De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 48: 1, 4 Na de zegen Ps. 143: 1, 2 Schriftlezing: Galaten 2: 15-21, 5: 1-6 Tekst: Zondag 23 Welkom in deze eredienst

2 NIEUW! Theologie voor iedereen!
Over A. van de Beek: 4x dinsdagavond A’doorn J.M. Burger, H. Vreekamp, A. Huijgen, W. Dekker Over Karl Barth: 6x woensdagavond Zwolle C. van der Kooi, G.C. den Hertog, B. Kamphuis

3 NIEUW! Nieuwtestamentisch Grieks Bijbelvertalen met NBG en Wycliffe
Informatie en aanmelding: NIEUW! Nieuwtestamentisch Grieks Bijbelvertalen met NBG en Wycliffe Rouw in het pastoraat Gods toorn in OT en NT Leren van Gods wereldwijde kerk

4 Wat is AKZ+? A K Z Apeldoorn: Theologische Universiteit Christelijke Gereformeerde kerken Kampen: Theologische Universiteit Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) Zwolle: Gereformeerde Hogeschool Samenwerking in de theologie voor de praktijk! +

5 De voorlopige indeling van de jeugdvereniging liggen klaar in de hal van de kerk.

6 Startavond catechese en vereniging “Samen op weg”.
Jeugd van 12 t/m 16 jaar èn ouders van harte welkom! 4 sept uur Het Morgenlicht

7 Catechesatie jeugd 17+

8 Uitnodiging jeugd 17+ Uurtje praten: Wat heb ik nodig?
Wat is het aanbod? Wat ga ik kiezen? Wanneer en waar: Dinsdag 27 augustus 20.00 uur Morgenlicht

9 Je wordt uitnodigd door………..
Jouw catechetenmatties: R. Tigelaar Van de Vinne I. Venhuizen

10 Koffiedrinken en Picknick bij de “Oldemeyer”
Zondag 1 sept. Na de dienst van 11:00 uur Voor de cake of koek wordt gezorgd, het overige dient u zelf mee te nemen. Allemaal van harte welkom! Het zou mooi zijn als hier ook zoveel mogelijk jeugd bij aanwezig is! filmopnames maken ter voorbereiding van het 40-dagen-project. En tot slot.....bij slecht weer is het koffiedrinken uiteraard gewoon in de kerk.

11 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 48: 1, 4 Na de zegen Ps. 143: 1, 2 Schriftlezing: Galaten 2: 15-21, 5: 1-6 Tekst: Zondag 23 Welkom in deze eredienst

12 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 143: 1, 2 Gebed
Voor de dienst: Ps. 48: 1, 4 Votum en zegengroet Ps. 143: 1, 2 Gebed Lezen: Galaten 2: 15-21, 5: 1-6 Ps. 24: 2, 3 Tekst: Zondag 23 Preek Lb. 179: 1, 3, 4, 5

13 Zingen Vers 1 De HEER is groot en hooggeëerd
Psalm 48 Vers 1 De HEER is groot en hooggeëerd op Sions berg, waar Hij regeert, Zijn stad, zo schoon en hooggelegen, geeft heel de aarde vreugd en zegen. Koninklijk ligt Gods domein Sion, aan de noorderzij. Wie in haar paleizen wonen, zal God zich een burcht betonen, aan zijn volk zich openbaren als een toevlucht in gevaren.

14 Zingen Vers 4 Wees, Sion, om Gods recht verheugd,
Psalm 48 Vers 4 Wees, Sion, om Gods recht verheugd, juicht, Juda’s dochters, vol van vreugd. Gaat rondom Sion, telt haar muren, haar torens, die de tijd verduren, geeft op haar paleizen acht, meldt het aan het nageslacht: deze God is onze koning, zie, zo heerlijk is zijn woning. Tot de dood zal Hij ons leiden, eeuwig zal Hij ons verblijden.

