De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPORTIMPULS DIRKSHORN SPORTDORP; VITALE KERNEN EN BUURTEN ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPORTIMPULS DIRKSHORN SPORTDORP; VITALE KERNEN EN BUURTEN ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden."— Transcript van de presentatie:

1 SPORTIMPULS DIRKSHORN SPORTDORP; VITALE KERNEN EN BUURTEN ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden

2 Welkom Tweede bijeenkomst: Bespreken Sportimpulsaanvraag Eerste bijeenkomst: Informatie Sportimpuls en Sportdorp Kansen en doelgroepen

3 Inhoud subsidieaanvraag 1.Basisgegevens 2.Samenvatting 3.Projectgroep 4.Begroting 5.Probleemstelling 6.Relevantie 7.Bestendiging 8.Doelstelling 9.Plan van aanpak 10.Overig 11.Programmaspecifiek 12.Bijlagen 13.Locaties van uitvoering

4 1. Basisgegevens Aanvinken: Thema’s Doelgroepen Leeftijdsgroepen Activiteiten Gemeente Ondersteuning

5 2. Samenvatting 3.000 karakters

6 3. Projectgroep Penvoerder/projectleider Bestuurlijk verantwoordelijke Hoofdaanvrager Projectleden

7 4. Begroting Gevraagde ZonMw bijdrage: ± € 77.860 Cofinanciering Eigen bijdrage: deelnamegelden

8 5. Probleemstelling 6.000 karakters Relevantiecriterium 1: Huidige situatie

9 5. Probleemstelling Vergrijzing (CBS) Eenzaamheid (GGD) Sportdeelname lager dan elders in gemeente (KISS, NOC*NSF) Sportaanbod traditioneel, weinig variatie Politieke situatie: verenigingen onder druk Druk op zelforganiserend vermogen Verenigingen betrokken bij de gemeenschap Stichting Dynamisch Dirkshorn

10 6. Relevantie 3.000 karakters Relevantiecriterium 2: de lokale samenwerking

11 6. Relevantie Wie? Waarom? Taken en verantwoordelijkheden Beschrijving expertise

12 6. Relevantie Wie?Waarom?Rol Stichting Dynamisch DirkshornBestaande samenwerkingInformeren en verbinden Biljartvereniging KOTBeweegaanbieder en contact met de oudere doelgroep Organiseren en informeren Gymnastiekvereniging UDI-WIKBeweegaanbieder en contact met de oudere doelgroep Organiseren en informeren Golfclub DirkshornOntmoetingsplaats, plaats om te beweegen, beweegaanbieder, contact met de oudere doelgroep Faciliteren, organiseren en informeren Tennisvereniging DirkshornBeweegaanbiederOrganiseren en informeren Voetbalvereniging DirkshornOntmoetingsplaats en plaats om te bewegen, sociale functie als grootste vereniging in het dorp. Faciliteren, organiseren en informeren Volleybalvereniging VODIBeweegaanbiederOrganiseren en informeren Zwembad De Veersloot (Sportfondsen Schagen)Beweegaanbieder en ontmoetingsplaatsFaciliteren en organiseren ANBO (Ouderenorganisatie)Contact met de oudere doelgroepInformeren DorpshuisOntmoetingsplaats en plaats om te bewegenFacilitering Dorpsraad DirkshornKennis en invloed in het dorpInformeren Werkgroep DorpsondersteunerContact kwetsbare doelgroepInformeren en activeren Sportservice SchagenOrganisatie-, advise- en servicebureau voor sport, uitvoerder gemeentelijk sportbeleid Informeren, organiseren, verbinden, ondersteunen

13 7. Bestendiging 6.000 karakters Relevantiecriterium 3 – Structurele deelname door de doelgroep Kwaliteitscriterium 7 – Continuïteit en borging

14 7. Bestendiging Vraaggericht aanbod Creëren stabiel sociaal netwerk Monitoring Trainen kader Activiteiten onderbrengen bij verenigingen Sportdorp een onderdeel maken van Stichting Dynamisch Dirkshorn?

