De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 61: 3, 4, 6 Schriftlezing: Daniël 2: 26-45 Tekst: Zondag 48.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 61: 3, 4, 6 Schriftlezing: Daniël 2: 26-45 Tekst: Zondag 48."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 61: 3, 4, 6 Schriftlezing: Daniël 2: 26-45 Tekst: Zondag 48

2 Kom jij ook??? Aangepaste kerkdienst met als thema

3 Was jij fout?

4 Weet dat Jezus toch van je houdt! Joh 18: 25-27/ Joh 21:15-17

5 Zondag 18 mei is er om 11.00 uur in het Morgenlicht een aangepaste kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Ds. A.P. Feijen zal deze dienst voorgaan. Je bent van harte welkom!

6 actie vakantiegeld herinnering Maakt u indien mogelijk € 125,-- over aan de kerk?? Dan kan het tekort worden weggewerkt.

7 Missie: Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Present kan uw hulp goed gebruiken! U kunt hiervoor contact opnemen met: één van de diakenen graag voor 10 mei.

8 Wim Jongsma w.jongsma79@gmail.com w.jongsma79@gmail.com Henri Lennips henri.lennips@home.nl henri.lennips@home.nl Jan Odink janodink@outlook.com janodink@outlook.com Jan Slotman jslotman@solcon.nl jslotman@solcon.nl Meer informatie in “De Lichtflits”

9 In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 61: 3, 4, 6 Schriftlezing: Daniël 2: 26-45 Tekst: Zondag 48

10 Mededelingen  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.61 : 3, 4, 6  Gebed  Lezen:Daniël 2: 26-45  Ps.83: 1, 2, 6  Tekst:Zondag 48  Preek  Ps.2: 1,2,3,4

11  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.61 : 3, 4, 6  Gebed  Lezen:Daniël 2: 26-45  Ps.83: 1, 2, 6  Tekst:Zondag 48  Preek  Ps.2: 1,2,3,4

12  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.61 : 3, 4, 6  Gebed  Lezen:Daniël 2: 26-45  Ps.83: 1, 2, 6  Tekst:Zondag 48  Preek  Ps.2: 1,2,3,4

13  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.61 : 3, 4, 6  Gebed  Lezen:Daniël 2: 26-45  Ps.83: 1, 2, 6  Tekst:Zondag 48  Preek  Ps.2: 1,2,3,4

14 Vers 3 Laat mij op mijn biddend vragen al mijn dagen wonen in uw tent, o Heer. Waar uw vleugels, vol ontfermen, mij beschermen, wil ik schuilen immermeer. Psalm 61

15 Vers 4 Want, o God, U hebt tevoren willen horen mijn geloften U gedaan. U zult hun het erfdeel geven die hun leven wijden aan uw grote naam. Psalm 61

16 Vers 6 Dan doe ik U eer ontvangen in gezangen aan uw grote naam gewijd. 'k Zal geloften U betalen vele malen tot uw lof in eeuwigheid. Psalm 61

17  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.61 : 3, 4, 6  Gebed  Lezen:Daniël 2: 26-45  Ps.83: 1, 2, 6  Tekst:Zondag 48  Preek  Ps.2: 1,2,3,4

18  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.61 : 3, 4, 6  Gebed  Lezen:Daniël 2: 26-45  Ps.83: 1, 2, 6  Tekst:Zondag 48  Preek  Ps.2: 1,2,3,4

19  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.61 : 3, 4, 6  Gebed  Lezen:Daniël 2: 26-45  Ps.83: 1, 2, 6  Tekst:Zondag 48  Preek  Ps.2: 1,2,3,4

20 Vers 1 Houd U niet stil, zwijg niet, o God. Aanschouw niet werkeloos ons lot. De vijand tiert, hij wil ons treffen. Zie, hoe uw haters zich verheffen, met valse list uw volk verraden en uw beschermelingen smaden. Psalm 83

21 Vers 2 Zij zeggen: Sla dat volk toch neer, gun Israël geen leven meer, die naam zelfs moet vergeten worden. Verzameld zijn hun wrede horden, eenparig in verbond getreden om tegen U hun plan te smeden. Psalm 83

