De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. T. J Boersma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 131 Na de zegen Ps. 100 Schriftlezing: Jesaja 53 Tekst: Handelingen 8: 26 -

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. T. J Boersma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 131 Na de zegen Ps. 100 Schriftlezing: Jesaja 53 Tekst: Handelingen 8: 26 -"— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. T. J Boersma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 131 Na de zegen Ps. 100 Schriftlezing: Jesaja 53 Tekst: Handelingen 8: 26 - 40

2 3 augustusSietze de Vries Witte of Lambertuskerk 10 augustusFrank Kaman Lambertuskerk&Hessenwegkerk Deze zomer weer zaterdagavond orgelconcerten in Heemse. U bent van harte welkom! Orgelconcer ten Heemse 2013 Aanvang: 20.00 uur Entreeprijzen: € 6,- en 65+/CJP € 5,- Kinderen t/m 12 jaar gratis.

3 3 augustusSietze de Vries Witte of Lambertuskerk De bekende organist en improvisator Sietze de Vries uit Niezijl verzorgt het vierde concert in de zomerserie orgelconcerten van Heemse. De Vries speelt voor u op het orgel in de Witte of Lambertuskerk aan de Scholtensdijk. Een kerkje waarin alles een historische sfeer ademt en de eeuwen op je neer kijken. De Vries houdt van muziek uit de Renaissance en de Barok- periode en kan wat dat betreft zijn ei prima kwijt op het 15 stemmen tellende Blank-orgel. Hij speelt voor u werken van Dietrich Buxtehude (o.a.Vater unser im Himmelreich), Vater unser im Himmelreich en Johann Sebastian Bach: Allein Gott in der Höh sei Ehr en de Praeludium et Fuga C-dur BWV 939/953. De Vries besluit zijn concert met iets waarin hij één van de besten in Nederland is; improviseren. U ziet, alles is aanwezig voor een heerlijk orgelavondje in Heemse. U bent van harte welkom. Aanvang: 20.00 uur Entreeprijzen: € 6,- en 65+/CJP € 5,- Kinderen t/m 12 jaar gratis.

4 In deze dienst zal Ds. T. J Boersma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 131 Na de zegen Ps. 100 Schriftlezing: Jesaja 53 Tekst: Handelingen 8: 26 - 40

5  Votum en Zegengroet  Ps.100  Lezen van de wet  Ps.96: 6, 8  Gebed  Lezen:Jesaja 53  Opw.268  Tekst:Handelingen 8: 26 – 40  Gz. 145  Preek  Lb.442 Voor de dienst: Ps. 131

6 Psalm 131 : 1, 2, 3 Vers 1 O HEER, er is geen trots in mij, ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, ik zoek niet met een waanwijs oog naar wat te groot is en te hoog.

7 Psalm 131 : 1, 2, 3 Vers 2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil gevoegd in vrede, mild en stil, zoals het pas gespeende kind troost in zijn moeders armen vindt?

8 Psalm 131 : 1, 2, 3 Vers 3 Gespeend en toch getroost, zo laat mijn ziel zich leiden door Gods raad. Hoop, Israël, op God de HEER, rust bij Hem nu en immermeer.

9 Mededelingen  Votum en Zegengroet  Ps.100  Lezen van de wet  Ps.96: 6, 8  Gebed  Lezen:Jesaja 53  Opw.268  Tekst:Handelingen 8: 26 – 40  Gz. 145  Preek  Lb.442

10  Votum en Zegengroet  Ps.100  Lezen van de wet  Ps.96: 6, 8  Gebed  Lezen:Jesaja 53  Opw.268  Tekst:Handelingen 8: 26 – 40  Gz. 145  Preek  Lb.442

11  Votum en Zegengroet  Ps.100  Lezen van de wet  Ps.96: 6, 8  Gebed  Lezen:Jesaja 53  Opw.268  Tekst:Handelingen 8: 26 – 40  Gz. 145  Preek  Lb.442

12 Psalm 100 : 1, 2, 3, 4 Vers 1 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht.

13 Psalm 100 : 1, 2, 3, 4 Vers 2 De HEER is God, erkent zijn macht. Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

14 Psalm 100 : 1, 2, 3, 4 Vers 3 Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof ‘t zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER!

