De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Identiteit van de divisie Zorg & Gezondheid. 2 Toelichting Hoger doel Waarom bestaan wij? Hoger doelToelichting Samen werken wij aan Gezondheid en verzekeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Identiteit van de divisie Zorg & Gezondheid. 2 Toelichting Hoger doel Waarom bestaan wij? Hoger doelToelichting Samen werken wij aan Gezondheid en verzekeren."— Transcript van de presentatie:

1 1 Identiteit van de divisie Zorg & Gezondheid

2 2 Toelichting Hoger doel Waarom bestaan wij? Hoger doelToelichting Samen werken wij aan Gezondheid en verzekeren u van Zorg Wij bestaan om een reden. Met ons hoger doel geven wij aan wat onze bestaansgrond is. We leveren een unieke bijdrage aan de maatschappij: ‘Samen werken wij aan Gezondheid en verzekeren u van Zorg.’ We richten ons op gezondheid, een veelomvattend begrip. Hiermee committeren we ons aan inzet voor kwaliteit van leven, vitaliteit, lichamelijke gezondheid en mentale gezondheid. Wij verzekeren van zorg, dit is tweeledig: we doen waar we goed in zijn, beperking en spreiding van financiële risico’s bij ziekte, maar ook garanderen we de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg in de toekomst. Voor wie wij dit allemaal doen? Voor onze eigen klanten, maar ook voor alle mogelijk toekomstige klanten. We doen dit dus voor iedereen. Daarvoor nemen we een andere houding aan dan andere zorgverzekeraars. We starten eigen initiatieven, tonen lef en gaan altijd voor het beste resultaat. Maar dat doen we niet alleen. Om ons doel waar te maken werken we nauw samen met onder meer zorgaanbieders, patiëntenverenigingen, de overheid en kennisinstituten. Wanneer het ons hoger doel dichterbij brengt bundelen we onze krachten met andere zorgverzekeraars.

3 3 Toelichting Kernwaarden Waarvoor staan wij? KernwaardenToelichting Inleven Vernieuwen Waarmaken Kernwaarden zijn onze diepgewortelde overtuigingen die we in ons dagelijks werk steeds voor ogen houden. Ze zijn een richtsnoer en bindmiddel tegelijk: ze beschrijven hoe we met elkaar en met klanten omgaan. Kernwaarden alleen kunnen op veel verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Daarom zijn ze uitgewerkt in bijbehorende gedragsregels. Ze verwoorden hoe we met elkaar en met klanten omgaan. Veel van deze regels zullen vanzelfsprekend voor je zijn en dat is precies de bedoeling. Maar sommige gedragsregels zijn niet zo vanzelfsprekend, maar zijn wel nodig om onze doelen te behalen. We kunnen daarin verbeteren door hier zelf alert op te zijn en elkaar scherp te houden op het uitdragen van dit gedrag.

4 4 Kernwaarden met gedragsregels KernwaardenGedragsregels Inleven Vernieuwen Waarmaken Inleven Ik heb aandacht voor alle mensen waarmee ik te maken heb Ik verplaats mij in anderen zonder te oordelen Ik handel eerlijk en integer, zoals ik zelf behandeld wil worden Ik praat over mensen alsof zij aanwezig zijn Vernieuwen Ik denk in mogelijkheden en kansen Ik ontwikkel mijzelf en anderen Ik neem tijd en ruimte voor innovatie Waarmaken Ik toon eigenaarschap voor ons gezamenlijk resultaat Ik kom beloften na en overtref verwachtingen Ik draag onze identiteit uit en handel hier naar

5 5 Toelichting Gewaagd doel Waar gaan we voor? Gewaagd doel Vóór 2020 kan iedereen vertrouwen op de beste zorg Het gewaagd doel is een uitdagend toekomstbeeld, dat we alleen door uiterste inspanningen bereiken. De grote uitdaging die wij aangaan is verwoord in het gewaagd doel: ‘Vóór 2020 kan iedereen vertrouwen op de beste zorg’. Dit gewaagd doel geeft aan dat mensen er mensen er nu wellicht blind op vertrouwen dat ze de beste zorg krijgen maar dat wij vinden dat dit eigenlijk nog niet terecht is. Een confronterende realiteit. Vanuit ons geloof in solidariteit in het zorgstelsel kunnen wij ons hier niet bij neerleggen. Het maakt het streven naar de beste zorg voor iedereen expliciet, dat vraagt om kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid. In 2020 moet de zorgconsument er op basis van goede informatie en inzicht in kwaliteit echt op kunnen vertrouwen dat hij of zij de beste zorg krijgt. Jong, oud, ziek of gezond. Om dat waar te maken, moeten we nu al stappen zetten. We gaan ons met volle overgave inzetten om dit zo snel mogelijk te bereiken, maar zeker vóór 2020! Toelichting

6 6 Toelichting Kernkwaliteiten Waar blinken we in uit? KernkwaliteitenToelichting Verbinden Vakmanschap Verbeteren Onze kernkwaliteiten geven aan waar we buitengewoon goed in zijn. Het zijn de vaardigheden die ons in staat stellen uit te blinken en ons gewaagd doel te behalen. Met ons gewaagd doel verbinden wij ons aan een grote uitdaging. Wij hebben de kwaliteiten in huis om dit te gaan bereiken. Het is aan ons om deze optimaal in te zetten, verder te ontwikkelen waar nodig en onszelf hier scherp op te houden en elkaar aan te spreken waar het beter kan en moet. Deze kwaliteiten beschrijven we in kernkwaliteiten met bijbehorende competenties. Met inzet van onze kernkwaliteiten maken we de zorg beter en schaven voortdurend aan onze eigen dienstverlening, zodat we klanten altijd de beste oplossing kunnen bieden.

7 7 Kernkwaliteiten met competenties KernkwaliteitenCompetenties Verbinden Vakmanschap Verbeteren Verbinden Ik geef vertrouwen Ik ben aanspreekbaar en spreek aan Ik zoek naar het gemeenschappelijk belang Ik realiseer samenwerking Vakmanschap Ik creëer transparantie Ik loop voorop met mijn vakkennis Ik maak gebruik van relevante kennis en ervaring om vakwerk te leveren Ik deel mijn kennis en ervaring met anderen Verbeteren Ik toon lef en leiderschap Ik creëer oplossingen voor de klant Ik doe mijn werk elke dag beter door het te evalueren


Download ppt "1 Identiteit van de divisie Zorg & Gezondheid. 2 Toelichting Hoger doel Waarom bestaan wij? Hoger doelToelichting Samen werken wij aan Gezondheid en verzekeren."

Verwante presentaties


Ads door Google