De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Dieren nader bekeken DIGO-bijeenkomst 18 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Dieren nader bekeken DIGO-bijeenkomst 18 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Wet Dieren nader bekeken DIGO-bijeenkomst 18 maart 2015

2 Wet Dieren in praktijk Positieflijst Antibiotica regelgeving Ingrepen 2

3 Postieflijst huisdieren Het maken van een positief / negatieflijst is al meer dan 20 jaar onderwerp van maatschappelijk debat Gedachte is dat bepaalde dieren ongeschikt zijn om als huis- of hobbydier te houden Positieflijst bevat dieren die (onder voorwaarden) als huisdier gehouden mogen worden Het uitgangspunt is dierenwelzijn Criteria opgenomen in Besluit houders van dieren 3

4 Positieflijst huisdieren Criteria in artikel 1.4 Besluit houders van dieren  Zonder specialistische kennis gehouden kunnen worden  Zonder gevaar voor mens en dier (o.a zoönosen)  Zonder aantasting dierenwelzijn  Niet op andere wijze verboden (CITES)  Alleen zoogdieren  Productiedieren q.q. toegelaten 4

5 Positieflijst huisdieren Welzijnscriteria: -Gerelateerd aan bewegingsbehoefte en leefomgeving -Gemiddelde grootte op volwassen leeftijd -Behoefte aan (in)activiteit / dag- of seizoensritme -Voedingssamenstelling -Voortplantingsbehoeftes en zorg voor jongen -Schoonmaakgedrag -Sociale interactie -Behoefte aan afleiding of prikkels 5

6 Positieflijst huisdieren Beoordelingssystematiek ontwikkeld door WUR Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en expert opinion Positieflijst Expert Commissie Postieflijst Advies Commissie Uitgangspunt zijn thans in Nederland gehouden dieren 3 categorieën: 1.Dieren onder algemen voorschriften te houden 2.Dieren onder specifieke voorschriften te houden 3.Dieren die niet gehouden mogen worden 6

7 Positieflijst huisdieren 99 soorten beoordeeld. Rest volgt in loop 2015. 33 mogen zonder specifieke houderijvoorschriften gehouden worden Voor 48 gelden specifieke houderijvoorschriften. Die moeten nog ontwikkeld worden (onder regie LICG – voorzien 1-1-2016) 19 soorten zijn vooralsnog verboden Overgangsregeling (fokverbod, registratieplicht) www.rvo.nl 7

8 Antibiotica Nederlandse aanpak: Transitie naar duurzame veehouderij (Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij) Registratie en monitoring van antibioticagebruik (private centrale databanken en SDa) Versteviging van de positie van de dierenarts (1-op-1 relatie dierenarts- veehouder) Borging van de professionaliteit van de dierenarts (SGD, CKRD, richtlijnen en formularia) Intensiveren van toezicht en handhaving (poortwachter) 8

9 Antibiotica Mix van publieke en private regelgeving. 1.Besluit/regeling diergeneesmiddelen Verplichte gevoeligheidsbepaling UDD-regeling Registratie antibiotica (Rgl. Diergeneeskundigen) 2.Kwaliteitssystemen Geborgde dierenarts, St. Paard, CKRD Richtlijnen, formularia 9

10 Antibiotica Verplichte gevoeligheidsbepaling Geldt voor alle diersoorten Voor inzet 3e + 4e generatie cephalosporines, fluoroquinolonen en humane antibiotica Uit ABG moet blijken dat er geen alternatieven zijn Uitzondering: BO+ABG niet mogelijk of diergeneeskunde noodzaak (achteraf uitvoeren) Onderbouwen en vastleggen! Knelpunten: kosten en beschikbaarheid antibiotica 10

11 Antibiotica UDD-regeling Alle antibiotica UDD Strenge voorwaarden toediening door veehouder: 1-op-1 Regelmatige bedrijfsbezoeken BGP/BBP Evaluatie diergezondheid + ab-gebruik Koppelbehandelingen alleen na klinische inspectie Voor gd en paarden: volgens behandeladvies d’arts 11

12 Antibiotica UDD-regeling Beperkte voorraad 1e keuze middelen: zoveel als nodig voor behandeling van max. 15% aanwezige vatbare dieren. Alleen 2e keuze middelen voor aangewezen knelpuntaandoeningen (tot 1 maart 2016) < 14 dg. Diagnose dierenarts Schriftelijke instructies + identificatie dieren Maatregelen ter voorkoming in BGP Restant moet veehouder zelf afvoeren 12

13 Antibiotica Paraveterinairen en UDD: in beginsel niet! Uitzondering bijlage 1 Regeling diergeneesmiddelen: Middelen voor algemene of plaatselijke verdoving o.l.v d’arts Antibiotica: toelichting UDD-regeling = bepaalde gevallen zijn andere gekwalificeerde personen aangewezen. In bijlage 1 = dierverloskundige. KNMvD = ook paraveterinair toelaten. 13

14 INGREPEN Nee, tenzij (diergeneeskundige noodzaak, toepassen dgm of aangewezen/toegestaan) Toegestane ingrepen in Besluit diergeneeskundigen Verwijderen bijklauwtjes per 1-7-2014 verboden Leewieken per 1-1-2018 verboden Onthoornen blijft toegestaan Op termijn afschaffen vriesbranden rundvee Terugdringen routinematige keizersnede vleesvee en hondenrassen Stimuleren pijnbestrijding bij (nuts)ingrepen 14


Download ppt "Wet Dieren nader bekeken DIGO-bijeenkomst 18 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google