De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Voorstelling Mobiel Crisisteam Regio Noord-West-Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Voorstelling Mobiel Crisisteam Regio Noord-West-Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Voorstelling Mobiel Crisisteam Regio Noord-West-Vlaanderen

2 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Inhoud 1.Bredere kader 2.Mobiel Crisisteam 3.Samenwerking ambulante psychologen

3 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Bredere kader Pilootproject rond ‘ Artikel 107 ’ is werkzaam sedert juni 2011 in onze regio Opstart Mobiel Crisisteam op 12 maart 2012 Principes Zorg op maat Getrapte zorg Continu ï teit van zorg d.m.v. zorgcircuits of zorgtrajecten Focus op herstel & sociale integratie Samenwerking over de grenzen van de GGZ heen Huisarts als spilfiguur

4 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj 5 sleutelfuncties van ‘Artikel 107’

5 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Vernieuwende zorginitiatieven Psychiatrisch Expertiseteam (PET): (Jong)volwassenen vanaf 16 jaar met een vermoeden van een psychische kwetsbaarheid Doel: ondersteuning 1 e lijn, vroegdetectie en –interventie, ev. toeleiding tot gespecialiseerde GGZ Aanmelden: eerstelijnsactoren (huisartsen, thuiszorgdiensten, welzijnsorganisaties, CLB’s, GTB’s, BJZ, …) én cliënten zelf en hun familieleden en mantelzorgers =>NIET voor GGZ-actoren Hoe? Regio Brugge-Houtland-Oostkust: 050 44 67 70, van 8.30 tot 17.30 (uitgezonderd woensdag- en vrijdagnamiddag) Regio Oostende-Veurne-Westkust: 059 40 26 94, van 8.30 tot 17.30 (uitgezonderd vrijdagnamiddag)

6 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Vernieuwende zorginitiatieven Mobiel Crisisteam (MCT) Mobiel Behandelteam (MBT): Volwassenen van 18 t/m 65 jaar met een chronische psychiatrische problematiek met zorgvragen op meerdere levensdomeinen Aanmelden: Rechtstreeks toegankelijk vanuit GGZ Niet rechtstreeks toegankelijk vanuit de 1 e lijn: eerstelijn dient eerst PET te contacteren Hoe? Neem contact op met de therapeutisch co ö rdinator via 0492 73 84 83 of dominique.degrande@netwerkggzregionw-vl.be dominique.degrande@netwerkggzregionw-vl.be

7 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Hoe op de hoogte blijven van de evoluties binnen ‘artikel 107’? Website www.netwerkggzregionw-vl.be Driejaarlijkse nieuwsbrief  inschrijven door mail te sturen naar info@netwerkggzregionw-vl.be info@netwerkggzregionw-vl.be of via contact-rubriek op website

8 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Doel Mobiel Crisisteam Ambulant intensief team dat kortdurende interventies (max. 4-6 weken) op maat biedt in de thuisomgeving van de cliënt voor acute psychische/psychiatrische problemen  Snel toegankelijk & opnamevermijdend  Opnameverkortend: hervalpreventie na vroegtijdig ontslag uit EPSI of A-diensten  Reductie aantal ‘gedwongen opnames’

9 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Praktisch Regio’s Brugge-Beernem- Torhout = Beernem, Brugge, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke

10 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Praktisch Tussen 16 en 65 jaar oud Kampt thuis met acute psychische/psychiatrische problemen Directe nood aan intensieve thuisbehandeling aangegeven door huisarts, psychiater, PET of EPSI + toestemming cliënt, of psycholoog in overleg met huisarts of behandelend psychiater Mobiel werken betekent meerwaarde voor de cliënt of het netwerk Aanmeldingsprocedure: Telefonisch via 050/470150 (7d/7 van 8u tot 22u)

11 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Werkwijze Contactnames Intensiteit van contacten evolueert conform methodiek Team Binnen de 72u consult met de psychiater (+ psycholoog) Huisbezoek door psychiatrisch verpleegkundige en/of maatschappelijk werker + 1 contact met de therapeutisch coördinator/psycholoog Netwerk Overleg met verwijzer en/of huisarts en/of het bestaande netwerk van de cliënt Eventueel beroep doen op externe expert bv. inzake alcoholverslaving Behandelplan Doelstellingen op maat van de cliënt en de betrokken familie Monitoring en medicamenteuze opvolging Hervalpreventie adhv signaleringsplan Psycho-educatie en andere tools (piekerbundel etc.)

