De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interactieve Bèta Leeromgeving, een onderwijsvernieuwingsproject

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interactieve Bèta Leeromgeving, een onderwijsvernieuwingsproject"— Transcript van de presentatie:

1 Interactieve Bèta Leeromgeving, een onderwijsvernieuwingsproject
Marjon Engelbarts# en Nataša Brouwer* #Julius Instituut, UU, *AMSTEL Instituut, UvA Gebruikersperspectief IL

2 Inhoud Algemeen over het IBL-project:
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Inhoud Algemeen over het IBL-project: Het kader Verwachte resultaten Specifieke doelen Inhoud en werkwijze binnen het project Twee van de activiteiten van het IBL project: Database voor applets Evaluatie van studieonderdelen en diagnostische toetsing

3 Het kader Onderwijsvernieuwingsproject HO
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Het kader Onderwijsvernieuwingsproject HO Samenwerking UU (Julius instituut) en UvA (AMSTEL instituut) Penvoerder UU Van januari 2002 t/m december 2003 Project subsidie: SURF educatie <F>

4 Verwacht resultaat Nieuwe kennis en ervaring over
Interactieve Bèta Leeromgeving Verwacht resultaat Nieuwe kennis en ervaring over een complete leeromgeving voor het bèta universitair onderwijs: ICT omgeving en gereedschappen Activerend onderwijs Geschikte werkruimte IL

5 Specifieke doelen website 13 vakken in Studio Course Model
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Specifieke doelen werkvormen, evaluatie onderwijs websites website IBL project 13 vakken in Studio Course Model 6 bij UvA en 7 bij UU ICT gereedschappen ondersteuning en training

6 Studieonderdelen aan de UvA
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Studieonderdelen aan de UvA Modelleren en simuleren van ruimtelijke processen in landschappelijke ecosystemen (nieuw), 3e jaar Aardwetenschappen Klassieke Natuurkunde, Natuur- en sterrenkunde, en WINS dubbele propedeuses, Fysische Chemie, Scheikunde, 1e en 2e jaar Celbiologie I, Biologie, 1e jaar Methoden en Technieken, Bèta-Gamma propedeuse Simuleren en modelleren, 1e jaar WINS, Bèta-Gamma

7 Studieonderdelen aan de UU
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Studieonderdelen aan de UU Biofysica van de mens Cursus Mathematicaprogrammeren Elektriciteitsleer Inleiding Signaalverwerking Mechanica Leren experimenteren in de fysica Meten in de fysica

8 Werkwijze van het IL projectteam
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Werkwijze van het IL projectteam Didactische ontwikkelingen ICT Ondersteuning: ICT, didactisch Persoonlijk contact: (werkbesprekingen, telefoon, minisymposia) Virtueel contact: BSCW werkomgeving

9 ICT ontwikkelingen onderwijs websites
Interactieve Bèta Leeromgeving IL ICT ontwikkelingen onderwijs websites integratie Blackboard – onderwijs websites toepassen computergereedschappen: toetsprogramma’s QuestionMark en Webassign virtual classroom LearnLink vakinhoudelijke programma’s: Mathematica, simulatieprogramma’s standaardisatie (IMS, META data) database voor applets, digitaal lesmateriaal (UU) (prototype)

10 Ondersteuning Didactische ondersteuning:
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Ondersteuning Didactische ondersteuning: per studieonderdeel een didactisch adviseur minisymposia ICT ondersteuning: Blackboard training op maat implementatie computergereedschappen (Mathematica, QuestionMark, LearnLink, Interactive Physics)

11 Didactische ontwikkelingen
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Didactische ontwikkelingen Studio Course Model en didactische eindtermen Evaluatie en monitoring

12 Didactische ontwikkelingen: Studio Course Model
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Didactische ontwikkelingen: Studio Course Model Studio Course Model, eerst geïntroduceerd door J. Wilson, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY In het IL project wordt Studio Course Model verder ontwikkeld. Werkruimte: Studio Classroom.

13 Didactische ontwikkelingen: Studio Course Model
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Didactische ontwikkelingen: Studio Course Model Student is actief met de stof bezig: onderzoeksgericht bèta onderwijs, geïntegreerde werkvormen. Indeling in fasen (activiteiten): oriëntatie fase, geleide verkenning, vrije verkenning en toepassing, reflecteren op het leerproces.

