De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Dieren nader bekeken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Dieren nader bekeken"— Transcript van de presentatie:

1 Wet Dieren nader bekeken
DIGO-bijeenkomst 18 maart 2015

2 Wet Dieren in praktijk Positieflijst Antibiotica regelgeving Ingrepen

3 Postieflijst huisdieren
Het maken van een positief / negatieflijst is al meer dan 20 jaar onderwerp van maatschappelijk debat Gedachte is dat bepaalde dieren ongeschikt zijn om als huis- of hobbydier te houden Positieflijst bevat dieren die (onder voorwaarden) als huisdier gehouden mogen worden Het uitgangspunt is dierenwelzijn Criteria opgenomen in Besluit houders van dieren

4 Positieflijst huisdieren
Criteria in artikel 1.4 Besluit houders van dieren Zonder specialistische kennis gehouden kunnen worden Zonder gevaar voor mens en dier (o.a zoönosen) Zonder aantasting dierenwelzijn Niet op andere wijze verboden (CITES) Alleen zoogdieren Productiedieren q.q. toegelaten

5 Positieflijst huisdieren
Welzijnscriteria: Gerelateerd aan bewegingsbehoefte en leefomgeving Gemiddelde grootte op volwassen leeftijd Behoefte aan (in)activiteit / dag- of seizoensritme Voedingssamenstelling Voortplantingsbehoeftes en zorg voor jongen Schoonmaakgedrag Sociale interactie Behoefte aan afleiding of prikkels

6 Positieflijst huisdieren
Beoordelingssystematiek ontwikkeld door WUR Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en expert opinion Positieflijst Expert Commissie Postieflijst Advies Commissie Uitgangspunt zijn thans in Nederland gehouden dieren 3 categorieën: Dieren onder algemen voorschriften te houden Dieren onder specifieke voorschriften te houden Dieren die niet gehouden mogen worden

7 Positieflijst huisdieren
99 soorten beoordeeld. Rest volgt in loop 2015. 33 mogen zonder specifieke houderijvoorschriften gehouden worden Voor 48 gelden specifieke houderijvoorschriften. Die moeten nog ontwikkeld worden (onder regie LICG – voorzien ) 19 soorten zijn vooralsnog verboden Overgangsregeling (fokverbod, registratieplicht)

8 Antibiotica Nederlandse aanpak:
Transitie naar duurzame veehouderij (Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij) Registratie en monitoring van antibioticagebruik (private centrale databanken en SDa) Versteviging van de positie van de dierenarts (1-op-1 relatie dierenarts-veehouder) Borging van de professionaliteit van de dierenarts (SGD, CKRD, richtlijnen en formularia) Intensiveren van toezicht en handhaving (poortwachter)

9 Antibiotica Mix van publieke en private regelgeving.
Besluit/regeling diergeneesmiddelen Verplichte gevoeligheidsbepaling UDD-regeling Registratie antibiotica (Rgl. Diergeneeskundigen) Kwaliteitssystemen Geborgde dierenarts, St. Paard, CKRD Richtlijnen, formularia

10 Antibiotica Verplichte gevoeligheidsbepaling
Geldt voor alle diersoorten Voor inzet 3e + 4e generatie cephalosporines, fluoroquinolonen en humane antibiotica Uit ABG moet blijken dat er geen alternatieven zijn Uitzondering: BO+ABG niet mogelijk of diergeneeskunde noodzaak (achteraf uitvoeren) Onderbouwen en vastleggen! Knelpunten: kosten en beschikbaarheid antibiotica

11 Antibiotica UDD-regeling Alle antibiotica UDD
Strenge voorwaarden toediening door veehouder: 1-op-1 Regelmatige bedrijfsbezoeken BGP/BBP Evaluatie diergezondheid + ab-gebruik Koppelbehandelingen alleen na klinische inspectie Voor gd en paarden: volgens behandeladvies d’arts

12 Antibiotica UDD-regeling
Beperkte voorraad 1e keuze middelen: zoveel als nodig voor behandeling van max. 15% aanwezige vatbare dieren. Alleen 2e keuze middelen voor aangewezen knelpuntaandoeningen (tot 1 maart 2016) < 14 dg. Diagnose dierenarts Schriftelijke instructies + identificatie dieren Maatregelen ter voorkoming in BGP Restant moet veehouder zelf afvoeren

13 Antibiotica Paraveterinairen en UDD: in beginsel niet!
Uitzondering bijlage 1 Regeling diergeneesmiddelen: Middelen voor algemene of plaatselijke verdoving o.l.v d’arts Antibiotica: toelichting UDD-regeling = bepaalde gevallen zijn andere gekwalificeerde personen aangewezen. In bijlage 1 = dierverloskundige. KNMvD = ook paraveterinair toelaten.

14 INGREPEN Nee, tenzij (diergeneeskundige noodzaak, toepassen dgm of aangewezen/toegestaan) Toegestane ingrepen in Besluit diergeneeskundigen Verwijderen bijklauwtjes per verboden Leewieken per verboden Onthoornen blijft toegestaan Op termijn afschaffen vriesbranden rundvee Terugdringen routinematige keizersnede vleesvee en hondenrassen Stimuleren pijnbestrijding bij (nuts)ingrepen


Download ppt "Wet Dieren nader bekeken"

Verwante presentaties


Ads door Google