15 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 143: 1, 2 Gebed
Mededelingen Votum en zegengroet Ps. 143: 1, 2 Gebed Lezen: Galaten 2: 15-21, 5: 1-6 Ps. 24: 2, 3 Tekst: Zondag 23 Preek Lb. 179: 1, 3, 4, 5

16 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 143: 1, 2 Gebed
Lezen: Galaten 2: 15-21, 5: 1-6 Ps. 24: 2, 3 Tekst: Zondag 23 Preek Lb. 179: 1, 3, 4, 5

17 Zingen Votum en zegengroet Ps. 143: 1, 2 Gebed
Lezen: Galaten 2: 15-21, 5: 1-6 Ps. 24: 2, 3 Tekst: Zondag 23 Preek Lb. 179: 1, 3, 4, 5

18 Zingen Vers 1 O HERE, hoor naar mijn gebeden,
Psalm 143 Vers 1 O HERE, hoor naar mijn gebeden, zie mij als smeekling tot U treden, verhoor mij, God, die trouw betoont, die ieder richt naar recht en reden, die boven ons als koning troont.

19 Zingen Vers 2 Ik nader U, het hoofd gebogen.
Psalm 143 Vers 2 Ik nader U, het hoofd gebogen. Gij kunt, o HEER, geen kwaad gedogen, ga met uw knecht niet in 't gericht, doe hem niet weg van voor uw ogen; wie is rechtvaardig in uw licht?

20 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 143: 1, 2 Gebed
Lezen: Galaten 2: 15-21, 5: 1-6 Ps. 24: 2, 3 Tekst: Zondag 23 Preek Lb. 179: 1, 3, 4, 5

21 Lezen Votum en zegengroet Ps. 143: 1, 2 Gebed
Lezen: Galaten 2: 15-21, 5: 1-6 Ps. 24: 2, 3 Tekst: Zondag 23 Preek Lb. 179: 1, 3, 4, 5

22 Zingen Votum en zegengroet Ps. 143: 1, 2 Gebed
Lezen: Galaten 2: 15-21, 5: 1-6 Ps. 24: 2, 3 Tekst: Zondag 23 Preek Lb. 179: 1, 3, 4, 5

23 Zingen Vers 2 Wie klimt de berg des HEREN op?
Psalm 24 Vers 2 Wie klimt de berg des HEREN op? wie mag op die gewijde top het heiligdom van God betreden? De mens die rein van hart en hand, de leugen uit zijn leven bant en geen bedrog pleegt in zijn eden.

24 Zingen Vers 3 De HERE heeft hem heil bereid,
Psalm 24 Vers 3 De HERE heeft hem heil bereid, Hij schenkt aan hem gerechtigheid, zijn zegen doet Hij hem ontvangen. Dit is 't geslacht dat naar Hem vraagt, 't is Jakobs volk dat God behaagt. Uw aanschijn zoekt het met verlangen.

25 Tekst Votum en zegengroet Ps. 143: 1, 2 Gebed
Lezen: Galaten 2: 15-21, 5: 1-6 Ps. 24: 2, 3 Tekst: Zondag 23 Preek Lb. 179: 1, 3, 4, 5

26 Alleen geloof maakt van een mens een echt vrij mens
Preek Alleen geloof maakt van een mens een echt vrij mens Na de preek: Lb. 179: 1, 3, 4, 5

27 Zingen Ps. 24: 2, 3 Preek Lb. 179: 1, 3, 4, 5 Geloofsbelijdenis
Gez. 179B Gebed Collecte Ps. 36: 2, 3 Zegen

28 Zingen Vers 1 Wie heeft op aard de prediking gehoord,
Liedboek 179 Vers 1 Wie heeft op aard de prediking gehoord, de prediking van 't vleesgeworden woord, de Zoon van God, op Golgotha vermoord? Wie durft geloven? Wie ziet in Hem Gods reddend' arm, van boven tot ons gestrekt? Wie durft zijn kruis belijden? Wiens hart zich in de lijdende verblijden, met smaad bedekt?