14 Didactische ontwikkelingen: Evaluatieprotocol
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Didactische ontwikkelingen: Evaluatieprotocol Evaluatiestappen - activerend, ICT rijk HO onderwijs: Stap 1: Uitwerken evaluatiedoelen en bepalen bijzondere cursuseigenschappen Stap 2: Onderwijsdoelen toetsen Formatieve evaluatie conclusies Summatieve evaluatie conclusies Controlegroep vergelijking Stap 3: Belevingsonderzoek georganiseerd reflectie Stap 5 (optioneel): uitgestelde test Stap 4: Beleving docenten

15 Didactische ontwikkelingen: Evaluatieprotocol
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Didactische ontwikkelingen: Evaluatieprotocol Formatieve toetsing: Stap 1: Evaluatiedoelen (cursus als geheel) Voor volgend jaar… Stap 1a*: Leerplan/leerdoelen per hoofdstuk *toevoeging aan het protocol Stap 2 (herhaald*): Pretest - Posttest Conclusies*: - vorige hoofdstuk - volgende hoofdstuk Binnen een cursus Formatieve evaluatie conclusies Stap 3: Belevingsonderzoek studenten Stap 4: Beleving docenten

16 Formatief evalueren Waarom?
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Formatief evalueren (Structuur der Materie, Opleiding Scheikunde) Waarom? Advies voor de student en voor de docent: pretest: (individuele) tekorten in voorkennis opsporen posttest: controle van opgedane kennis Studiegedrag beïnvloeden

17 Waarom elektronisch via QM ?
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Waarom elektronisch via QM ? Studenten bepalen wanneer zij de tests doen (binnen een tijdspanne van een paar dagen) Dezelfde test kan meermalen gedaan worden – telkens andere vragen Onmiddelijke feedback voor de studenten Automatisch nakijken en rapporteren

18 Interactieve Bèta Leeromgeving IL Belevingsonderzoek studenten (studieonderdeel Opleiding Aardwetenschappen) Het werken via Blackboard verbeterde de organisatie en communicatie Tevreden met de verhouding college / zelfwerkzaamheid

19 Interactieve Bèta Leeromgeving IL Belevingsonderzoek studenten (studieonderdeel Opleiding Aardwetenschappen) Wat vond je het best aan dit studieonderdeel en moet dus zeker zo blijven? "zelf denken - zelf model ontwikkelen" "zeer groot percentage van zelfwerkzaamheid" "enthousiasme docent; inhoud college" Wat moet verbeteren? "denken moet meer gestimuleerd worden"

20 Beleving studenten UU IL Negatief Positief
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Beleving studenten UU Negatief Positief Relatief veel tijd kwijt met Mathematica ‘Leert het niet echt’ Benodigde tijd Toetsing Blackboard: beschikbaarheid van het materiaal Visualiseren/ snelheid oplossingen Leuker/interessanter Enthousiasme docent

21 Beleving docenten UU (algemeen)
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Beleving docenten UU (algemeen) Positief Ondersteuning: Studentassistenten, Didactische hulp, Coördinatie Betrokkenheid studenten Negatief Tijd nodig voor voorbereiding colleges ‘Projectwerk’: urenverantwoording, verslagen schrijven e.d.

22 Ervaringen docenten UU (specifiek)
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Ervaringen docenten UU (specifiek) Negatief BIOFM: Toetsing niet goed meegenomen bij verandering ELE: authenthicatie ISV, CM, BIOFM: Tijd ISV: hoeveelheid stof

23 Ervaringen docenten UU (specifiek)
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Ervaringen docenten UU (specifiek) Positief BIOFM: Ondersteuning (Mathematica), Visualisatiemogelijkheden ELE: verzamelen geschikt materiaal, visualisatie MECH: Ondersteuning (Coordinatie, logistiek, studentassistenten) ISV: Leeropbrengst en de activiteit van de studenten, concentreren op de inhoud door gebruik gereedschappen

24 Problemen/vragen/discussie
Interactieve Bèta Leeromgeving IL Problemen/vragen/discussie Schaalbaarheid didactisch model Optimale toetsing Tijd/Docentondersteuning na de projectperiode Contentdatabase onderhouden na projectperiode Vergelijkende conclusies bij evaluatie Studentenargwaan t.a.v. gebruik van ICT

25 Interactieve Bèta Leeromgeving IL Contentdatabase Bedoeld als faciliterend gereedschap voor docenten (aantrekkelijk maken ICT in te zetten) Bij ontwikkeling prototype regelmatig contact met docenten Keyword-indeling in samenwerking met bibliotheek en docenten Prototype Terug

26 Interactieve Bèta Leeromgeving IL


Download ppt "Interactieve Bèta Leeromgeving, een onderwijsvernieuwingsproject"

Verwante presentaties


Ads door Google