De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themabijeenkomst Aansprakelijkheid en Maatschappelijk Aanbesteden Experimentprogramma ‘Ruim op die Regels’ Platform31 & Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themabijeenkomst Aansprakelijkheid en Maatschappelijk Aanbesteden Experimentprogramma ‘Ruim op die Regels’ Platform31 & Ministerie van Binnenlandse Zaken."— Transcript van de presentatie:

1 Themabijeenkomst Aansprakelijkheid en Maatschappelijk Aanbesteden Experimentprogramma ‘Ruim op die Regels’ Platform31 & Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Hanneke Schreuders, Henk Jan Bierling, Hilda Kooistra en Pim Roos (Platform31) Donderdag 19 februari – Rotterdam

2 Ruim op die regels gaat zeker niet alleen over regels…. We zien ook …….. -Hard werkende maatschappelijke initiatieven -Snel groeiende aantal vrijwillgers/betrokkenen/ondernemers -Faciliterende en/of toetsende overheid - ‘Gedegen plannenmakerij’ en ‘gewoon doen’ -Financiele uitdagingen -Duurzame relaties is geen gegeven

3 Factsheets -Gemaakt in co-creatie door Platform31, ministerie van BZK, experimentpartners -Kennis tussentijds vastleggen en delen -Doelgroep: professionals van overheden en initiatiefnemers -Hapklare brokken -work in progress: is nooit af -Niet bedoeld als encyclopedie -Schrijft u mee?

4 Maatschappelijk aanbesteden Knelpunten en Oplossingsrichtingen -Gunningsprocedures lokaal-proof maken -Binnen of buiten de aanbesteding opdracht verlenen (drempelwaarden) -Plek krijgen in reeds lopende aanbestedingen -Deelnemen en inrichten toewijzingscommissies -Beperkt aantal pilots die binnenkort meedoen in aanbesteding

5 Aansprakelijkheid Knelpunten en oplossingsrichtingen -Wie aansprakelijk bij (paraplu) vergunningen en bij ‘keten samenwerking’? Is dit vooraf af te dekken? Hoe zit aansprakelijkheid bij: -Een samenwerkingsovereenkomst gemeente / maatschappelijk initiatief -Letselschade door huurder of door huurders ingeschakelde zzp’ers bij onderhoud woningen -Gecertificeerde/ ongecertificeerde vrijwilligers groenbeheer en gemeentelijke vrijwilligersverzekering -Ongediplomeerde mantelzorgers

6 Afspraken bij Fiscaliteit Knelpunten en oplossingsrichtingen -Persoonsgebonden onderhoudsbudget irt huurtoeslag, diverse uitkeringen en inkomstenbelasting. - Wijkvaluta Floreyn: opgeven als inkomsten? En BTW afdragen? Vaste wisselkoers bepalen? -Uitzondering op btw kantines van maatschappelijke voorzieningen? -Startkapitaal op te bouwen door uitkeringsgerechtigen? -Korting op OZB bewoner indien lid van dorpscoöperatie ? -Fiscaal arrangement voor tijdelijke gebruik braakliggend terrein.

7 Afspaken bij Regelluwe Zones & vergunningen Knelpunten en oplossingsrichtingen -Voor- en nadelen gedoogbeschikking bouwen opstallen EN beschermd tegen bezwaar? -Meer flexibiliteit in paraplu horecavergunning voor schenken alcohol -Hoe stadslandbouw legaliseren met behoud van de bestemming wonen? -Makkelijk een vergunning verlenen voor ontplooien nieuwe activiteiten zoals een lunchroom en een winkeltje? -Onder welke criteria kan een parapluvergunning voor het plaatsen van opstallen worden verleend -Is een gemeentelijke vergunningscoach de oplossing?

8 Overige knelpunten 1.Werk & Inkomen Vrijwilligerswerk met behoud van uitkering sollicitatieplicht bij actieve vrijwilligers verplichte opleidingen voor vrijwilligers 2.Ruimtelijke ordening Oa Bestemmingsplannen 3. Zorg Mantelzorgers: fiscaliteit en aansprakelijkheid

9 Waar werken we naartoe? Mijlpalen in experiment 1. Pilots verkennen mogelijkheden binnen bestaande kaders: Helder over welke oplossingsrichtingen wel/ niet kunnen (maart) 2. Hoe ambitie toch bereiken? Met wie en hoe is er toch ruimte gezocht (juni) 3. Welke knellende regels agenderen? (november) 4. Onderbouwde agenda met op te ruimen regels (februari 2016)

10 Planning experimentprogramma ActiviteitPlanning Mijlpaal 1formulerenMaart Themabijeenkomst Maatschappelijk AanbestedenMei/ Juni Mijlpaal 2 formulerenJuni Bestuurlijke bijeenkomst/werkbezoek ministerNog te plannen FactsheetsVooraf iedere themabijeenkomst Locatie bezoek met expert (gecombineerde bezoeken)T/m zomer TussenevaluatieZomer Mijlpaal 3 formulerenNovember Themabijeenkomst Fiscaliteit (?)November Start eindevaluatie (eind 2015)Slotbijeenkomst/ Mijlpaal 4 februari 2016

11 Ondertussen….. -Platform31 als procescoach -Delen & Agenderen via: Media, LinkedIn, Blog -Mede auteurs gezocht voor blog -Kennislabs -Creeer ambassadeurs en blijf elkaar betrekken


Download ppt "Themabijeenkomst Aansprakelijkheid en Maatschappelijk Aanbesteden Experimentprogramma ‘Ruim op die Regels’ Platform31 & Ministerie van Binnenlandse Zaken."

Verwante presentaties


Ads door Google