De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leervragen in een PLG PLG bijeenkomst 17 november 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leervragen in een PLG PLG bijeenkomst 17 november 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Leervragen in een PLG PLG bijeenkomst 17 november 2014
Faculty of Science Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education Leervragen in een PLG PLG bijeenkomst 17 november 2014 Dirk Jan Boerwinkel Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen

2 Waarom leervragen? Professionele systematische aanpak, gebruikmaken van theorie en ervaring Leer zodanig werken dat de ervaringen iets zeggen over de aanpak in de toekomst Gemeenschap zodanig rapporteren dat we kunnen leren van andermans ervaringen 26 november vakdidactiek science 2. Geintegreerd aanbod 2

3 Drievoudig product van de PLG
Materiaal voor de eigen school Onderzoeksresultaten uit eigen school Onderzoeksresultaten uit de PLG 26 november vakdidactiek science 2. Geintegreerd aanbod

4 Waar gaan leervragen over
A. Vormaspecten Effectieve samenwerkingsvormen tussen docenten Effectieve vormen van interdisciplinaire activiteit (bijv. projectweek, gezamenlijke handleidingen etc) Strategieen voor het ontwerpen van interdisciplinair lesmateriaal Strategieen voor het ontwerpen van leerlijnen Voorbeeld van leervraag: ‘hoe kan je zorgen dat leerlingen de ervaringen uit een projectweek verbinden met het onderwijs daarvoor en daarna?’ B. Inhoudsaspecten Inhoudelijke afstemming in gemeenschappelijke vaardigheden Onderzoeken (CLV), Rapporteren (Parkhurst), Rekenvaardigheden (Lek en Linge, Hageveld) Inhoudelijke afstemming in het werken aan een interdisciplinair project C. Het leren van de leerling Hoe verbinden leerlingen geintegreerd aangeboden kennis Hoe verbinden leerlingen ervaringen met vaardigheden in verschillende vakken 26 november vakdidactiek science 2. Geintegreerd aanbod

5 Heen en weer denken tussen ontwerp, leervraag en evaluatie I: vanuit het ontwerp
Probleem ↓↑ Ontwerp (educatief materiaal, afstemmingsafspraak) Evaluatie 26 november vakdidactiek science 2. Geintegreerd aanbod

6 Heen en weer denken tussen ontwerp, leervraag en evaluatie II: vanuit het probleem
Probleem ↓ Leervraag Theorie en ervaring Kenmerken ontwerp Ontwerp Evaluatie 26 november vakdidactiek science 2. Geintegreerd aanbod

7 Voorbeeld 1. van probleem via leervraag naar ontwerp
Probleem elk vak leert op een eigen manier rekenen met verhoudingen aan ↓ ↓ Leervraag welke wijze van aanleren kan gehanteerd worden op een wijze waardoor leerlingen eerdere leerervaringen gebruiken? Theorie/ervaring leerlingen gebruiken niet vanzelf ervaringen uit een ander vak Kenmerken Ontwerp er moet gezocht worden naar een aanpak die voor de leerlingen in elk vak herkenbaar is via bijv. een vast schema Ontwerp lesmateriaal + docentinstructie hoe schema te hanteren Evaluatie gebruiken leerlingen meer dan voorheen ervaringen uit andere vakken? 26 november vakdidactiek science 2. Geintegreerd aanbod

8 Voorbeeld 2. van ontwerp terug naar leervraag
Probleem welk probleem wilden we ermee aanpakken? ↑ ↑ Leervraag wat weten we nu beter dan eerst? Welke leervraag betreft dit? Veronderstelling waarom nemen we aan dat dit beter werkt? Kenmerken Ontwerp wat is hiervan anders dan vroeger? ↑ ↑ Ontwerp nieuwe opzet voor rapportage ↓ ↓ Evaluatie waar leid je uit af of de nieuwe opzet werkt? 26 november vakdidactiek science 2. Geintegreerd aanbod

9 Algemeen Probleem welk probleem willen we aanpakken? ↓↑ Leervraag waar willen we achter komen om dit probleem aan te pakken? Theorie/ervaring wat weten we uit theorie en ervaring? Kenmerken wat volgt daaruit voor ons ontwerp? ontwerp Ontwerp hoe zetten we dat om in concreet materiaal? Evaluatie hoe kunnen we nagaan of het werkt? 26 november vakdidactiek science 2. Geintegreerd aanbod

10 Vragen voor ontwikkelgroepen (de volgorde van beantwoorden kan dus wisselen!)
wat is onze leervraag en welk probleem willen we daarmee helpen oplossen? wat is ons product en welke argumenten hebben we ervoor dat dit zal werken? hoe kunnen we zien of onze aanpak heeft gewerkt? 26 november vakdidactiek science 2. Geintegreerd aanbod


Download ppt "Leervragen in een PLG PLG bijeenkomst 17 november 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google