22 Vers 6 Bedek met schaamrood hun gelaat. Maak dat hun macht te gronde gaat. Verschrik hen zo, dat zij U eren en weten dat uw naam is: HERE, zoals U zelf Zich openbaarde: de allerhoogste Heer der aarde. Psalm 83

23  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.61 : 3, 4, 6  Gebed  Lezen:Daniël 2: 26-45  Ps.83: 1, 2, 6  Tekst:Zondag 48  Preek  Ps.2: 1, 2, 3, 4

24 In de tweede bede leert Christus ons wat wij als eerste te zoeken hebben: Gods Koninkrijk Na de preek: Ps. 2: 1, 2, 3, 4

25  Ps. 83: 1, 2, 6  Preek  Ps.2: 1, 2, 3, 4  Geloofsbelijdenis  Ps.97: 1  Gebed  Collecte  Gz.118: 1, 2, 3  Zegen

26 Vers 1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen? De groten staan gewapend tot de slag, de machtigen der wereld spannen samen. 't Is tegen het gezag van God den HERE En tegen zijn gezalfde vorst gericht: 'Komt', zeggen zij, 'laat ons hun banden scheuren, tot alle macht in onze handen ligt!' Psalm 2

27 Vers 2 Die in de hemel is gezeten lacht, want Hij is God die eeuwig blijft regeren. Hij spot met hen die spotten met zijn macht. Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning en hen verschrikken in zijn grimmigheid: 'Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning Op Sions berg, de berg der heiligheid.' Psalm 2

28 Vers 3 Ik roep op aarde 't woord des HEREN uit. Hij sprak tot mij: 'Zie Ik verwek u heden. Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden. Zie, al het volk tot in de verste streken, de ganse aarde geef Ik in uw macht. Gij zult het aarden vat met ijzer breken, ja, het verbrijzlen door uw grote kracht.' Psalm 2

29 Vers 4 O machtigen, o koningen, weest wijs. Laat u gezeggen, rechters zonder rede. Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis, verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. Psalm 2

30  Ps. 83: 1, 2, 6  Preek  Ps.2: 1, 2, 3, 4  Geloofsbelijdenis  Ps.97: 1  Gebed  Collecte  Gz.118: 1, 2, 3  Zegen

31  Ps. 83: 1, 2, 6  Preek  Ps.2: 1, 2, 3, 4  Geloofsbelijdenis  Ps.97: 1  Gebed  Collecte  Gz.118: 1, 2, 3  Zegen

32 Vers 1 De HEER alleen regeert, als Koning hoog geëerd tot aan de verste stranden. Verheugt u alle landen. Hij hult zijn majesteit in wolk en donkerheid. Zijn troon staat vast en hecht, gegrond op heilig recht en op gerechtigheid. Psalm 97

33  Ps. 83: 1, 2, 6  Preek  Ps.2: 1, 2, 3, 4  Geloofsbelijdenis  Ps.97: 1  Gebed  Collecte  Gz.118: 1, 2, 3  Zegen

34  Vandaag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Gz.118: 1, 2, 3

35  Ps. 83: 1, 2, 6  Preek  Ps.2: 1, 2, 3, 4  Geloofsbelijdenis  Ps.97: 1  Gebed  Collecte  Gz.118: 1, 2, 3  Zegen

36 Vers 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand. Gezang 118

37 Vers 2 De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Zijn sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. De adem van zijn lippen overmant de tegenstand. Gezang 118

38 Vers 3 De Heilge Geest, die in de waarheid leidt, doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten. Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Zo bouwt Hij Christus' kerk van land tot land met vaste hand. Gezang 118

39  Ps. 83: 1, 2, 6  Preek  Ps.2: 1, 2, 3, 4  Geloofsbelijdenis  Ps.97: 1  Gebed  Collecte  Gz.118: 1, 2, 3  Zegen

40

41 Tot volgende week zondag Om: 11.00 Om: 11.00 Met Ds. K. A. van der Meer Met Ds. K. A. van der Meer In de Petrakerk In de Petrakerk En om: 18.30 En om: 18.30 Met Ds. A. P. Feijen Met Ds. A. P. Feijen In het Morgenlicht In het Morgenlicht

42


Download ppt "In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 61: 3, 4, 6 Schriftlezing: Daniël 2: 26-45 Tekst: Zondag 48."

Verwante presentaties


Ads door Google