29 Zingen Vers 3 O Man van Smart, dat ieder voor U kniel'!
Liedboek 179 Vers 3 O Man van Smart, dat ieder voor U kniel'! Gij droegt aldus de krankheid onzer ziel: 't was onze last die op uw schouders viel; ons overtreden heeft U verwond; om de ongerechtigheden door ons begaan, zijt Ge in dit leed gekomen; de straf, die ons de vrede toe doet stromen, die naamt Gij aan.

30 Zingen Vers 4 't Is heil, wat uw verbrijz'ling ons verkondt:
Liedboek 179 Vers 4 't Is heil, wat uw verbrijz'ling ons verkondt: uw striemen zijn genezing onzer wond; wij dwaalden als verloren schapen rond op eigen paden; de Heer heeft U met onze last beladen; Gij hebt geboet; niet Gij, slechts wij zijn schuldig; maar Gij, Gij stort gewillig en geduldig uw dierbaar bloed.

31 Zingen Vers 5 Gelijk een lam, dat stil ter slachtbank gaat,
Liedboek 179 Vers 5 Gelijk een lam, dat stil ter slachtbank gaat, gelijk een schaap zich zwijgend scheren laat, zo deedt Ge uw mond niet open onder 't kwaad, U overkomen. God heeft U uit het oordeel weggenomen, toen Ge elke toog zijns bekers had gedronken, en 't zondig volk gerechtigheid geschonken in 's Heren oog.

32 Liturgie Ps. 24: 2, 3 Preek Lb. 179: 1, 3, 4, 5 Geloofsbelijdenis
Gez. 179B Gebed Collecte Ps. 36: 2, 3 Zegen

33 Zingen Ps. 24: 2, 3 Preek Lb. 179: 1, 3, 4, 5 Geloofsbelijdenis
Gez. 179B Gebed Collecte Ps. 36: 2, 3 Zegen

34 Zingen Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Gez. 179b Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, …

35 Zingen … neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan
Gez. 179b neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; …

36 Zingen … vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Gez. 179b vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; …

37 Liturgie Ps. 24: 2, 3 Preek Lb. 179: 1, 3, 4, 5 Geloofsbelijdenis
Gez. 179B Gebed Collecte Ps. 36: 2, 3 Zegen

38 Collecte Vandaag 1e Diaconie 2e Rente en aflossing Volgende week
1e A.K.D Ps. 36: 2, 3

39 Zingen Ps. 24: 2, 3 Preek Lb. 179: 1, 3, 4, 5 Geloofsbelijdenis
Gez. 179B Gebed Collecte Ps. 36: 2, 3 Zegen

40 Zingen Psalm 36 Vers 2 Uw goedheid, HEER, is hemelhoog,
uw trouw reikt tot de wolkenboog, uw recht is hoog verheven. Uw oordeel is onpeilbaar diep, U, HERE God, die alles schiep, houdt mens en dier in leven. Groot is uw goedheid, trouwe God! Ja, mensenkindren vluchten tot de schaduw van uw vleuglen. Wie bij U woont, HEER, heeft het goed. U laaft hem met uw overvloed: een stroom van louter vreugden.

41 Zingen Psalm 36 Vers 3 Bij U, HEER, is de levensbron,
Uw licht doet, klaarder dan de zon, ons 't ware licht aanschouwen. Bestendig uw gerechtigheid, uw gunst en goedertierenheid, voor wie op U vertrouwen. Bewaar mij voor de trotse voet, verhinder dat ik vluchten moet voor goddeloze handen. Maar zie, de bozen storten neer en opstaan kunnen zij niet meer: zij sterven in hun schande.

42 Zegen Ps. 24: 2, 3 Preek Lb. 179: 1, 3, 4, 5 Geloofsbelijdenis
Gez. 179B Gebed Collecte Ps. 36: 2, 3 Zegen

43

44 Tot volgende week zondag
Om: 11.oo Met Ds. R. Tigelaar In Het Morgenlicht En om: 16.30 Met Ds. G. F de Kimpe In het Morgenlicht

45


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google