De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heeft u zelf als eens 3 jaar aan 1 stuk elke dag 3 SUDOKU’s gemaakt?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heeft u zelf als eens 3 jaar aan 1 stuk elke dag 3 SUDOKU’s gemaakt?"— Transcript van de presentatie:

1 Heeft u zelf als eens 3 jaar aan 1 stuk elke dag 3 SUDOKU’s gemaakt?
Hoogbegaafdheid Heeft u zelf ook al eens het gevoel gehad steeds in dezelfde vergadering te zitten? Heeft u zelf als eens 3 jaar aan 1 stuk elke dag 3 SUDOKU’s gemaakt?

2 Korte situatieschetsen
De kleuter: Maïte De lagere school: Carolien De secundaire school: de wijsneuzen Fundamentele eenzaamheid: Bjorn

3 Wat is hoogbegaafdheid

4 In cijfers IQ: < 20diepe  verstandelijke beperking
IQ: 20 tot 35  ernstige mentale beperking IQ: 35 tot 55  matig mentale beperking IQ: 55 tot 70  lichte verstandelijke handicap IQ: 70 tot 90  zwakbegaafd Standaard gemiddelde is 85 tot 115

5 Renzulli

6 Dabrowski Psychomotorisch: grote beweeglijkheid
Intellectueel: zeer verstandig Imaginair: grote verbeeldingskracht Zintuiglijk: zeer veel impulsen opnemen Emotioneel: heel erg geraakt worden

7 Kinderen Grote nieuwsgierigheid Veel energie Bijzonder gevoel humor
Prof. Mönks Dr. Tessa Kieboom Grote nieuwsgierigheid Veel energie Bijzonder gevoel humor Veel lezen Nadenken over de zin van het leven Opvallend taalgebruik Goed geheugen Snelle taalontwikkeling Sterk wiskundig inzicht Interesse in complexe onderwerpen Perfectionisme Hoge eisen stellen aan zichzelf Kritische ingesteldheid tav volwassenen (leerkrachten)

8 Ruis op de communicatie
Hoogbegaafd Maatschappij, leerkracht Inhoud Relatie Vorm Eerst uitklaren van de inhoud, dan spreken over de relatie en dan over de vorm.

9 Schoolse vertaling Excellereren Compacten Top Down denkers
Onderpresteren Aanpassen of confirmeren

10 Valkuilen Hoogbegaafde lln hebben steeds goeie punten
Hoogbegaafde lln kunnen goed studeren. Hoogbegaafde lln kunnen alles zelf  Alle uitspraken zijn VALS

11 FUN Go! Geel Fantasie Uitdaging Nieuwsgierigheid

12 Pedagogische doel op lange termijn
Leerlingen met “overschot”: Laten ervaren dat werken kan lonen (growth mindset) Laten ervaren dat “falen” inherent bij leren hoort Handvaten aanreiken om het formele leerproces (schoolse opdrachten) efficiënt en effectief uit te voeren  Het aanmoedigen van de ontwikkeling van een aantal noodzakelijke functies voor school en verdere (beroeps)loopbaan

13 De start in 2011 2011: Wijsneuzen uit de eerste dia  module van de 3e graad mee volgen  positief effect voor lln, Lkr en medeleerlingen 2012: start FUN 3e jaar  5 lln  3 uur / week: Zelf gemiste leerstof bijwerken Verrijking Lkr regulier rooster geen nieuwe leerstof 2013: aanvulling individuele ondersteuning jongeren

14 Verdere uitbouw in 2013 2013: Wat? FUN in de 1e graad
Individuele coaching van lln Wat? Eigen interesse Eigen leerpunten Gericht op breder leren

15 Instroom eerste graad Leerlingen uit de kangoeroeklas van de lagere school. Leerlingen uit de lagere school met plustaken. Op basis van rapportcijfers, BaSO-fiche, rapport- commentaren, gesprekken met ouders en leerling, … . FUN in de eerste graad - Jan Gys

16 FUN in de eerste graad 2u/week (donderdag) Vooral zelfsturing
Groepsprojecten Uitdagende lessen 2u/week (donderdag) Vooral zelfsturing Project op basis van de interesse van de leerling Evaluatie: wedstrijd en portfolio. 1u/week (maandag) Vooral sturing door leerkracht Actualiteit, vereenvoudigde lesinhouden hogere jaren, olympiaden, practica, interesses leerling, … Evaluatie: portfolio. FUN in de eerste graad - Jan Gys

