De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling Mobiel Crisisteam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling Mobiel Crisisteam"— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling Mobiel Crisisteam
Regio Noord-West-Vlaanderen

2 Inhoud Bredere kader Mobiel Crisisteam
Samenwerking ambulante psychologen

3 Bredere kader Pilootproject rond ‘Artikel 107’ is werkzaam sedert juni 2011 in onze regio Opstart Mobiel Crisisteam op 12 maart 2012 Principes Zorg op maat Getrapte zorg Continuïteit van zorg d.m.v. zorgcircuits of zorgtrajecten Focus op herstel & sociale integratie Samenwerking over de grenzen van de GGZ heen Huisarts als spilfiguur

4 5 sleutelfuncties van ‘Artikel 107’
Erbij vermelden dat functie 1 specifiek gaat over promotie, vroegdetectie en vroeginterventie Erbij vermelden dat functie 3 zich vertaalt in het toeleiden naar bijvoorbeeld arbeid en ontmoeting

5 Vernieuwende zorginitiatieven
Psychiatrisch Expertiseteam (PET): (Jong)volwassenen vanaf 16 jaar met een vermoeden van een psychische kwetsbaarheid Doel: ondersteuning 1e lijn , vroegdetectie en –interventie, ev. toeleiding tot gespecialiseerde GGZ Aanmelden: eerstelijnsactoren (huisartsen, thuiszorgdiensten, welzijnsorganisaties, CLB’s, GTB’s, BJZ, …) én cliënten zelf en hun familieleden en mantelzorgers =>NIET voor GGZ-actoren Hoe? Regio Brugge-Houtland-Oostkust: , van 8.30 tot (uitgezonderd woensdag- en vrijdagnamiddag) Regio Oostende-Veurne-Westkust: , van 8.30 tot 17.30 (uitgezonderd vrijdagnamiddag)

6 Vernieuwende zorginitiatieven
Mobiel Crisisteam (MCT) Mobiel Behandelteam (MBT): Volwassenen van 18 t/m 65 jaar met een chronische psychiatrische problematiek met zorgvragen op meerdere levensdomeinen Aanmelden: Rechtstreeks toegankelijk vanuit GGZ Niet rechtstreeks toegankelijk vanuit de 1e lijn: eerstelijn dient eerst PET te contacteren Hoe? Neem contact op met de therapeutisch coördinator via of

7 Hoe op de hoogte blijven van de evoluties binnen ‘artikel 107’?
Website Driejaarlijkse nieuwsbrief inschrijven door mail te sturen naar of via contact-rubriek op website

8 Doel Mobiel Crisisteam
Ambulant intensief team dat kortdurende interventies (max. 4-6 weken) op maat biedt in de thuisomgeving van de cliënt voor acute psychische/psychiatrische problemen Snel toegankelijk & opnamevermijdend Opnameverkortend: hervalpreventie na vroegtijdig ontslag uit EPSI of A-diensten Reductie aantal ‘gedwongen opnames’

9 Praktisch Regio’s Brugge-Beernem-Torhout
= Beernem, Brugge, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke

10 Praktisch Tussen 16 en 65 jaar oud
Kampt thuis met acute psychische/psychiatrische problemen Directe nood aan intensieve thuisbehandeling aangegeven door huisarts, psychiater, PET of EPSI + toestemming cliënt, of psycholoog in overleg met huisarts of behandelend psychiater Mobiel werken betekent meerwaarde voor de cliënt of het netwerk Aanmeldingsprocedure: Telefonisch via 050/ (7d/7 van 8u tot 22u)

11 Werkwijze Contactnames
Intensiteit van contacten evolueert conform methodiek Team Binnen de 72u consult met de psychiater (+ psycholoog) Huisbezoek door psychiatrisch verpleegkundige en/of maatschappelijk werker + 1 contact met de therapeutisch coördinator/psycholoog Netwerk Overleg met verwijzer en/of huisarts en/of het bestaande netwerk van de cliënt Eventueel beroep doen op externe expert bv. inzake alcoholverslaving Behandelplan Doelstellingen op maat van de cliënt en de betrokken familie Monitoring en medicamenteuze opvolging Hervalpreventie adhv signaleringsplan Psycho-educatie en andere tools (piekerbundel etc.)

12 Teamsamenstelling 2 psychiaters (24u):
Dr. Tilia Mertens; Dr. Kim Vanderhaeghen 1 psycholoog/therapeutisch coördinator (30,4u): Delphine Van Hevele 1 teamverantwoordelijke: Stefaan Vandevoorde 9 psychiatrisch verpleegkundigen 3 maatschappelijk werkers

13 Visie Kortdurend oplossingsgerichte systeemtherapie Tools uit CBT
Aandacht voor het systeem, netwerk cliënt Focus op het hier-en-nu

14 Cijfers 2013 299 aanmeldingen 212 inclusies (70,9%), 87 exclusies – reden: 39 (44.8%)= geen acute crisis (indicatie) 17 (19.5%)= opname pre-inclusie (indicatie) 16 (18.4%)= geen consent patiënt 5 (5.8%)= verblijfsadres buiten de regio 6 (6.9%)= leeftijd (65+) 2 (2.3%)= primair middelenmisbruik (voor wijziging inclusiecriteria) 2 (2.3%)= andere

15 Verwijzers pre-inclusie 2013

16 Verwijzers post-inclusie 2013

17 Inclusiepercentage/verwijzer
EPSI: 66/83= 79.5 % PAAZ psychiater: 50/68= 73.5 % PET: 7/9= 77.7 % HA: 66/98= 67.3 % PZ psychiater: 13/21= 61.9 % CGG-PRISMA (50%), Privé-psycholoog 66.6(%), IB-psychiater (66.6%), Privépsychiater (50%), CAW (100%), JAC (0%), Pit-Stop (0%): < 5 aanmeldingen

