De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Introductie. Monitoring Functies van het ZAT Samenwerken in een ZAT Aanbevelingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Introductie. Monitoring Functies van het ZAT Samenwerken in een ZAT Aanbevelingen."— Transcript van de presentatie:

1 Programma Introductie. Monitoring Functies van het ZAT Samenwerken in een ZAT Aanbevelingen

2 Monitoring: het uitvoeren van metingen met een bepaalde doelstelling en volgens een bepaalde strategie. a.Inzicht krijgen in de werkprocessen: 1.Wat gaat goed, waar zijn we tevreden over? 2.Wat gaat minder en hoe verbeteren we dat? b. Informatie t.b.v. Beleid Zicht krijgen op: hoeveel kinderen zijn er besproken, aantal jongens en meisjes, de leeftijd, de onderwijsbehoefte, de aard vd problematiek, de uitgevoerde acties, de opbrengsten.

3 Monitoring: het uitvoeren van metingen met een bepaalde doelstelling en volgens een bepaalde strategie. In kaart brengen welke functies tijdens de ZAT bespreking aan de orde komen. In kaart brengen bij cases- overleg welke fases van HGW aan bod komen. In kaart brengen in hoeverre de procedure m.b.t. de zorgtoewijzing al gehanteerd wordt.

4 Functies van het ZAT functies ZAT 1. preventie, deskundigheidsbevordering en vroege signalering 2. screening en handelingsgericht diagnostisch onderzoek 3. multidisciplinaire beoordeling en vaststellen interventies 4. advies en hulp/zorg aan leerling en/of ouders bieden of activeren 5. consultatie en handelingsadvisering aan leerkrachten 6. voorbereiden van (integrale) indicaties 7. gecombineerde onderwijs- en zorgprogramma’s 8. coördinatie, afstemming en opvolging van zorg 9. registratie en monitoring 10. evaluatie en nazorg

5 Functie 1: preventie /deskundigheidsbevordering en vroegsignaleren Deze functie was alleen zichtbaar binnen de CVB’s van het special onderwijs. De leden van de CVB’s gaven hierin ook aan dat ze de CVB’s op een ander niveau van het cascade model zien. Het CVB is een intern- zorgoverleg, waarbij zowel zorgleerlingen als beleid besproken wordt. Bij de CVB’s zijn geen externen aangesloten. De ZOCO’s van de reguliere scholen vinden dat deze functie in het intern zorgteam aanbod moet komen.

6 Functie 2 t/m 5 Medewerkers ZAT zien deze functie vervult worden in de interne ZAT’s Medewerkers bezien de ZAT’s steeds meer als verwijsorgaan.

7 Functie 8 t/m 10 Komen in ieder CVB en ZAT aan de orde De wijze waarop dit gebeurd is nog zeer divers Meerdere ZAT’s zien dit als ontwikkelpunt: –Wie is regie voerder –Welke info deel je, hoe blijf je op de hoogte van de geboden hulp –Wat schrijf je op, waar schrijf je dit op

8 Conclusie De voornaamste functie die in het ZAT vervuld wordt is afstemming zoeken, advies krijgen en doorverwijzen. Functie 8!! Er zijn erg veel wijzingen in de ZAT's Niet ieder Zat heeft de afgesproken vaste functionarissen bij de besprekingen

9 Samenwerken binnen het ZAT Waarnemen Begrijpen Plannen Organiseren

10 Handelingsgericht werken/diagnosticeren/arrangeren 6 uitgangspunten 1.Doelgericht. 2.Gericht op behoeften kind en opvoeders. 3.Vanuit een transactioneel referentiekader. 4.In samenwerking met cliënten. 5.Aandacht voor beschermende factoren. 6.Systematisch en transparant.

11 Conclusie 1.Gericht op plannen en organiseren 2.Waarnemen en begrijpen heeft school al gedaan? 1.Kan je dit als school alleen? 2.Wil je dit als school? 3. Uitgangspunten HGW komen zeker aanbod echter nog weinig expliciet

12 opdracht 1.Ga in 4-tallen na of je je herkent in bovenstaand beeld van het ZAT 2.Bedenk een aantal aanbevelingen ter verbetering van de samenwerking tussen school – jongere - ouders - hulpverlening

13 Valkuilen…. Niet overwegen van alternatieve verklaringen. Niet overwegen van alternatieve interventies. Onvoldoende aandacht voor de ontwikkelingsfase. Onvoldoende aandacht voor de context. Niet instaat loslaten van kaders.

14 Wat helpt….. Gebruik maken van algemeen werkzame factoren: Houding. Uitgaan van niet weten! Met een leeghoofd meedenken! Gespreksvaardigheden. Aandacht voor samenwerking. Gebruik van recente inzichten.

15 Aanbevelingen monitoring gericht op kengetallen het Zat zien als een gezamenlijk overleg/ niet als schoolaangelegenheid Pilot starten met een MDO/RTO op niv. 4 –Betrokkenen rondom casus worden uitgenodigd –MDO staat gelijk aan ZAT m.b.t. nemen van beslissingen (bovenschools arrangeren) –Er zit altijd een onafhankelijke gedrags- wetenschapper bij. Methodisch leren werken: incident methode/dialoog model/


Download ppt "Programma Introductie. Monitoring Functies van het ZAT Samenwerken in een ZAT Aanbevelingen."

Verwante presentaties


Ads door Google