De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Speciale diaconiecollecte Eerste paasdag is er een speciale diaconiecollecte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Speciale diaconiecollecte Eerste paasdag is er een speciale diaconiecollecte."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Speciale diaconiecollecte Eerste paasdag is er een speciale diaconiecollecte voor de Ebolaramp (Giro 555)

2 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Midgetgolfen

3 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Agenda aanstaande week 1/2 Zondag 29 maart Ophalen zusters: P. Mulder 09:15Oppas: Wietse & Geertruida 09:30Kerkdienst: br. A. Smit 14:00Kerkdienst: ds. A. Krijgsheld (Ureterp) 14:00Kind in Kerk (Onderbouw) - Pasen Vrijdag 3 april Goede Vrijdag 19:30 Kerkdienst ds. J.W. Roosebrand 21:00 Soos voor iedereen vanaf 12 jaar!

4 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Agenda aanstaande week 2/2 Zondag 5 april Ophalen zusters: N. Reinders 09:15Oppas: Renske & Martin 09:30Kerkdienst: br. I. van Apeldoorn 14:00Kind in Kerk (Bovenbouw) - Pasen 16:30Kerkdienst: ds. C. van der Leest (Groningen- Oost)

5 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Jarigen aanstaande week 1/2 29 maart Lars Hoekstra zr. M. van der Vaart 30 maart Karin Bijzitter zr. H.J. Barelds-Sturing De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

6 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Jarigen aanstaande week 2/2 1 april zr. H.M. de Boer-Das 5 april Kidane Jansma De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

7 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Welkom Voorganger:br. J.A. Smit Organist:br. Beamist:br. I.I. de Jong Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aanDe Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar: beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

8 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428

9 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

10 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428

11 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Psalm 95: 1, 3 1Komt, laat ons juichen voor de HEER, een lofzang zingen, Hem ter eer, met snarenspel Hem blij begroeten. Wij prijzen Hem die redding biedt, de rots van heil, in psalm en lied. Wij willen juichend Hem ontmoeten.

12 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Psalm 95: 1, 3 3Komt, knielen wij voor God, die leeft, voor Hem, die ons geschapen heeft: Hij wil ons als zijn kudde weiden. Och, hoort toch heden naar zijn stem, u bent zijn schapen, volgt dan Hem: zijn hand slechts kan u veilig leiden.

13 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428

14 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Psalm 119: 1, 4, 22 1Welzalig wie de rechte wegen gaan, wie in de regels van Gods wijsheid treden. Zalig wie zijn getuigenis verstaan, van ganser harte zoeken naar zijn vrede. Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

15 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Psalm 119: 1, 4, 22 4Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer hij zich door God en zijn gebod laat raden. Ik zoek U met mijn ganse hart, o HEER, leid mij niet af ter zijde en ten kwade.

16 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Psalm 119: 1, 4, 22 22De HEER is al mijn deel. Ik ben uw knecht en ik zal houden wat er staat geschreven. Van harte zoek ik 't heil mij toegezegd, uw goede gunst die mij geleidt ten leven. Genade, HEER, Gij die mijn pleit beslecht, Gij die mij uw belofte hebt gegeven.

17 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428

18 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Lezen Lucas 4: 14-44 Optreden van Jezus in Nazaret 14 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. 15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17 werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.

19 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Lezen Lucas 4: 14-44 Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 20 Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’

20 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Lezen Lucas 4: 14-44 22 Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ 23 En hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’ 24 Hij vervolgde: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. 25 Maar ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël.

21 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Lezen Lucas 4: 14-44 26 Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. 27 En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’ 28 Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. 29 Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. 30 Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.

22 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Lezen Lucas 4: 14-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 31 Hij ging naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, waar hij de inwoners steeds op sabbat onderwees. 32 Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag. 33 Er was in de synagoge iemand die bezeten was door een geest, een onreine demon, en deze schreeuwde luidkeels: 34 ‘Aaah! Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ 35 Maar Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De demon smeet de man op de grond en ging uit hem weg zonder hem te verwonden.

23 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Lezen Lucas 4: 14-44 36 Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden: ‘Wat zijn dat voor dingen die hij zegt? Hoe komt het dat hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven zodat zij de mensen verlaten?’ 37 Het nieuws over hem verspreidde zich overal in de streek. 38 Na het verlaten van de synagoge ging hij naar het huis van Simon. Simons schoonmoeder had hoge koorts, en ze vroegen Jezus om haar te helpen. 39 Hij boog zich over haar heen en sprak de koorts bestraffend toe. Die verliet haar, en meteen stond ze op en begon voor hen te zorgen.