12 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Teamsamenstelling 2 psychiaters (24u): Dr. Tilia Mertens; Dr. Kim Vanderhaeghen 1 psycholoog/therapeutisch coördinator (30,4u): Delphine Van Hevele 1 teamverantwoordelijke: Stefaan Vandevoorde 9 psychiatrisch verpleegkundigen 3 maatschappelijk werkers

13 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Visie Kortdurend oplossingsgerichte systeemtherapie Tools uit CBT Aandacht voor het systeem, netwerk cliënt Focus op het hier-en-nu

14 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Cijfers 2013 299 aanmeldingen 212 inclusies (70,9%), 87 exclusies – reden: –39 (44.8%)= geen acute crisis (indicatie) –17 (19.5%)= opname pre-inclusie (indicatie) –16 (18.4%)= geen consent patiënt –5 (5.8%)= verblijfsadres buiten de regio –6 (6.9%)= leeftijd (65+) –2 (2.3%)= primair middelenmisbruik (voor wijziging inclusiecriteria) –2 (2.3%)= andere

15 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Verwijzers pre-inclusie 2013

16 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Verwijzers post-inclusie 2013

17 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Inclusiepercentage/verwijzer EPSI: 66/83= 79.5 % PAAZ psychiater: 50/68= 73.5 % PET: 7/9= 77.7 % HA: 66/98= 67.3 % PZ psychiater: 13/21= 61.9 % CGG-PRISMA (50%), Privé-psycholoog 66.6(%), IB-psychiater (66.6%), Privépsychiater (50%), CAW (100%), JAC (0%), Pit-Stop (0%): < 5 aanmeldingen

18 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Primaire diagnose

19 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Primaire doelstelling bij aanmelding

20 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Afrondingsfase Afronding begeleiding: 212 patiënten Duur begeleiding: gemiddelde= 29.1d; mediaan= 29 d; range= 3-68d Afronding na disengagement: 14/212 (6.6%) Opname voor geplande afronding begeleiding/ opname geadviseerd na begeleiding: 32/212 (15.1%) + 6/212 (2.8%) overbrugging tot opname

21 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Afrondingsfase (n=212) Opname: n=38 (17.9%) Enkel huisarts:n=10 (4.7%) Ambulante follow-up door huisarts + 1 additionele hulpverlenende instantie: n=88 (41.5%) Ambulante follow-up door huisarts + 2 additionele hulpverlenende instanties: n=66 (31.2%) Ambulante follow-up door huisarts + 3 additionele hulpverlenende instanties: n=10 (4.7%)

22 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Ambulante post-MCT follow-up (n=100) Huisarts (100%), ambulante psychiater (65.5%) Privé-psycholoog (30.5%), CGG (15.5%) CAW (2.3%) PET (2.3%) MBT (5.7%) MVIP (4.4%) Dagcentrum (7.5%) KOLK (1%) De Tol (0.6%), CKG (0.6%), Pit-Stop (0.6%), Balans (0.6%), DOP (1.1%), Dienstencentrum (0.6%) POC (1.7%), De Sleutel (2.9%), IB (0.6%), Wit-Gele Kruis (toediening psychofarmaca): 0.6%

