De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dinsdag 12 december 2006 Onderwerpen Avond 4:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dinsdag 12 december 2006 Onderwerpen Avond 4:"— Transcript van de presentatie:

1 Dinsdag 12 december 2006 Onderwerpen Avond 4:
- Beheersaspecten bij een project TGKIO factoren Work Breakdown Structure - Kwaliteitszorg - Werken aan de projectopdracht

2 Beheersen van projecten
- Denk vooruit en achteruit ! - Voor 100% mogelijk ?  Risico-analyse  Risico-management - TGKIO-aspecten (ook wel : GOKIT): Tijd Geld Kwaliteit Informatie Organisatie Opdracht ... bedenk bij elke factor 1. Minimaal één beheers item 2. Minimaal één beheers middel

3 Beheersaspecten Tijd: - planning bewaken
- voortgangsbewaking (b.v. middels periodiek overleg) - tijdverantwoording (logboeken) Geld: - ramingen: kosten en baten - projectbudget - kostenbeheersing (voor- en nacalculatie) - facturering derden * hoe rendabel is/wordt het project ??

4 Beheersaspecten Kwaliteit: - projectplan
- beheer van: specificaties, projecteisen, enz. - formats, bestekken, procedures - INK-model ? - PDCA-cyclus ? Informatie: - correspondentie archiveren ( , notulen) - communicatiestructuur vastleggen - documentbeheer: archivering Organisatie: - OBS / RAM - afstemming - linking pin structuur, etc. - bewaken projectdoelen

5 Beheersen van projecten

6 Work Breakdown Structure voorbeeld…

7 Work Breakdown Structure vervolg voorbeeld…

8 Work Breakdown Structure aanwijzingen…
Werk “top-down” met behulp van verschillende niveaus Neem de op te leveren producten als uitgangspunt Geef per onderdeel de aktiviteiten weer (zo volledig mogelijk !) Koppel vervolgens deadlines en “wie is verantwoordelijk voor wat” aan de aktiviteiten Maak vervolgens een gedetailleerde planning

9 Kwaliteitszorg - Prestatiemeting a. kwaliteitscontrole (1945-1970)
b. kwaliteitsbeheersing ( ) c. integrale kwaliteitszorg (>1980) - Cultuuromslag: van inspannings- naar resultaatverantwoordelijkheid - Verschillende methodieken b.v.: ISO, INK, BSC en EFQM

10 Kwaliteitszorg

11 Deming-cyclus

12 Balanced Score Card


Download ppt "Dinsdag 12 december 2006 Onderwerpen Avond 4:"

Verwante presentaties


Ads door Google