De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Patentaanvragen van kennisinstellingen 1980-2009 Edwin Horlings September 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Patentaanvragen van kennisinstellingen 1980-2009 Edwin Horlings September 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Patentaanvragen van kennisinstellingen 1980-2009 Edwin Horlings September 2013

2 Relevantie Patenten zijn een belangrijke indicator van innovatie −drager van nieuwe kennis over producten en processen −output van onderzoek −aanvragen is een uiting van potentiële economische waarde −patenteren verbindt wetenschap met bedrijfsleven Relevant voor aantal grote dossiers −profilering −topsectoren −valorisatie Kwaliteit van de informatie neemt af

3 Bron: NOWT 2010

4 Bron: WTI2

5 September 2013 Wat is een patent? Vorm van intellectueel eigendom (IE) Geeft de eigenaar exclusief recht op vinding voor periode tot 20 jaar −recht om anderen te verbieden de vinding te gebruiken, produceren of verhandelen voor commercieel gewin −patent beschermt maar afdwingen is een zaak van de eigenaar In ruil voor exclusief recht worden de details van de vinding publiek gemaakt

6 September 2013 Beperkingen van patent als indicator Niet het enige middel om IE te beschermen. Niet alle vindingen zijn patenteerbaar of worden gepatenteerd. Veel aanvragen worden niet toegekend en veel patenten worden nooit commercieel geëxploiteerd. Niet in alle economische sectoren evenveel gebruikt. Niet altijd gebruikt om vindingen te beschermen.

7 September 2013 Doel 1.Kwantitatieve informatie geven over de patentaanvragen van alle kennisinstellingen over langere tijd 2.Gedetailleerde informatie geven over omvang, specialisatie en kwaliteit van technologische activiteiten 3.Activiteiten van kennisinstellingen vergelijken met die van bedrijven Informatie geven die aansluit bij de grote dossiers: profilering, topsectoren, valorisatie 

8 September 2013 Wat staat er in een patent? Edwin Horlings | 8 / 28 | Patenting in the Netherlands 1945-2011

9 September 2013 Wat we meten Patentfamilies in plaats van individuele aanvragen Aanvragen van bedrijven en organisaties, niet van individuele uitvinders Aanvragen op naam van de instelling, niet wetenschappers als uitvinders op patenten van bedrijven Alle patenten die wereldwijd zijn aangevraagd in ca. 80 patentbureaus volgens de PATSTAT database van de EPO

10 September 2013 Classificatie van aanvragers BedrijvenTop 100 bedrijven Overige bedrijven KennisinstellingenUniversiteiten en UMC’s Algemene universiteiten Technische universiteiten UMC’s TNO & GTI’s TTI’s Niet-universitaire publieke kennisinstellingen DLO KNAW en instituten NWO en instituten Overige Hogescholen OverheidRijksoverheid Provincies, gemeentes, waterschappen Overige overheidsinstanties OverigeBrancheorganisaties Stichtingen Ziekenhuizen Overige

11 September 2013 AANTALLEN PATENTAANVRAGEN Edwin Horlings | 11 / 43 | Patenting in the Netherlands 1945-2011

12 September 2013 Totaal kennisinstellingen

13 September 2013 Gemiddeld aantal patentaanvragen per jaar per soort kennisinstelling

14 September 2013 Wetenschappers als aanvragers en uitvinders patentaanvragen van universiteiten en UMC's aantal patentaanvragen van andere kennis- instellingen (op naam van de instelling) patentaanvragen waarbij kennisinstellingen direct of indirect zijn betrokken aantal op naam van de instelling percentage op naam van bedrijven en organisatiestotaal aantal percentage van totale aantal Nederlandse aanvragen 1990-199953369%68724065.4% 1994-200162074%76031087.2% 2000-2009139566%161856957.4% 1 op de 14

15 September 2013 SPECIALISATIEPATRONEN Edwin Horlings | 15 / 43 | Patenting in the Netherlands 1945-2011

16 September 2013 Specialisatiepatronen Nederland 2005/09

17 September 2013 Specialisatiepatronen Kennisinstellingen 2005/09

18 September 2013 Specialisatiepatronen Kennisinstellingen versus top-100 bedrijven 2005/09

19 September 2013 Specialisatiepatronen Kennisinstellingen versus overige bedrijven 2005/09

20 September 2013 Trends in specialisatie kennisinstellingen Edwin Horlings | 20 / 43 | Patenting in the Netherlands 1945-2011 Specialisatie Omvang Niet gespecialiseerd Ongeveer gelijk aan de rest van de wereld Gespecialiseerd Groot meettechniek (+) analyse van biologische materialen (-) medische techniek (+) biotechnologie (-) geneesmiddelen (-) chemische techniek (-) Gemiddeld elektrische machines, apparaten, energie (≈) audiovisuele techniek (+) telecommunications (+) digitale communicatie (+) computertechnologie (+) optica (+) halfgeleiders (+) basismaterialen chemie (-) oppervlaktetechniek en coating (+) overige speciale machines (-) organische fijnchemie (≈) macromoleculaire chemie en polymeren (-) levensmiddelenchemie (-) milieutechniek (≈) Klein basiscommunicatieprocessen (+) IT-methoden voor management (+) controletechniek (+) interne transportmiddelen (+) machinegereedschappen (-) motoren, pompen, turbines (+) textiel- en papiermachines (+) thermische processen en apparaten (-) mechanische elementen (+) transporttechniek (+) meubelen, spellen (+) overige consumptiegoederen (+) civiele techniek (-) materialen, metallurgie (-) microstructuur- en nanotechnologie (+)

21 September 2013 Aandeel per topsector

22 September 2013 EIGENSCHAPPEN

23 September 2013 Drie eigenschappen Economische waarde −in hoeveel landen en regio’s wordt voor een vinding (een specifieke patentfamilie) een patent aangevraagd? Technische impact −in hoeveel andere patentaanvragen wordt naar een specifieke patentfamilie verwezen? Afstand tot de markt −bestaan de verwijzingen in een specifieke patentfamilie meer uit wetenschappelijke literatuur (verder van de markt) of uit verwijzingen naar andere patenten (dichter bij de markt)?

24 September 2013 Eigenschappen vergeleken

25 September 2013 Geografische spreiding Top-100 bedrijven Overige bedrijven Kennisinstellingen 1980/841995/992005/091980/841995/992005/091980/841995/992005/09 Nederland24126 154937 147666 EPO416477 474439 706275 WIPO02263 023 013 Verenigde Staten82060 292634 503728 Japan37126 846 511 China12348 089 0511

26 September 2013 Eigenschappen vergeleken

27 September 2013 Conclusies Sterke groei van het aandeel in alle Nederlandse aanvragen Verbreding van specialisatiepatroon en aansluiting bij de activiteiten van grote en kleine bedrijven Vooral actief op gebied van High tech, Life sciences en Chemie en het aandeel van kennisinstellingen in topsectoren groeit Technische impact vergelijkbaar, economische waarde lager en afstand tot de markt groter dan bedrijven

28 September 2013 Dank voor uw aandacht

29 September 2013 GEDETAILLEERDE ANALYSE SPECIALISATIEPATRONEN


Download ppt "Patentaanvragen van kennisinstellingen 1980-2009 Edwin Horlings September 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google