgerichte aanpak, individueel in praktijk brengen, uitwisseling en afstemming in team Team stelt begroting taken en middelen vast, 107 uur professionalisering zichtbaar op BTM Alsmaar aansluiten bij praktijk van het team. Manager stuurt daarop (onderwijs en personeel)

10

11 Wat hebben we bereikt ? 1 Docenten zijn vaardiger in loopbaanbegeleiding, van ‘gespreksvaardig’ t/m ‘tussen de oren’ Observaties bij alle docenten: verbeteringen in de verbinding met de praktijk (krachtig middel) Docenten hebben het met elkaar over functioneren Hogere scores job-enquête Het aantal voortijdig schoolverlaters is gedaald

12 Wat hebben we bereikt ? 2 Teamontwikkelingsplan onderdeel kwaliteitszorg Onderzoeksresultaten leiden tot nieuwe interventies Driehoek onderwijsinnovatie – hrm – kwaliteitszorg Nieuw profiel voor afdelingsmanager ROC-academie als strategische partner bij implementatie van innovatie Professionalisering structureel onderdeel van de taakuitvoering van docenten


Download ppt "Eigenaarschap en Borging Doorbraakproject Professionalisering"

Verwante presentaties


Ads door Google