17 Uitgangspunten De lesinhouden van FUN beginnen daar waar de leerstof van het vak uit het basispakket stopt. Rubik’s cube: algoritme, symmetrie, … . Spaghettitoren: driehoeken geven de sterkste structuur. Leerlingen laten voelen hoe uitdagend een bepaald vakgebied écht kan zijn. Niet-Newtoniaanse vloeistof heeft de kenmerken van een vaste stof en een vloeistof. Waar kunnen we deze stof dan indelen? De inhouden van FUN geven meer zin aan de inhouden van de vakken uit het basispakket. Als je Japans zo leuk vindt, waarom kan Latijn dat dan ook niet zijn? FUN in de eerste graad - Jan Gys

18 Projecten 1e graad Mierenboerderij Doolhoven Lego-mind storm
Spaghettitoren Niet-Newtoniaanse vloeistof

19 Rubik en de robot De Rubik’s cube oplossen.
De Rubik’s cube solver bouwen. Deelnemen aan de Robocup Junior wedstrijd met een eigen ontwerp. FUN in de eerste graad - Jan Gys

20 Niet-Newtoniaanse vloeistoffen en spaghettitorens
FUN in de eerste graad - Jan Gys

21 Dokter voor één dag Bezoek aan het ziekenhuis van Geel.
Rondleiding OK. Workshop ‘endotrainer’. Workshop ‘gipsen’. Kennismaking met de operatierobot van het UZA. FUN in de eerste graad - Jan Gys

22 Dokter voor één dag FUN in de eerste graad - Jan Gys

23 Momentumwedstrijd (voorheen ‘Eurekas’)
Projecten: ‘Ant Farm’ en ‘Elektriciteit uit fruit’. Leerlingen stellen een dossier samen en bereiden een presentatie voor. FUN in de eerste graad - Jan Gys

24 Japans leren, smart games, SpaceRail, FUN vs Wouters & Waes, …
FUN in de eerste graad - Jan Gys

25 FUN integreren in de lessen van het basispakket?
RAPPER! Traject voor slimmeriken en snelleriken Bundel met uitdagende raadsels en extra vakgebonden oefeningen Vakleerkracht beslist wanneer leerling mag werken aan RAPPER!. FUN in de eerste graad - Jan Gys

26 Input 2014 Versterking door middel van portfolio: Doel:
1e graad: basisvaardigheden zoals samenwerken, hulp vragen, … 2e graad: executieve functies 3e graad: individuele trajecten: Extra wetenschappen Persoonlijke combinaties Aanvullende vakken MOOC’s Doel: Versterken transfer naar reguliere vakken Bewuster omgaan met eigen leernoden

27 Sfeerbeelden Fun 2e graad
Piano project Ontwerp een (ingewikkeld) gezelschapsspel

28 Stem een piano

29

30 Project “Solar Olympics”
Flipperkast ontworpen en effectief uitgevoerd Prijs voor de “creativiteit” Schoolse meerwaarde: ASO – TSO – BSO doorbrekend zonder direct doel. Mooi neveneffect Andere vaardigheden leren en ideeën omzetten naar realiteit.

31

32

33 Overige onderwerpen Actualiteitsopdracht EOS: Wetenschapsgeschiedenis:
Zelfstandig verwerken van een wetenschappelijk artikel Samenvatten Kritische lezing Presentatie Wetenschapsgeschiedenis: Notitie nemen Doceermomenten volgen Gericht abstracte informatie leren verwerken

34 Aandachtspunten 2014-2015 Versterken bestaande stappen
Communicatie naar ouders Communicatie met collega’s Bijsturen portfolio Gerichte toegang voor de jongeren

35 Toekomstige uitdagingen
Overvloed aan plannen en ideeën “liefst alle dagen FUN” Versterken huidige projecten Implementeren binnenklas differentiatie Verankeren project in huidige beleidsvisie Gerichte bespreking op klassenraad Draaiboek opstellen vanuit kwaliteitsbewaking

36 Tot slot ‘Een schooldag zonder FUN (of Latijn) is maar een saaie dag…’
Getuigenis leerling FUN. ‘Ik dacht dat D. snel zou opgeven. Elke week een extra uur naar school komen voor FUN. Ik ben verwonderd dat hij dit al een heel schooljaar doet en nog meer verwonderd dat hij thuis over bijna niets anders schools praat dan FUN.’ Getuigenis moeder van een leerling FUN. Even ter info: bij mij werkt het momenteel goed! Ik spreek hem aan op zijn gedrag en hij neemt uit zichzelf zijn RAPPER!-bundel. Hoe het leven toch simpel kan zijn met vindingrijke collega’s! Bericht van een collega Nederlands. FUN in de eerste graad - Jan Gys

37


Download ppt "Heeft u zelf als eens 3 jaar aan 1 stuk elke dag 3 SUDOKU’s gemaakt?"

Verwante presentaties


Ads door Google