De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportimpuls Dirkshorn Sportdorp; Vitale kernen en Buurten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportimpuls Dirkshorn Sportdorp; Vitale kernen en Buurten"— Transcript van de presentatie:

1 Sportimpuls Dirkshorn Sportdorp; Vitale kernen en Buurten
Actief voor Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sportimpuls Dirkshorn Sportdorp; Vitale kernen en Buurten

2 Welkom Tweede bijeenkomst: Bespreken Sportimpulsaanvraag
Eerste bijeenkomst: Informatie Sportimpuls en Sportdorp Kansen en doelgroepen

3 Inhoud subsidieaanvraag
Basisgegevens Samenvatting Projectgroep Begroting Probleemstelling Relevantie Bestendiging Doelstelling Plan van aanpak Overig Programmaspecifiek Bijlagen Locaties van uitvoering

4 1. Basisgegevens Aanvinken: Thema’s Doelgroepen Leeftijdsgroepen
Activiteiten Gemeente Ondersteuning

5 2. Samenvatting 3.000 karakters

6 3. Projectgroep Penvoerder/projectleider Bestuurlijk verantwoordelijke
Hoofdaanvrager Projectleden

7 4. Begroting Gevraagde ZonMw bijdrage: ± € 77.860 Cofinanciering
Eigen bijdrage: deelnamegelden

8 5. Probleemstelling 6.000 karakters
Relevantiecriterium 1: Huidige situatie

9 5. Probleemstelling Vergrijzing (CBS) Eenzaamheid (GGD)
Sportdeelname lager dan elders in gemeente (KISS, NOC*NSF) Sportaanbod traditioneel, weinig variatie Politieke situatie: verenigingen onder druk Druk op zelforganiserend vermogen Verenigingen betrokken bij de gemeenschap Stichting Dynamisch Dirkshorn

10 6. Relevantie 3.000 karakters Relevantiecriterium 2: de lokale samenwerking

11 6. Relevantie Wie? Waarom? Taken en verantwoordelijkheden
Beschrijving expertise

12 6. Relevantie Wie? Waarom? Rol Stichting Dynamisch Dirkshorn
Bestaande samenwerking Informeren en verbinden Biljartvereniging KOT Beweegaanbieder en contact met de oudere doelgroep Organiseren en informeren Gymnastiekvereniging UDI-WIK Golfclub Dirkshorn Ontmoetingsplaats, plaats om te beweegen, beweegaanbieder, contact met de oudere doelgroep Faciliteren, organiseren en informeren Tennisvereniging Dirkshorn Beweegaanbieder Voetbalvereniging Dirkshorn Ontmoetingsplaats en plaats om te bewegen, sociale functie als grootste vereniging in het dorp. Volleybalvereniging VODI Zwembad De Veersloot (Sportfondsen Schagen) Beweegaanbieder en ontmoetingsplaats Faciliteren en organiseren ANBO (Ouderenorganisatie) Contact met de oudere doelgroep Informeren Dorpshuis Ontmoetingsplaats en plaats om te bewegen Facilitering Dorpsraad Dirkshorn Kennis en invloed in het dorp Werkgroep Dorpsondersteuner Contact kwetsbare doelgroep Informeren en activeren Sportservice Schagen Organisatie-, advise- en servicebureau voor sport, uitvoerder gemeentelijk sportbeleid Informeren, organiseren, verbinden, ondersteunen

13 7. Bestendiging 6.000 karakters
Relevantiecriterium 3 – Structurele deelname door de doelgroep Kwaliteitscriterium 7 – Continuïteit en borging

14 7. Bestendiging Vraaggericht aanbod Creëren stabiel sociaal netwerk
Monitoring Trainen kader Activiteiten onderbrengen bij verenigingen Sportdorp een onderdeel maken van Stichting Dynamisch Dirkshorn?

15 8. Doelstelling 5.000 karakters
Kwaliteitscriterium 1 – Beschrijving van de doelgroep Kwaliteitscriterium 2 – Doelstelling, resultaten en monitoring en evaluatie

16 8. Doelgroep 40 – 55 jaar, 55 – 70 jaar en 70+
Relatief lage sportdeelname (KISS) Veel eenzaamheid (GGD) Behoefte aan activiteiten (Dorpsondersteuner) Geen tijd Gezondheid laat het niet toe Te oud

17 8. Doelstelling In twee jaar
Realiseren van 20 keer aantrekkelijk nieuw sportaanbod (gedurende gemiddeld 10 weken) dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de verschillende doelgroepen waar volwassenen en ouderen aan hebben deelgenomen Door elk van de deelnemende verenigingen en andere sportaanbieders Met behulp van de deskundigheid van, en ondersteuning door, Sportservice Schagen, de deelnemende maatschappelijke partners en de gemeente

18 8. Resultaat Na twee jaar maken minimaal 10 nieuw sport- en bewegingsactiviteiten onderdeel uit van het structurele wekelijkse aanbod van Sportdorp Dirkshorn, verbonden aan de lokale sportverenigingen of het overkoepelende samenwerkingsverband. Het verhogen van de sportparticipatie in twee jaar tijd: 15% van alle inactieve inwoners binnen de doelgroepen is actief geworden 15% van alle actieve inwoners is vaker gaan sporten Deelnemende verenigingen hebben gemiddeld 15% meer leden binnen de doelgroep De lokale organisaties en het sociale netwerk zijn versterkt doordat 10% van de nieuwe deelnemers als vrijwilliger actief is geworden. Deze vrijwilligers dragen bij aan de organisatie en continuïteit van het vernieuwde sportaanbod.

19 8. Monitoring en evaluatie
Behoeftepeiling Vragenlijst deelnemers Resultaten peilen

20 9. Plan van aanpak 11.000 karakters Kwaliteitscriterium 3 – Aanbod
Kwaliteitscriterium 4 – Het plan van aanpak Kwaliteitscriterium 5 – Organisatie en uitvoering

21 9. Aanbod Vraaggestuurd (behoeftepeiling) Laagdrempelig
Bindende processturing Concrete voorbeelden: Wandel/loopsportafdeling Gebruik van het meertje Combinatielidmaatschappen

22 9. Plan van aanpak Voorbereiding project (maand 1 – 6)
Organisatievormen vastleggen Behoeftepeiling Training kader Uitvoering project (maand 5 – 24) Opzetten nieuw aanbod Startevenement Samenwerkingsverband versterken en vastleggen in Stichting Dynamisch Dirkshorn? Activiteiten structureel aanbieden (laatste fase) Proces- en effect evaluatie (maand 1 – 24) Tussenevaluatie Eindevaluatie, meten eindresultaat

23 10. Overig 2.000 karakters Kwaliteitscriterium 6 – De verhouding kosten – baten

24 10. Overig Kosten: - Opstartkosten
- Later: betaald uit lidmaatschapsbijdragen Baten: - Verhoging sportparticipatie - Versterking sociaal netwerk

25 11. Programmaspecifiek 2.000 karakters

26 11. Programmaspecifiek JOGG-gemeente Schagen

27 12. Bijlagen Begroting Intentieverklaring

28 Begroting (eerste aanzet)
Onderdeel Budget jaar 1 Budget jaar 2 Totaal Directe kosten: Personeel Directe kosten: Materieel €18.500 Indirecte kosten: Organisatie € 5.590 € 5.710

29 Intentieverklaring Ondertekenen alle betrokken organisaties

30 13. Locaties van uitvoering
Organisatienaam Adres

31 Bedankt en tot ziens


Download ppt "Sportimpuls Dirkshorn Sportdorp; Vitale kernen en Buurten"

Verwante presentaties


Ads door Google