De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een paar vraagjes Ben je jonger dan 12 of ouder dan 97? Is dit je telefoon…..? Is dit je TV….? Is dit je computer..?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een paar vraagjes Ben je jonger dan 12 of ouder dan 97? Is dit je telefoon…..? Is dit je TV….? Is dit je computer..?"— Transcript van de presentatie:

1 Een paar vraagjes Ben je jonger dan 12 of ouder dan 97? Is dit je telefoon…..? Is dit je TV….? Is dit je computer..?

2 Heb je op één van de vragen JA moeten zeggen….dan is de volgende dia niets voor jou.. Heb je 4x NEE kunnen zeggen…dan is de volgende dia ECHT iets voor jou!!!!

3

4 Jij bent geschikt om het Beam-Team te komen versterken!! Jij bent geschikt om de kerkdiensten te ondersteunen!! Jij bent geschikt om je aan te melden via : beamteam.oost@gmail.com beamteam.oost@gmail.com Doe het wel snel want er zijn maar 4 extra plaatsen!! Je mag ons natuurlijk ook aanspreken na de kerkdienst….

5

6

7 In deze dienst zal Ds. P.L. storm voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 154: 1 Na de zegen Ps. 34: 3, 4 Schriftlezing: 1 Petrus 2: 22- 2:10 Tekst: 1 Petrus 2: 4, 5

8  Votum en zegengroet  Ps.34: 3, 4  Gebed  Lezen:1 Petrus 1: 22- 2: 10  Ps.118: 1, 8, 10  Tekst:1 Petrus 2: 4, 5  Preek  Lb.303: 1, 2, 5 Voor de dienst: Gz. 154: 1

9 1. Ach, wat moet ik toch beginnen nu ik steeds weer zonden doe. Mijn geweten maakt me moe, brengt mij steeds mijn schuld te binnen. Er is hulp in deze strijd dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

10 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.34: 3, 4  Gebed  Lezen:1 Petrus 1: 22- 2: 10  Ps.118: 1, 8, 10  Tekst:1 Petrus 2: 4, 5  Preek  Lb.303: 1, 2, 5

11  Votum en zegengroet  Ps.34: 3, 4  Gebed  Lezen:1 Petrus 1: 22- 2: 10  Ps.118: 1, 8, 10  Tekst:1 Petrus 2: 4, 5  Preek  Lb.303: 1, 2, 5

12  Votum en zegengroet  Ps.34: 3, 4  Gebed  Lezen:1 Petrus 1: 22- 2: 10  Ps.118: 1, 8, 10  Tekst:1 Petrus 2: 4, 5  Preek  Lb.303: 1, 2, 5

13 Psalm 34 Vers 3 Des HEREN Engel schaart zich als een grote legermacht rondom hem die Gods wil betracht: zo is hij welbewaard. Proeft allen en aanschouwt de goedheid van Gods vaderhart. Gezegend wie in nood en smart alleen op Hem vertrouwt.

14 Psalm 34 Vers 4 Vrees God, de HEER, die leeft, u die aan Hem bent toegewijd. Want wie Hem vreest ontvangt altijd al wat hij nodig heeft. Een jonge leeuw vol moed, lijdt wel ontbering telkens weer, maar wie 't verwacht van God de HEER mist nimmer enig goed.

15  Votum en zegengroet  Ps.34: 3, 4  Gebed  Lezen:1 Petrus 1: 22- 2: 10  Ps.118: 1, 8, 10  Tekst:1 Petrus 2: 4, 5  Preek  Lb.303: 1, 2, 5

16  Votum en zegengroet  Ps.34: 3, 4  Gebed  Lezen:1 Petrus 1: 22- 2: 10  Ps.118: 1, 8, 10  Tekst:1 Petrus 2: 4, 5  Preek  Lb.303: 1, 2, 5

17  Votum en zegengroet  Ps.34: 3, 4  Gebed  Lezen:1 Petrus 1: 22- 2: 10  Ps.118: 1, 8, 10  Tekst:1 Petrus 2: 4, 5  Preek  Lb.303: 1, 2, 5

18 Psalm 118 Vers 1 Laat ieder ‘s HEREN goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israël, uw lofzang rijzen; Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dit zij het lied der priesterkoren; Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Gij, die den HEER vreest, laat het horen; Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

19 Psalm 118 Vers 8 De steen, dien door de tempelbouwers verachtlijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's HEREN hand alleen geschied. Het is een wonder in onz' ogen. Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

20 Psalm 118 Vers 10 De HEER is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Nu worde 't offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. Laat aller lof ten hemel rijzen; Gods liefde duurt in eeuwigheid.

