De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interactieve Bèta Leeromgeving, een onderwijsvernieuwingsproject Marjon Engelbarts # en Nataša Brouwer * # Julius Instituut, UU, * AMSTEL Instituut, UvA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interactieve Bèta Leeromgeving, een onderwijsvernieuwingsproject Marjon Engelbarts # en Nataša Brouwer * # Julius Instituut, UU, * AMSTEL Instituut, UvA."— Transcript van de presentatie:

1 Interactieve Bèta Leeromgeving, een onderwijsvernieuwingsproject Marjon Engelbarts # en Nataša Brouwer * # Julius Instituut, UU, * AMSTEL Instituut, UvA Gebruikersperspectief 26-09-2002 I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL

2 I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL Algemeen over het IBL-project: Het kader Verwachte resultaten Specifieke doelen Inhoud en werkwijze binnen het project Twee van de activiteiten van het IBL project: Database voor applets Evaluatie van studieonderdelen en diagnostische toetsing Inhoud

3 I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL Onderwijsvernieuwingsproject HO Samenwerking UU (Julius instituut) en UvA (AMSTEL instituut) Penvoerder UU Van januari 2002 t/m december 2003 Project subsidie: SURF educatie Het kader

4 I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL Verwacht resultaat Nieuwe kennis en ervaring over een complete leeromgeving voor het bèta universitair onderwijs: Activerend onderwijs ICT omgeving en gereedschappen Geschikte werkruimte

5 Specifieke doelen I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL 13 vakken in Studio Course Model 6 bij UvA en 7 bij UU werkvormen, evaluatie website IBL project ICT gereedschappen ondersteuning en training onderwijs websites

6 Werkwijze van het IL projectteam I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL Didactische ontwikkelingen ICT ontwikkelingen Ondersteuning: ICT, didactisch Persoonlijk contact: (werkbesprekingen, telefoon, minisymposia) Virtueel contact: Virtueel contact: BSCW werkomgeving

7 ICT ontwikkelingen I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL onderwijs websites integratie Blackboard – onderwijs websites toepassen computergereedschappen: toetsprogramma’s QuestionMark en Webassign virtual classroom LearnLink vakinhoudelijke programma’s: Mathematica, simulatieprogramma’s standaardisatie (IMS, META data) database voor applets, digitaal lesmateriaal (UU) (prototype)prototype

8 Ondersteuning I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL Didactische ondersteuning: per studieonderdeel een didactisch adviseur minisymposia ICT ondersteuning: Blackboard training op maat implementatie computergereedschappen (Mathematica, QuestionMark, LearnLink, Interactive Physics)

9 Didactische ontwikkelingen I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL Studio Course Model en didactische eindtermen Evaluatie en monitoring

10 Didactische ontwikkelingen: Studio Course Model I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL  Studio Course Model, eerst geïntroduceerd door J. Wilson, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY In het IL project wordt Studio Course Model verder ontwikkeld.  Werkruimte: Studio Classroom.

11 Didactische ontwikkelingen: Studio Course Model I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL Student is actief met de stof bezig: onderzoeksgericht bèta onderwijs, geïntegreerde werkvormen. Indeling in fasen (activiteiten): oriëntatie fase, geleide verkenning, vrije verkenning en toepassing, reflecteren op het leerproces.

12 Didactische ontwikkelingen: Evaluatieprotocol I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL Evaluatiestappen - activerend, ICT rijk HO onderwijs: Stap 1: Uitwerken evaluatiedoelen en bepalen bijzondere cursuseigenschappen Stap 4: Beleving docenten Stap 5 (optioneel): uitgestelde test Controlegroep vergelijking Formatieve evaluatie conclusies Summatieve evaluatie conclusies Stap 3: Belevingsonderzoek georganiseerd reflectie Stap 2: Onderwijsdoelen toetsen

13 Didactische ontwikkelingen: Evaluatieprotocol I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL Stap 3: Belevingsonderzoek studenten Stap 4: Beleving docenten Formatieve evaluatie conclusies Stap 2 (herhaald*): Pretest - Posttest Conclusies*: - vorige hoofdstuk - volgende hoofdstuk Binnen een cursus Stap 1: Evaluatiedoelen (cursus als geheel) Voor volgend jaar… Formatieve toetsing: Stap 1a*: Leerplan/leerdoelen per hoofdstuk *toevoeging aan het protocol

14 I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL Formatief evalueren (Structuur der Materie, Opleiding Scheikunde)  Advies voor de student en voor de docent: pretest: (individuele) tekorten in voorkennis opsporen posttest: controle van opgedane kennis  Studiegedrag beïnvloeden Waarom?

