De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. D. de Jong voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 350 Na de zegen Ps. 35: 5, 10, 13 Schriftlezing: Hebr. 2: 10 – 18 Tekst: NGB art.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. D. de Jong voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 350 Na de zegen Ps. 35: 5, 10, 13 Schriftlezing: Hebr. 2: 10 – 18 Tekst: NGB art."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. D. de Jong voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 350 Na de zegen Ps. 35: 5, 10, 13 Schriftlezing: Hebr. 2: 10 – 18 Tekst: NGB art. 18

2 ‘Oudere’ jongeren tussen wal en schip SKH-avond 18 maart, 20.00 in de Petrakerk. Bedoeld voor ouders, ambtsdragers en verder voor ieder die iets te maken heeft met jongeren in onze kerken die NIET tussen wal en schip mogen raken… Van harte welkom!

3 Een paar vraagjes Ben je jonger dan 12 of ouder dan 97? Is dit je telefoon…..? Is dit je TV….? Is dit je computer..?

4 Heb je op één van de vragen JA moeten zeggen….dan is de volgende dia niets voor jou.. Heb je 4x NEE kunnen zeggen…dan is de volgende dia ECHT iets voor jou!!!!

5

6 Jij bent geschikt om het Beam-Team te komen versterken!! Jij bent geschikt om de kerkdiensten te ondersteunen!! Jij bent geschikt om je aan te melden via : beamteam.oost@gmail.com beamteam.oost@gmail.com Doe het wel snel want er zijn maar 4 extra plaatsen!! Je mag ons natuurlijk ook aanspreken na de kerkdienst….

7 houdt deze week weer de weer de jaarlijkse eierverkoop. We hebben veel vrijwilligers nodig. Wilt u / jij ons helpen? Maandag en dinsdag beginnen we Om 18:00 uur bij het Morgenlicht. Woensdag bij de supermarkt in Heemse Ook om 18:00 uur

8

9

10 Het woord moet de wereld in! Joh. 3: 15,16: Opdat ieder die in Mij gelooft, eeuwig leven zal hebben. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven: zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Geref. Kerk Vrijgemaakt Baalder(gemeente Hardenberg), voor meer info zie www. gkvhardenberg-baalder.nl Tijdens de kinderdag in de Kamp op 20 februari zijn ballonnen de lucht ingelaten met onderstaande tekst…..

11 Ballonnenwedstrijd Kinderdag Ruben Broeksema Hoeselt Belgie 289.7 km Maudi Pullen Bilzen Belgie 285.7 km Demien Schippers Wanroij NB 167.8 km Ian Plaggenmarsch Venhorst 166.2 km Roald Buitenhuis Vianen NB 156.0 km Sigrid Scholtens Escharen NB 152.0 km Er zijn 6 ballonnen/kaartjes teruggestuurd. Het woord is de wereld ingegaan en is zelfs in België terecht gekomen! De kinderen waarvan de ballonnen waren hebben een prijsje gekregen.

12 In deze dienst zal Ds. D. de Jong voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 350 Na de zegen Ps. 35: 5, 10, 13 Schriftlezing: Hebr. 2: 10 – 18 Tekst: NGB art. 18

13  Votum en zegengroet  Ps.35: 5, 10, 13  Gebed  Lezen:Hebr. 2: 10 – 18  Gz.47: 1, 2, 6  Tekst:NGB art. 18  Preek  Gz.81: 2, 3, 4, 6 Voor de dienst: Lb. 350

14 Liedboek 350: 1-4 1 God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot, alle vrucht der velden moeten we U vergelden, dank voor 't daag'lijks brood.

15 Liedboek 350: 1-4 2 Niet voor schuren, die niet duren, gaaft Gij vruchtbaarheid, maar opdat op aarde, in uw goede gaarde, niemand honger lijdt.

16 Liedboek 350: 1-4 3 Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord. Open onze oren, Heer, opdat wij horen 't roepen aan de poort.

17 Liedboek 350: 1-4 4 Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden 't woord van uw genade opgaan, sterk en vrij.

18 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.35: 5, 10, 13  Gebed  Lezen:Hebr. 2: 10 – 18  Gz.47: 1, 2, 6  Tekst:NGB art. 18  Preek  Gz.81: 2, 3, 4, 6

19  Votum en zegengroet  Ps.35: 5, 10, 13  Gebed  Lezen:Hebr. 2: 10 – 18  Gz.47: 1, 2, 6  Tekst:NGB art. 18  Preek  Gz.81: 2, 3, 4, 6

20  Votum en zegengroet  Ps.35: 5, 10, 13  Gebed  Lezen:Hebr. 2: 10 – 18  Gz.47: 1, 2, 6  Tekst:NGB art. 18  Preek  Gz.81: 2, 3, 4, 6