15 8. Doelstelling 5.000 karakters Kwaliteitscriterium 1 – Beschrijving van de doelgroep Kwaliteitscriterium 2 – Doelstelling, resultaten en monitoring en evaluatie

16 8. Doelgroep 40 – 55 jaar, 55 – 70 jaar en 70+ Relatief lage sportdeelname (KISS) Veel eenzaamheid (GGD) Behoefte aan activiteiten (Dorpsondersteuner) Geen tijd Gezondheid laat het niet toe Te oud

17 8. Doelstelling In twee jaar Realiseren van 20 keer aantrekkelijk nieuw sportaanbod (gedurende gemiddeld 10 weken) dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de verschillende doelgroepen waar 200-300 volwassenen en ouderen aan hebben deelgenomen Door elk van de deelnemende verenigingen en andere sportaanbieders Met behulp van de deskundigheid van, en ondersteuning door, Sportservice Schagen, de deelnemende maatschappelijke partners en de gemeente

18 8. Resultaat 1.Na twee jaar maken minimaal 10 nieuw sport- en bewegingsactiviteiten onderdeel uit van het structurele wekelijkse aanbod van Sportdorp Dirkshorn, verbonden aan de lokale sportverenigingen of het overkoepelende samenwerkingsverband. 2.Het verhogen van de sportparticipatie in twee jaar tijd: 15% van alle inactieve inwoners binnen de doelgroepen is actief geworden 15% van alle actieve inwoners is vaker gaan sporten Deelnemende verenigingen hebben gemiddeld 15% meer leden binnen de doelgroep 3.De lokale organisaties en het sociale netwerk zijn versterkt doordat 10% van de nieuwe deelnemers als vrijwilliger actief is geworden. Deze vrijwilligers dragen bij aan de organisatie en continuïteit van het vernieuwde sportaanbod.

19 8. Monitoring en evaluatie Behoeftepeiling Vragenlijst deelnemers Resultaten peilen

20 9. Plan van aanpak 11.000 karakters Kwaliteitscriterium 3 – Aanbod Kwaliteitscriterium 4 – Het plan van aanpak Kwaliteitscriterium 5 – Organisatie en uitvoering

21 9. Aanbod Vraaggestuurd (behoeftepeiling) Laagdrempelig Bindende processturing Concrete voorbeelden: Wandel/loopsportafdeling Gebruik van het meertje Combinatielidmaatschappen

22 9. Plan van aanpak 1.Voorbereiding project (maand 1 – 6) -Organisatievormen vastleggen -Behoeftepeiling -Training kader 2.Uitvoering project (maand 5 – 24) -Opzetten nieuw aanbod -Startevenement -Samenwerkingsverband versterken en vastleggen in Stichting Dynamisch Dirkshorn? -Activiteiten structureel aanbieden (laatste fase) 3.Proces- en effect evaluatie (maand 1 – 24) -Behoeftepeiling -Tussenevaluatie -Eindevaluatie, meten eindresultaat

23 10. Overig 2.000 karakters Kwaliteitscriterium 6 – De verhouding kosten – baten

24 10. Overig Kosten: - Opstartkosten - Later: betaald uit lidmaatschapsbijdragen Baten: - Verhoging sportparticipatie - Versterking sociaal netwerk

25 11. Programmaspecifiek 2.000 karakters

26 11. Programmaspecifiek JOGG-gemeente Schagen

27 12. Bijlagen Begroting Intentieverklaring

28 Begroting (eerste aanzet) OnderdeelBudget jaar 1Budget jaar 2Totaal Directe kosten: Personeel € 17.280 € 34.560 Directe kosten: Materieel €18.500€ 13.500€ 32.000 Indirecte kosten: Organisatie € 5.590€ 5.710€ 11.300 Totaal€ 41.370€ 36.490€ 77.860

29 Intentieverklaring Ondertekenen alle betrokken organisaties

30 13. Locaties van uitvoering Organisatienaam Adres

31 Bedankt en tot ziens


Download ppt "SPORTIMPULS DIRKSHORN SPORTDORP; VITALE KERNEN EN BUURTEN ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden."

Verwante presentaties


Ads door Google