21  Votum en zegengroet  Ps.34: 3, 4  Gebed  Lezen:1 Petrus 1: 22- 2: 10  Ps.118: 1, 8, 10  Tekst:1 Petrus 2: 4, 5  Preek  Lb.303: 1, 2, 5

22 Thema: wie betrokken is bij Christus, is dat ook bij zijn gemeente Na de preek: Lb. 303: 1, 2, 5

23  Ps. 118: 1, 8, 10  Preek  Lb.303: 1, 2, 5  Geloofsbelijdenis  Gz.118: 1, 3  Gebed  Collecte  Ps.56: 3, 4  Zegen

24 Liedboek 303 Vers 1 De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond, dankt aan zijn dood het leven. Hij is haar Bruidegom. Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om.

25 Liedboek 303 Vers 2 Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort, als kindren van één Vader; één doop, één Geest, één woord. Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. Eén naam is aller zegen, één brood is aller spijs.

26 Liedboek 303 Vers 5 Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest, met alwie overwonnen, alwie zijn trouw geweest. Bewijs ons uw genade, dan zingen wij bevrijd de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid.

27  Ps. 118: 1, 8, 10  Preek  Lb.303: 1, 2, 5  Geloofsbelijdenis  Gz.118: 1, 3  Gebed  Collecte  Ps.56: 3, 4  Zegen

28  Ps. 118: 1, 8, 10  Preek  Lb.303: 1, 2, 5  Geloofsbelijdenis  Gz.118: 1, 3  Gebed  Collecte  Ps.56: 3, 4  Zegen

29 Gezang 118 Vers 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

30 Gezang 118 Vers 3 De Heilge Geest, die in de waarheid leidt, doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten. Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Zo bouwt Hij Christus' kerk van land tot land met vaste hand.

31  Ps. 118: 1, 8, 10  Preek  Lb.303: 1, 2, 5  Geloofsbelijdenis  Gz.118: 1, 3  Gebed  Collecte  Ps.56: 3, 4  Zegen

32  Vandaag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e kerk  2 e Rente en aflossing  Ps.56: 3, 4

33  Ps. 118: 1, 8, 10  Preek  Lb.303: 1, 2, 5  Geloofsbelijdenis  Gz.118: 1, 3  Gebed  Collecte  Ps.56: 3, 4  Zegen

34 Psalm 56 Vers 3 Mijn ballingschap hebt U te boek gesteld, laat in uw kruik mijn tranen zijn geteld. Mijn vijand wordt, wanneer ik roep geveld. Mijn God zal met mij wezen. Ik loof mijn God, hoe is zijn roem gerezen. Het woord des HEREN wordt door mij geprezen. 'k Vertrouw op God, ik zal geen mensen vrezen. Wat doet mij hun geweld?

35 Psalm 56 Vers 4 Ik heb, o God, geloften u gewijd. Ik breng het offer van mijn dankbaarheid en prijs U om uw goedertierenheid, uw hand kwam mij bevrijden. Ik zal in 't licht uws aanschijns mij verblijden, zodat ik U mijn leven kan gaan wijden, daar U mijn voet bewaarde tegen glijden, naar 't licht mij hebt geleid.

36  Ps. 118: 1, 8, 10  Preek  Lb.303: 1, 2, 5  Geloofsbelijdenis  Gz.118: 1, 3  Gebed  Collecte  Ps.56: 3, 4  Zegen

37

38 Tot volgende week zondag We vieren het Heilig Avondmaal Om: 11:15 Om: 11:15 Met Ds. Tigelaar Met Ds. Tigelaar In de Petrakerk In de Petrakerk En om: 18:30 En om: 18:30 Met Ds. Tigelaar Met Ds. Tigelaar In het Morgenlicht In het Morgenlicht

39


Download ppt "Een paar vraagjes Ben je jonger dan 12 of ouder dan 97? Is dit je telefoon…..? Is dit je TV….? Is dit je computer..?"

Verwante presentaties


Ads door Google