15 Psalm 100 : 1, 2, 3, 4 Vers 4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.

16  Votum en Zegengroet  Ps.100  Lezen van de wet  Ps.96: 6, 8  Gebed  Lezen:Jesaja 53  Opw.268  Tekst:Handelingen 8: 26 – 40  Gz. 145  Preek  Lb.442

17  Votum en Zegengroet  Ps.100  Lezen van de wet  Ps.96: 6, 8  Gebed  Lezen:Jesaja 53  Opw.268  Tekst:Handelingen 8: 26 – 40  Gz. 145  Preek  Lb.442

18 Vers 6 Vertelt de volkeren op aarde: de HERE is het die aanvaardde het koningschap, de oppermacht. Vast staat de wereld door de kracht, waarin Hijzelf zich openbaarde. Psalm 96: 6, 8

19 Vers 8 Het juiche al voor God de HERE, want Hij die alles zal regeren, komt richten in gerechtigheid. Hij komt in trouw en majesteit, om ieder volk zijn recht te leren. Psalm 96 : 6, 8

20  Votum en Zegengroet  Ps.100  Lezen van de wet  Ps.96: 6, 8  Gebed  Lezen:Jesaja 53  Opw.268  Tekst:Handelingen 8: 26 – 40  Gz. 145  Preek  Lb.442

21  Votum en Zegengroet  Ps.100  Lezen van de wet  Ps.96: 6, 8  Gebed  Lezen:Jesaja 53  Opw.268  Tekst:Handelingen 8: 26 – 40  Gz. 145  Preek  Lb.442

22  Votum en Zegengroet  Ps.100  Lezen van de wet  Ps.96: 6, 8  Gebed  Lezen:Jesaja 53  Opw.268  Tekst:Handelingen 8: 26 – 40  Gz. 145  Preek  Lb.442

23 Opwekking 268: 1, 2, 3, 4 + refreinen Vers 1 Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd.

24 Opwekking 268: 1, 2, 3, 4 + refreinen Refrein Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

25 Opwekking 268: 1, 2, 3, 4 + refreinen Vers 2 En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

26 Opwekking 268 : 1, 2, 3, 4 + refreinen Refrein Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

27 Opwekking 268: 1, 2, 3, 4 + refreinen Vers 3 Zie je de wonden zo diep. De hand die aard' en hemel schiep, vergaf de hand die Hem sloeg. De Man, die onze zonden droeg. Zie je de wonden zo diep. De hand die aard' en hemel schiep, vergaf de hand die Hem sloeg. De Man, die onze zonden droeg.

28 Opwekking 268: 1, 2, 3, 4 + refreinen Refrein Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

29 Opwekking 268: 1, 2, 3, 4 + refreinen Vers 4 Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er ned'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er ned'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn.

30 Opwekking 268: 1, 2, 3, 4 + refreinen Refrein Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

31  Votum en Zegengroet  Ps.100  Lezen van de wet  Ps.96: 6, 8  Gebed  Lezen:Jesaja 53  Opw.268  Tekst:Handelingen 8: 26 – 40  Gz. 145  Preek  Lb.442

32  Votum en Zegengroet  Ps.100  Lezen van de wet  Ps.96: 6, 8  Gebed  Lezen:Jesaja 53  Opw.268  Tekst:Handelingen 8: 26 – 40  Gz. 145  Preek  Lb.442

33 Vers 1 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid. Gezang 145: 1, 2, 3, 4

34 Vers 2 Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, zeeën en land met macht te voorschijn riep, wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? Gezang 145: 1, 2, 3, 4

35 Vers 3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: leven om Jezus' wil in eeuwigheid! Gezang 145: 1, 2, 3, 4

36 Vers 4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! Gezang 145: 1, 2, 3, 4

37 Na de preek: Lb. 442

38 Gods Woord is van alle tijden 1. een Ethiopiër leest Gods Woord 2. hij ontmoet Christus in een oude profetie 3. hij wordt ondergedompeld in het water van de doop

39  Ps.  Preek  Lb.442  Gebed  Collecte  Lb.476: 1, 4, 5  Zegen

40 Liedboek 442: 1, 2, 3, 4 Vers 1 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

41 Liedboek 442: 1, 2, 3, 4 Vers 2 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

42 Liedboek 442: 1, 2, 3, 4 Vers 3 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt.

43 Liedboek 442: 1, 2, 3, 4 Vers 4 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

44  Ps.  Preek  Lb.442  Gebed  Collecte  Lb.476: 1, 4, 5  Zegen

45  Vandaag  1 e T. U.  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Lb.476: 1, 4, 5

46  Ps.  Preek  Lb.442  Gebed  Collecte  Lb.476: 1, 4, 5  Zegen

47 Vers 1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht; Wijsheid, voor de aanvang aller dingen spelend voor Gods aangezicht; engel Gods uit Isrels oude dagen, Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, dienaar van Gods hoog bevel, kind der maagd, Immanuël! Liedboek 476: 1, 4, 5

48 Vers 4 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster, blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver. Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is. Liedboek 476: 1, 4, 5

49 Vers 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag. Liedboek 476: 1, 4, 5

50  Ps.  Preek  Lb.442  Gebed  Collecte  Lb.476: 1, 4, 5  Zegen

51

52 Tot vanmiddag om 16.30 Met Ds. D. Grutter In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. T. J Boersma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 131 Na de zegen Ps. 100 Schriftlezing: Jesaja 53 Tekst: Handelingen 8: 26 -"

Verwante presentaties


Ads door Google