De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Presentatie Menukaarten Sportverenigingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Presentatie Menukaarten Sportverenigingen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Presentatie Menukaarten Sportverenigingen

2 Welkom in Werkendam..

3 •Beweeg artistiek:Sport & Cultuur •Doel: –Profileren HerkenningToegankelijk –Plezier Bart komt naar je toeLeren –Enthousiasme •Alle kernen, alle leeftijden

4

5 Waarom •Sport is een speerpunt in de gemeente •Maatschappij verlangt meer van vereniging •Sportnota •Uitbreiding aantal combinatiefunctionarissen •Sport belangrijk aspect binnen samenleving

6 Werkwijze •De gerechten •U maakt een keuze •Plan van aanpak •Aan de slag!

7 De gerechten 1. Ondersteuning leden werven 2. Ondersteuning leden behouden 3. Ondersteuning; vergroten ouderbetrokkenheid / vrijwilligers 4. Nationale sportweek 5. Advies trainingen & teambegeleiding 6. Open dag (ondersteuning & promotie) 7. Brede School 8. Begeleiding & ondersteuning aanvraag sportimpuls

8 Ondersteuning leden werven •Doel: continuïteit binnen de vereniging •Met wie: scholen, welzijnsinstellingen en stichtingen •Duur: 38 uur per jaar •Voorbeeld: schooltoernooi, proeflessen •Doelgroep: afhankelijk behoefte vereniging

9 Ondersteuning leden behouden •Doel: continuïteit •Met wie: Sportservice Noord-Brabant, V&S •Duur: 38 uur per jaar •Voorbeeld: Whoznext, V&S raadplegen •Doelgroep: leden vereniging

10 Ondersteuning: vergroten ouderbetrokkenheid / vrijwilligers •Doel: vele handen maken licht werk •Met wie: Trema, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Sportservice Noord-Brabant •Duur: 38 uur per jaar •Voorbeeld: NL doet •Methode: TOPLEDEN

11 Nationale Sportweek •Doel: sport in de schijnwerpers •Met wie: scholen, ondernemers •Duur: 9,5 uur per jaar •Voorbeeld: etalage actie •Doelgroep: alle inwoners

12 Advies trainingen & teambegeleiding •Doel: ontwikkelen van kaderleden •Met wie: Sportbonden, sportservice NB, Trema •Duur: 19 uur per jaar •Voorbeeld: IVA, EHBO, cursussen bonden •Doelgroep: betrokkenen/leden van de vereniging

13 Open dag: ondersteunen & promoten •Doel: promoten sport en de vereniging •Met wie: onderwijs, middenstand, (sport)verenigingen •Duur: 9,5 uur per jaar •Voorbeeld: sponsordag, familietoernooi, gezamenlijke sportdag met kern •Doelgroep: alle inwoners

14 Brede school •Doel: samenwerking binnen de organisatie van een kern vergroten •Met wie: alle partijen die betrokken kunnen zijn bij de opvoeding van een kind •Duur: 19 uur per jaar •Voorbeeld: combifu – BSO – sporthal – vereniging •Doelgroep: alle inwoners / organisaties van de kern

15 Begeleiding aanvraag sportimpuls en ondersteuning bij uitvoering actieplan •Doel: subsidie ontvangen voor een project •Met wie: sportbonden, onderwijs, gemeente, sportservice NB •Duur: 38 uur per jaar •Doelgroep: mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen

16 Vragen??

17 Welkom Workshop Sportimpuls Brengt gezond leven dichterbij

18 ondersteuning Samenwerken Informatiebijeenkomst Impulsregeling Gemeente Werkendam, NOC*NSF 12 december 2012 www.sportindebuurt.nl Regioadviseur NOC*NSF: Bertina Klingens

19 Programma Sportimpuls •Sport en bewegen in de buurt •1ste trance sportimpuls •2de trance sportimpuls •Goede voorbeelden eerste trance •Kansen •Afsluiting www.sportindebuurt.nl

20 regeling Sportimpuls Doel Sport en Bewegen in de Buurt 2012 – 2016 “Het realiseren van een hogere en duurzame sportdeelname wat resulteert in een gezonde en actieve leefstijl” Instrumenten; • Gemeente-impuls Buurtsportcoaches • Sportimpuls • Buurtscan • Menukaart • www.sportindebuurt.nl

21 regeling Sportimpuls Buurtsportcoach • Gemeente is aanvrager • Spil in de uitvoering van buurtactieplannen en sportimpuls • Uitbreiding combinatiefuncties naar 2900 fte • Inzet op basis van buurtscan en buurtplan www.sportindebuurt.nl

22 regeling Sportimpuls Doel Sportimpuls: Lokale sport- en beweegaanbieders stimuleren en ondersteunen om een gezamenlijk aanbod te realiseren dat zo goed mogelijk aansluit bij de lokale vraag, conform lokale afspraken die hierover (idealiter onder regie van de gemeente) zijn gemaakt. Op weg naar het indienen van aanvragen