18 Primaire diagnose

19 Primaire doelstelling bij aanmelding

20 Afrondingsfase Afronding begeleiding: 212 patiënten Duur begeleiding:
gemiddelde= 29.1d; mediaan= 29 d; range= 3-68d Afronding na disengagement: 14/212 (6.6%) Opname voor geplande afronding begeleiding/ opname geadviseerd na begeleiding: 32/212 (15.1%) + 6/212 (2.8%) overbrugging tot opname

21 Afrondingsfase (n=212) Opname: n=38 (17.9%) Enkel huisarts:n=10 (4.7%)
Ambulante follow-up door huisarts + 1 additionele hulpverlenende instantie: n=88 (41.5%) Ambulante follow-up door huisarts + 2 additionele hulpverlenende instanties: n=66 (31.2%) Ambulante follow-up door huisarts + 3 additionele hulpverlenende instanties: n=10 (4.7%)

22 Ambulante post-MCT follow-up (n=100)
Huisarts (100%), ambulante psychiater (65.5%) Privé-psycholoog (30.5%), CGG (15.5%) CAW (2.3%) PET (2.3%) MBT (5.7%) MVIP (4.4%) Dagcentrum (7.5%) KOLK (1%) De Tol (0.6%), CKG (0.6%), Pit-Stop (0.6%), Balans (0.6%), DOP (1.1%), Dienstencentrum (0.6%) POC (1.7%), De Sleutel (2.9%), IB (0.6%), Wit-Gele Kruis (toediening psychofarmaca): 0.6%

23 Cijfers 2014 371 aanmeldingen (307 cliënten)
268 inclusies (72,23%) exclusies, reden: 36 (34,95%)= geen consent cliënt 33 (32,03%)= geen acute crisis (indicatie) 19 (18,44%)= reeds in opname 4 (3,88%)= verblijfsadres buiten de regio 4 (3,88%)= leeftijd (65+) 6 (5,82%)= reeds voldoende netwerk 1 (0,97%)= gedwongen opname

24 Verwijzers pre-inclusie

25 Verwijzers post-inclusie

26 Inclusiepercentage/ verwijzer
HA / % EPSI /51 76,47 % PAAZ psychiater: 61/ ,61 % PET 4/ ,14% PZ psychiater: 18/ % Privé psychiater 8/ ,72 % MBT 1/2 50% MVIP 1/ %

27 Inclusiepercentage/ verwijzer
Psycholoog 9/ ,23 % Inghelburch 3/ % Rustenburg 2/3 66,6 % CGG 4/ % Overige 6/7 85,71 %

28 Socio-demografische gegevens
Leeftijd: inclusie gemiddelde= 38,37 j range= j Geslacht: Aanmelding (371) V= 240 (64,69%), M=131(35,30%) Inclusie V= 176/268 (65,7%), M= 92/268 (34,3%)

29 Socio-demografische gegevens
268 geïncludeerden Alleenstaand 60 (22,39%) Gehuwd 47 (17,54%) Gescheiden 40 (14,93%) Samenwonend fam 52 (19,40%) Samenwonend kind 18 (6,72%) Samenwonend partner 37 (13,81%) Samenwonend andere 3 (1,12%) Wed 11(4,10%)

30 Socio-demografische gegevens
268 geïncludeerden Werkend: (47,76%) Ziekte en invaliditeit: 64 (23,88%) Student: (13,09%) Werkloos: 34 (12,68%) Beschutte werkpl: 4 (1,49%) Inghelburch 1 (0,37%) Huisman: 1 (0,37%) Leefloon: 6 (2,24%) Vrijwilligerswerk: 4 (1,49%)

31 Primaire doelstelling bij aanmelding

32 Afrondingsfase Afronding begeleiding: 268 cliënten Duur begeleiding:
gemiddelde= 26,98 d ; mediaan= ? ; range= 1-66d Afronding na disengagement: 30/268 (11,20%) Opname tijdens begeleiding (42) of geadviseerd (10): 52/268 (19,42%)

33 Afrondingsfase (n=268) Opname: n= 53 (19,78%)
Enkel huisarts:n= 34 (12,69%) Ambulante follow-up door huisarts + 1 additionele hulpverlenende instantie: n= 123 (45,90%) Ambulante follow-up door huisarts + 2 additionele hulpverlenende instanties: n= 88 (32,84%) Ambulante follow-up door huisarts + 3 additionele hulpverlenende instanties: n= 21 (7,84%) Follow up MCT psychiater 65/268 (1of meerdere malen)

34 Samenwerking ambulante psychologen
Sterke samenwerking MCT en ambulante psychologen Tijdens MCT Dubbel traject mogelijk: hier-en-nu/stabilisatie (MCT) én therapeutische werking (psy) Hoe communiceren? Na MCT Grote vraag door MCT-cliënten als verder traject + vlotte doorverwijzing Maar… hoe verloopt het traject na ons?: No shows? Drop-out? Voldoende communicatie door het MCT?

35 Samenwerking ambulante psychologen
Beperkte sociale kaart van de ambulante psychologen: Wie doet wat: therapie-opleiding? Specialisaties? Graag formulier invullen met contactgegevens én doelgroep cliënten… Oproep tot het verenigen van de zelfstandige psychologen per regio zodat het landschap overzichtelijker wordt -‘Psychologenkring’? -Gegevens centraliseren op


Download ppt "Voorstelling Mobiel Crisisteam"

Verwante presentaties


Ads door Google