23 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Cijfers 2014 371 aanmeldingen (307 cliënten) 268 inclusies (72,23%) - 103 exclusies, reden: –36 (34,95%)= geen consent cliënt –33 (32,03%)= geen acute crisis (indicatie) –19 (18,44%)= reeds in opname –4 (3,88%)= verblijfsadres buiten de regio –4 (3,88%)= leeftijd (65+) –6 (5,82%)= reeds voldoende netwerk –1 (0,97%)= gedwongen opname

24 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Verwijzers pre-inclusie

25 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Verwijzers post-inclusie

26 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Inclusiepercentage/ verwijzer HA112/16070 % EPSI 39/5176,47 % PAAZ psychiater: 61/8472,61 % PET 4/7 57,14% PZ psychiater: 18/2572 % Privé psychiater8/1172,72 % MBT1/250% MVIP1/1100 %

27 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Inclusiepercentage/ verwijzer Psycholoog9/1369,23 % Inghelburch3/3100 % Rustenburg2/366,6 % CGG4/4100 % Overige6/785,71 %

28 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Socio-demografische gegevens Leeftijd: inclusie gemiddelde= 38,37 j range= 16-63 j Geslacht: Aanmelding (371) V= 240 (64,69%), M=131(35,30%) Inclusie V= 176/268 (65,7%), M= 92/268 (34,3%)

29 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Socio-demografische gegevens 268 geïncludeerden Alleenstaand60 (22,39%) Gehuwd47 (17,54%) Gescheiden40 (14,93%) Samenwonend fam52 (19,40%) Samenwonend kind18 (6,72%) Samenwonend partner37 (13,81%) Samenwonend andere3 (1,12%) Wed11(4,10%)

30 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Socio-demografische gegevens 268 geïncludeerden Werkend: 128 (47,76%) Ziekte en invaliditeit: 64 (23,88%) Student: 22 (13,09%) Werkloos: 34 (12,68%) Beschutte werkpl: 4 (1,49%) Inghelburch1 (0,37%) Huisman: 1 (0,37%) Leefloon: 6 (2,24%) Vrijwilligerswerk: 4 (1,49%)

31 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Primaire doelstelling bij aanmelding

32 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Afrondingsfase Afronding begeleiding: 268 cliënten Duur begeleiding: gemiddelde= 26,98 d ; mediaan= ? ; range= 1-66d Afronding na disengagement: 30/268 (11,20%) Opname tijdens begeleiding (42) of geadviseerd (10): 52/268 (19,42%)

33 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Afrondingsfase (n=268) Opname: n= 53 (19,78%) Enkel huisarts:n= 34 (12,69%) Ambulante follow-up door huisarts + 1 additionele hulpverlenende instantie: n= 123 (45,90%) Ambulante follow-up door huisarts + 2 additionele hulpverlenende instanties: n= 88 (32,84%) Ambulante follow-up door huisarts + 3 additionele hulpverlenende instanties: n= 21 (7,84%) Follow up MCT psychiater 65/268 (1of meerdere malen)

34 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Samenwerking ambulante psychologen Sterke samenwerking MCT en ambulante psychologen Tijdens MCT Dubbel traject mogelijk: hier-en-nu/stabilisatie (MCT) én therapeutische werking (psy) Hoe communiceren? Na MCT Grote vraag door MCT-cliënten als verder traject + vlotte doorverwijzing Maar… hoe verloopt het traject na ons?: No shows? Drop-out? Voldoende communicatie door het MCT?

35 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Samenwerking ambulante psychologen Beperkte sociale kaart van de ambulante psychologen: Wie doet wat: therapie-opleiding? Specialisaties? Graag formulier invullen met contactgegevens én doelgroep cliënten… Oproep tot het verenigen van de zelfstandige psychologen per regio zodat het landschap overzichtelijker wordt -‘Psychologenkring’? -Gegevens centraliseren op www.netwerkggzregionw-vl.be?


Download ppt "Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen - Mobiel Crisisteam Dd/mm/jjj Voorstelling Mobiel Crisisteam Regio Noord-West-Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google