23 ondersteuning Samenwerken www.sportindebuurt.nl Visie en relatie bestaand beleid Buurt(en) in beeld Verbinding lokale partijen Buurtactieplan Uitvoering buurtactieplan Monitoring en evaluatie Lokaal proces Buurtscan € Buurtsportcoaches € Sportimpuls ‘menukaart sportimpuls’

24 Eerste ronde Sportimpuls www.sportindebuurt.nl •900 aanvragen •170 projecten gehonoreerd •Landelijke geografische spreiding •Sporttak: Gymnastiek, judo en voetbal springen eruit. •In een aantal veel aangevraagde interventies staan zijn meerdere sporten vertegenwoordigd zoals Funckeykids, sportdorp, schoolsportverenigingen •Met name gericht op jeugd (basisschool 0 – 12 jr) •Grotendeels georganiseerde sport aangevinkt ( geen uitleg)

25 Tweede ronde Sportimpuls •11 miljoen euro per jaar •+ 2 miljoen jongeren op gezond gewicht •Sport- en beweegaanbieders kunnen aanvragen •Tweede ronde; o start op 29 november 2012 o sluit 5 maart 2013 •Menukaart Sportimpuls kwalitatief verbeterd •Zie www.sportindebuurt.nl/sportimpuls de site voor alle informatie! www.sportindebuurt.nl/sportimpuls •Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls beschikbaar voor vragen en lokale ondersteuning www.sportindebuurt.nl

26 Tweede ronde Sportimpuls Criteria: •Nieuw sport- en beweegaanbod •Vraag- en marktgerichtheid (buurtscan) •Samenwerking •Afstemming lokaal sport- en beweegbeleid •Activiteit van de menukaart •Concreet en haalbaar doel (SMART) •Borging en continuïteit activiteiten •Begroting www.sportindebuurt.nl

27 Tweede ronde Sportimpuls Menukaart Sportimpuls: •Alleen succesvolle interventies worden ingezet voor de sportimpuls •Buurtsportvereniging, •Sportdorp, •Start to run, •35+ voetbal •Menukaart Sportimpuls is basis voor aanvragen Sportimpuls •www.effectiefactief.nl/menukaart www.effectiefactief.nl/menukaart www.sportindebuurt.nl

28 ondersteuning Samenwerken www.sportindebuurt.nl

29 ondersteuning Samenwerken www.sportindebuurt.nl

30 ondersteuning Samenwerken www.sportindebuurt.nl

31 Voorbeelden Sportimpuls •Guppiesport, Vries Drenthe • Judo op school Hoofddorp, Noord-Holland • 35+ voetbal Sint Maarten, Noord-Holland • Fiets-Fit mountainbiken Venray Limburg • B FitBoxtel •Swimming with the stars Oss Noord-Brabant •Sportdorp Nispen, Noord-Brabant • Funkey HockeyOirschot • B-fitEindhoven, Noord-Brabant • Zaalvoetbal scholencompetitie Eindhoven, Noord-Brabant www.sportindebuurt.nl

32 Voorbeeld Sportimpuls www.sportindebuurt.nl Funkey  HC Oirschot introduceert in de gemeente Oirschot op de basisscholen tijdens de gymnastieklessen Funkey. Kinderen van groep 1 t/m 4 komen hierdoor in aanraking met Funkey. De hockeyclub biedt de mogelijkheid kinderen door te laten stromen naar de hockeyclub. Speerpunten gemeentelijk beleid: •Verhogen sportparticipatie •Gezondheidsachterstanden wegwerken.

33 Voorbeeld Sportimpuls www.sportindebuurt.nl •Gemeentelijk beleid; •Buurtscan •Samenwerking •Doelgroep •Combinatiefunctionaris/Buurtsportcoach •Alle ingrediënten zijn aanwezig om tot een keuze van de interventie te komen.

34 tips & trucs Sportimpuls www.sportindebuurt.nl •Start tijdig met samenwerking en benut bestaande contacten •Gebruik de Buurtscan •Zorg voor goede borging: •Structureren: van financiën, inhoudelijk en concreet. •Speerpunten gemeente en welke buurt

35 ondersteuning Samenwerken Per aanvraag 10.000-150.000 euro subsidie •Opstartkosten· •Continuïteit en borging •Lokale sport en beweegaanbieders www.sportindebuurt.nl

36 Informatie Sportimpuls •Subsidieaanvraag •Intentieverklaring •Begroting www.sportindebuurt.nl Indienen aanvraag: Indienen aanvraag: •

37 Informatie Sportimpuls Kijk op www.sportindebuurt.nl www.sportindebuurt.nl voor actuele informatie voor actuele informatie www.effectiefactief/.nlwww.effectiefactief/.nl/menukaart menukaart www.effectiefactief/.nlmenukaart www.zonmw.nl www.zonmw.nl voor aanmelden www.sportindebuurt.nl

38 ondersteuning Samenwerken Vragen?Ondersteuning? •www.sportindebuurt.nl/sportimpuls/ondersteuning www.sportindebuurt.nl

39 Einde Brengt gezond leven dichterbij


Download ppt "Welkom Presentatie Menukaarten Sportverenigingen."

Verwante presentaties


Ads door Google