15 Belevingsonderzoek studenten (studieonderdeel Opleiding Aardwetenschappen) Het werken via Blackboard verbeterde de organisatie en communicatie Tevreden met de verhouding college / zelfwerkzaamheid I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL

16 Belevingsonderzoek studenten (studieonderdeel Opleiding Aardwetenschappen) Wat vond je het best aan dit studieonderdeel en moet dus zeker zo blijven? "zelf denken - zelf model ontwikkelen" "zeer groot percentage van zelfwerkzaamheid" "enthousiasme docent; inhoud college" Wat moet verbeteren? "denken moet meer gestimuleerd worden" I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL

17 Beleving studenten UU I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL NegatiefPositief Relatief veel tijd kwijt met Mathematica ‘Leert het niet echt’ Benodigde tijd Toetsing Blackboard: beschikbaarheid van het materiaal Visualiseren/ snelheid oplossingen Leuker/interessanter Enthousiasme docent

18 Beleving docenten UU (algemeen) Positief Ondersteuning: –Studentassistenten, Didactische hulp, Coördinatie Betrokkenheid studenten Negatief Tijd nodig voor voorbereiding colleges ‘Projectwerk’: urenverantwoording, verslagen schrijven e.d. I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL

19 Ervaringen docenten UU (specifiek) Negatief BIOFM: Toetsing niet goed meegenomen bij verandering ELE: authenthicatie ISV, CM, BIOFM: Tijd ISV: hoeveelheid stof I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL

20 Ervaringen docenten UU (specifiek) Positief BIOFM: Ondersteuning (Mathematica), Visualisatiemogelijkheden ELE: verzamelen geschikt materiaal, visualisatie MECH: Ondersteuning (Coordinatie, logistiek, studentassistenten) ISV: Leeropbrengst en de activiteit van de studenten, concentreren op de inhoud door gebruik gereedschappen I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL

21 Problemen/vragen/discussie Schaalbaarheid didactisch model –Organisatiemodel gebruiken zodat st. In groepjes kunnen werken. (aio’s oudere studenten werken mee) Optimale toetsing –Lastig punt, geen oplossing voor –Losse elementen toetsen? Tijd/Docentondersteuning na de projectperiode –Zichtbare resultaten laten zien –Wat voortzetten hangt af van evaluatie Contentdatabase onderhouden na projectperiode Vergelijkende conclusies bij evaluatie Wat doen om docenten aan te sporen bb te gebruiken? –Top down druk –Prijsvraag –Knoppencursus en daarna didactische begeleiding Studentenargwaan t.a.v. gebruik van ICT –Blackboard is geen probleem, maar de ‘tools’ wel –Rsi wel, bb niet Kennisuitwisseling tussen docenten –Docentplatform voor docenten (1 of 2 /maand), hoge opkomst doordat faculteit het zelf organiseert I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL

22 I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL Contentdatabase Bedoeld als faciliterend gereedschap voor docenten (aantrekkelijk maken ICT in te zetten) Bij ontwikkeling prototype regelmatig contact met docenten Keyword-indeling in samenwerking met bibliotheek en docenten Prototype Terug

23 I nteractieve B èta L eeromgeving ILILILIL


Download ppt "Interactieve Bèta Leeromgeving, een onderwijsvernieuwingsproject Marjon Engelbarts # en Nataša Brouwer * # Julius Instituut, UU, * AMSTEL Instituut, UvA."

Verwante presentaties


Ads door Google