De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 61: 3, 4, 6 Schriftlezing: Daniël 2: 26-45 Tekst: Zondag 48 Welkom in deze eredienst

2 Aangepaste kerkdienst
Kom jij ook??? Aangepaste kerkdienst met als thema

3 Was jij fout?

4 Weet dat Jezus toch van je houdt!
Joh 18: 25-27/ Joh 21:15-17

5 Ds. A.P. Feijen zal deze dienst voorgaan. Je bent van harte welkom!
Zondag 18 mei is er om uur in het Morgenlicht een aangepaste kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Ds. A.P. Feijen zal deze dienst voorgaan. Je bent van harte welkom!

6 actie vakantiegeld herinnering
Maakt u indien mogelijk € 125,-- over aan de kerk?? Dan kan het tekort worden weggewerkt.

7 Present kan uw hulp goed gebruiken!
Missie: Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Present kan uw hulp goed gebruiken! U kunt hiervoor contact opnemen met: één van de diakenen graag voor 10 mei.

8 Wim Jongsma  w.jongsma79@gmail.com
Henri Jan Odink    Jan Slotman  Meer informatie in “De Lichtflits”

9 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 61: 3, 4, 6 Schriftlezing: Daniël 2: 26-45 Tekst: Zondag 48 Welkom in deze eredienst

10 Liturgie Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 61 : 3, 4, 6 Gebed
Mededelingen Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 61 : 3, 4, 6 Gebed Lezen: Daniël 2: 26-45 Ps. 83: 1, 2, 6 Tekst: Zondag 48 Preek Ps. 2: 1,2,3,4

11 Moment van stilte Moment van stilte Votum en zegengroet
Ps. 61 : 3, 4, 6 Gebed Lezen: Daniël 2: 26-45 Ps. 83: 1, 2, 6 Tekst: Zondag 48 Preek Ps. 2: 1,2,3,4

12 Liturgie Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 61 : 3, 4, 6 Gebed
Lezen: Daniël 2: 26-45 Ps. 83: 1, 2, 6 Tekst: Zondag 48 Preek Ps. 2: 1,2,3,4

13 Zingen Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 61 : 3, 4, 6 Gebed
Lezen: Daniël 2: 26-45 Ps. 83: 1, 2, 6 Tekst: Zondag 48 Preek Ps. 2: 1,2,3,4

14 Zingen Vers 3 Laat mij op mijn biddend vragen al mijn dagen
Psalm 61 Vers 3 Laat mij op mijn biddend vragen al mijn dagen wonen in uw tent, o Heer. Waar uw vleugels, vol ontfermen, mij beschermen, wil ik schuilen immermeer.

15 Zingen Vers 4 Want, o God, U hebt tevoren willen horen
Psalm 61 Vers 4 Want, o God, U hebt tevoren willen horen mijn geloften U gedaan. U zult hun het erfdeel geven die hun leven wijden aan uw grote naam.

16 Zingen Vers 6 Dan doe ik U eer ontvangen in gezangen
Psalm 61 Vers 6 Dan doe ik U eer ontvangen in gezangen aan uw grote naam gewijd. 'k Zal geloften U betalen vele malen tot uw lof in eeuwigheid.

17 Liturgie Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 61 : 3, 4, 6 Gebed
Lezen: Daniël 2: 26-45 Ps. 83: 1, 2, 6 Tekst: Zondag 48 Preek Ps. 2: 1,2,3,4

18 Lezen Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 61 : 3, 4, 6 Gebed
Lezen: Daniël 2: 26-45 Ps. 83: 1, 2, 6 Tekst: Zondag 48 Preek Ps. 2: 1,2,3,4

19 Zingen Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 61 : 3, 4, 6 Gebed
Lezen: Daniël 2: 26-45 Ps. 83: 1, 2, 6 Tekst: Zondag 48 Preek Ps. 2: 1,2,3,4

20 Zingen Vers 1 Houd U niet stil, zwijg niet, o God.
Psalm 83 Vers 1 Houd U niet stil, zwijg niet, o God. Aanschouw niet werkeloos ons lot. De vijand tiert, hij wil ons treffen. Zie, hoe uw haters zich verheffen, met valse list uw volk verraden en uw beschermelingen smaden.

21 Zingen Vers 2 Zij zeggen: Sla dat volk toch neer,
Psalm 83 Vers 2 Zij zeggen: Sla dat volk toch neer, gun Israël geen leven meer, die naam zelfs moet vergeten worden. Verzameld zijn hun wrede horden, eenparig in verbond getreden om tegen U hun plan te smeden.