24 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Lezen Lucas 4: 14-44 40 Toen de zon was ondergegaan, brachten de mensen al hun zieken naar hem toe, aan welke kwaal ze ook leden. Hij legde hun een voor een de hand op en genas hen. 41 Hij dreef ook veel demonen uit, die schreeuwden: ‘Jij bent de Zoon van God!’ Hij sprak hen bestraffend toe en verbood hun iets te zeggen; ze wisten immers dat hij de messias was. 42 Bij het aanbreken van de dag vertrok hij en ging naar een eenzame plaats. De mensen gingen hem zoeken, en toen ze hem gevonden hadden probeerden ze hem ervan te weerhouden bij hen weg te gaan.

25 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Lezen Lucas 4: 14-44 43 Maar hij zei tegen hen: ‘Ook in de andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden.’ 44 En hij maakte dat goede nieuws bekend in de synagogen van Judea.

26 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428

27 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Psalm 27: 3 3Eén ding blijf ik steeds van de HERE vragen, één enkel ding, dat heel mijn hart begeert: om in zijn tempel al mijn levensdagen bij Hem te zijn, te wonen bij mijn HEER. Daar in zijn huis, waar alles spreekt van Hem, wil ik aanschouwen 's HEREN lieflijkheid, zijn schone dienst, verricht in heiligheid. Ik wil aandachtig luistren naar zijn stem.

28 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428

29

30 “Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag” (Lc. 4,32)

31 Tweesprong van geloof en ongeloof

32 de lijn van de preek 1: Jezus zet jou op de tweesprong van geloof en ongeloof 2: Daar is ook altijd de satan

33 “Aaah! Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God”. (Lc. 4,34)

34 de lijn van de preek 1: Jezus zet jou op de tweesprong van geloof en ongeloof 2: Daar is ook altijd de satan

35 “Maar Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De demon smeet de man op de grond en ging uit hem weg zonder hem te verwonden” (Lc. 4,35)

36 Herkenbaar verlangen Op de tweesprong van geloof en ongeloof

37 de lijn van de preek 1: Jezus zet jou op de tweesprong van geloof en ongeloof 2: Daar is ook altijd de satan 3: En daar is Jezus die jou bevrijdt

38 de lijn van de preek 1: Jezus zet jou op de tweesprong van geloof en ongeloof 2: Daar is ook altijd de satan 3: En daar is Jezus die jou bevrijdt 4: Een bevrijding om van te genieten

39 Toen de zon was ondergegaan … (vers 40)

40 Bij het aanbreken van de dag … (vers 42)

41 de lijn van de preek 1: Jezus zet jou op de tweesprong van geloof en ongeloof 2: Daar is ook altijd de satan 3: En daar is Jezus die jou bevrijdt 4: Een bevrijding om van te genieten 5: Daarom: zoek Jezus waar hij zich laat vinden

42 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428

43 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Gezang 38: 1, 2, 3, 4 1Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles krijgt u bovendien. hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 2Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt, hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

44 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Gezang 38: 1, 2, 3, 4 3Bid en u zal gegeven zijn, zoek en gij zult het zien. Klopt en de deur zal voor u opengaan, hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 4Waar twee of drie zijn vergaderd in mijn naam, Daar ben ik ook in hun midden, En wat zij vragen, zal ik voor hen doen. hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

45 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428

46 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Collecte 1e collecte:Huisvestingslasten 2e collecte:Verplichtingen Kerkverband

47 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428

48 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Opwekking 428: 1-4 1Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien. 2Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook als ik mij tot Hem keer - dat God mij nooit verlaat.

49 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Opwekking 428: 1-4 3Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. 4Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond. Dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond.

50 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428

51 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Amen A-men, a-men, a-men.

52 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428

53 Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Liturgie Ps.95: 1, 3 Ps.119: 1, 4, 22 Lz.Luc. 4: 14- 44 Ps.27: 3 Gz.38 Opw.428 Speciale diaconiecollecte Eerste paasdag is er een speciale diaconiecollecte."

Verwante presentaties


Ads door Google