21 Vers 5 Heel mijn gebeente geeft U eer. Wie is aan U gelijk, o HEER? U, die de zwakken wilt ontrukken aan wie hen harteloos verdrukken. U hebt de armen trouw bewaard voor wie hen dreigden met het zwaard. Valse getuigen vragen wreed naar zaken waar ik niet van weet. Psalm 35

22 Vers 10 Zij spreken van de vrede niet, maar zijn slechts uit op mijn verdriet. En tegen stillen in den lande beramen zij bedrog en schande. Zij roepen honend tegen mij hun woorden vol van spotternij. Zij zien met grote vreugde aan wat zij mij hebben aangedaan. Psalm 35

23 Vers 13 Laat vromen juichen, trouwe HEER, geef, dat zij zingen U ter eer, die mijn rechtvaardiging verlangen. Dan klinken blij hun lofgezangen: Groot is de HERE, onze God. Hij schenkt zijn knecht een heilrijk lot. Dan looft mijn tong de hele dag uw recht, o HEER, met diep ontzag. Psalm 35

24  Votum en zegengroet  Ps.35: 5, 10, 13  Gebed  Lezen:Hebr. 2: 10 – 18  Gz.47: 1, 2, 6  Tekst:NGB art. 18  Preek  Gz.81: 2, 3, 4, 6

25  Votum en zegengroet  Ps.35: 5, 10, 13  Gebed  Lezen:Hebr. 2: 10 – 18  Gz.47: 1, 2, 6  Tekst:NGB art. 18  Preek  Gz.81: 2, 3, 4, 6

26  Votum en zegengroet  Ps.35: 5, 10, 13  Gebed  Lezen:Hebr. 2: 10 – 18  Gz.47: 1, 2, 6  Tekst:NGB art. 18  Preek  Gz.81: 2, 3, 4, 6

27 Vers 1 Mijn ziel verheft Gods eer; mijn geest mag blij den Heer mijn Zaligmaker noemen, die, in haar lage staat, zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. Gezang 47

28 Vers 2 Om wat God heeft gedaan zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken: o groot geheimenis dat mij geschonken is. Zijn almacht is gebleken. Gezang 47

29 Vers 6 Hij trok zich Isrel aan, Hij laat niet hulp'loos staan die Abrams troost verwachten. Groot en in eeuwigheid is Gods barmhartigheid voor duizenden geslachten. Gezang 47

30  Votum en zegengroet  Ps.35: 5, 10, 13  Gebed  Lezen:Hebr. 2: 10 – 18  Gz.47: 1, 2, 6  Tekst:NGB art. 18  Preek  Gz.81: 2, 3, 4, 6

31 Na de preek: Gz. 81: 2, 3, 4, 6

32  Preek  Gz.81: 2, 3, 4, 6  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Ps.113  Zegen

33 Vers 2 Men had Hem eeuwen lang verwacht; en toen Gods tijdperk was volbracht, toen zond Hij van zijn hoge troon het heil der wereld ons, zijn Zoon. Gezang 81

34 Vers 3 O Gij ons heil, ons hoogste goed, Gij werd een mens van vlees en bloed, werd onze broeder, en door U zijn wij Gods eigen kind'ren nu. Gezang 81

35 Vers 4 Als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn geest van eerbied stil, aanbidt het, maar doorgrondt het niet, dat zo de liefde Gods geschiedt. Gezang 81

36 Vers 6 Geloofd die komt in 's Heren naam! Wij christ'nen zeeg'nen U te zaam, U, vredevorst, der vaadren wens, U zaligmaker, God en mens! Gezang 81

37  Preek  Gz.81: 2, 3, 4, 6  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Ps.113  Zegen

38  Preek  Gz.81: 2, 3, 4, 6  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Ps.113  Zegen

39  Vandaag  1 e CDGK  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Ps.113

40  Preek  Gz.81: 2, 3, 4, 6  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Ps.113  Zegen

41 Psalm 113 Vers 1 Prijst, halleluja, prijst den HEER, gij 's HEREN knechten, immermeer moet 's HEREN naam gezegend wezen. Van waar de zon in 't Oosten straalt, tot waar z' in 't Westen nederdaalt, zij 's HEREN grote naam geprezen.

42 Psalm 113 Vers 2 Ver boven aller volken trots blinkt hemelhoog de glorie Gods. Wie is als Hij, de HEER der heren? Hij onze God, die troont zo hoog, slaat op het diepste diep zijn oog. Hemel en aarde moet Hem eren.

43 Psalm 113 Vers 3 Wie onderligt in stof en slijk, maakt God aan edelen gelijk. Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen. Hij zegent die onvruchtbaar scheen, met bloei van kindren om haar heen. Prijst Hem, den HEER, met lofgezangen.

44  Preek  Gz.81: 2, 3, 4, 6  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Ps.113  Zegen

45


Download ppt "In deze dienst zal Ds. D. de Jong voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 350 Na de zegen Ps. 35: 5, 10, 13 Schriftlezing: Hebr. 2: 10 – 18 Tekst: NGB art."

Verwante presentaties


Ads door Google