22 Zingen Vers 6 Bedek met schaamrood hun gelaat.
Psalm 83 Vers 6 Bedek met schaamrood hun gelaat. Maak dat hun macht te gronde gaat. Verschrik hen zo, dat zij U eren en weten dat uw naam is: HERE, zoals U zelf Zich openbaarde: de allerhoogste Heer der aarde.

23 Tekst Moment van stilte Votum en zegengroet Ps. 61 : 3, 4, 6 Gebed
Lezen: Daniël 2: 26-45 Ps. 83: 1, 2, 6 Tekst: Zondag 48 Preek Ps. 2: 1, 2, 3, 4

24 Preek In de tweede bede leert Christus ons wat wij als eerste te zoeken hebben: Gods Koninkrijk Na de preek: Ps. 2: 1, 2, 3, 4

25 Zingen Ps. 83: 1, 2, 6 Preek Ps. 2: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis
Gebed Collecte Gz. 118: 1, 2, 3 Zegen

26 Zingen Vers 1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Psalm 2 Vers 1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen? De groten staan gewapend tot de slag, de machtigen der wereld spannen samen. 't Is tegen het gezag van God den HERE En tegen zijn gezalfde vorst gericht: 'Komt', zeggen zij, 'laat ons hun banden scheuren, tot alle macht in onze handen ligt!'

27 Zingen Vers 2 Die in de hemel is gezeten lacht,
Psalm 2 Vers 2 Die in de hemel is gezeten lacht, want Hij is God die eeuwig blijft regeren. Hij spot met hen die spotten met zijn macht. Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning en hen verschrikken in zijn grimmigheid: 'Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning Op Sions berg, de berg der heiligheid.'

28 Zingen Vers 3 Ik roep op aarde 't woord des HEREN uit.
Psalm 2 Vers 3 Ik roep op aarde 't woord des HEREN uit. Hij sprak tot mij: 'Zie Ik verwek u heden. Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden. Zie, al het volk tot in de verste streken, de ganse aarde geef Ik in uw macht. Gij zult het aarden vat met ijzer breken, ja, het verbrijzlen door uw grote kracht.'

29 Zingen Vers 4 O machtigen, o koningen, weest wijs.
Psalm 2 Vers 4 O machtigen, o koningen, weest wijs. Laat u gezeggen, rechters zonder rede. Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis, verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

30 Liturgie Ps. 83: 1, 2, 6 Preek Ps. 2: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis
Gebed Collecte Gz. 118: 1, 2, 3 Zegen

31 Zingen Ps. 83: 1, 2, 6 Preek Ps. 2: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis
Gebed Collecte Gz. 118: 1, 2, 3 Zegen

32 Zingen Vers 1 De HEER alleen regeert, als Koning hoog geëerd
Psalm 97 Vers 1 De HEER alleen regeert, als Koning hoog geëerd tot aan de verste stranden. Verheugt u alle landen. Hij hult zijn majesteit in wolk en donkerheid. Zijn troon staat vast en hecht, gegrond op heilig recht en op gerechtigheid.

33 Liturgie Ps. 83: 1, 2, 6 Preek Ps. 2: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis
Gebed Collecte Gz. 118: 1, 2, 3 Zegen

34 Collecte Vandaag 1e Kerk 2e Rente en aflossing Volgende week
1e Diaconie Gz. 118: 1, 2, 3

35 Zingen Ps. 83: 1, 2, 6 Preek Ps. 2: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis
Gebed Collecte Gz. 118: 1, 2, 3 Zegen

36 Zingen Vers 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet.
Gezang 118 Vers 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

37 Zingen Vers 2 De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast,
Gezang 118 Vers 2 De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Zijn sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. De adem van zijn lippen overmant de tegenstand.

38 Zingen Vers 3 De Heilge Geest, die in de waarheid leidt,
Gezang 118 Vers 3 De Heilge Geest, die in de waarheid leidt, doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten. Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Zo bouwt Hij Christus' kerk van land tot land met vaste hand.

39 Zegen Ps. 83: 1, 2, 6 Preek Ps. 2: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis
Gebed Collecte Gz. 118: 1, 2, 3 Zegen

40

41 Tot volgende week zondag
Om: Met Ds. K. A. van der Meer In de Petrakerk En om: 18.30 Met Ds. A. P. Feijen In het Morgenlicht

42


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google