De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding

2 Overzicht Inleiding op het gebied van Tracking & Tracing
Wat is T&T? Waarom T&T? Waarmee krijg je te maken? Inleiding in de FoodPrint benadering Kort overzicht van alle stappen

3 casus: Pindakaas Wat als je gekochte pot pindakaas niet in orde is?
Te plakkerig, over datum, ziek van geworden? Melden bij supermarkt  geld terug A) klopt de constatering van de consument? B) zo ja: waar ging het fout? C) wat moet ik uit de handel halen? D) hoe kan ik het in de toekomst voorkomen? Als dit vaker gebeurt: structurele aandacht nodig  Tracking & Tracing (T&T) 

4 Wat is T&T? Tracking: het real-time volgen van producten door een keten Waar is de pindakaaspartij die op is geproduceerd op dit moment? Tracking (real-time) keten

5  geen tracing zonder tracking! 
Wat is T&T? Tracing: het kunnen achterhalen van de geschiedenis van producten in een keten Waar is de pindakaaspartij, die op is geproduceerd, opgeslagen geweest? Door welk bedrijf is de partij in potjes gedaan? In welke potjes zijn pinda’s uit partij X terecht gekomen? keten Downstream tracing Upstream tracing up down  geen tracing zonder tracking! 

6 Defensief Waarom T&T? Het moet van de overheid
Het moet van de supermarkt (anders mag ik niet meer leveren) Het moet van de ketenpartners (anders krijg ik de schuld als er iets mis gaat met het product)

7 Waarom T&T? Het helpt mijn imago te verbeteren (betere concurrentiepositie) Het is een nuttige tool om mijn logistieke processen te monitoren Ik kan bewijzen waar mijn grondstoffen vandaan komen en hoe ze gebruikt zijn (nieuwe markt: biologisch, high safety food,...) Offensief

8 Terug naar de pindakaas: hoe te traceren?
Hoe weet ik waar mijn gekochte potje pindakaas is geweest? Wat is het “spoor” dat mijn potje heeft achtergelaten? Representaties van mijn potje pindakaas in de informatiewereld (ketendatabases) Hoe is de keten opgebouwd? Welke processtappen ondergaat de pindakaas? Wie is verantwoordelijk voor welke stap?

9 Representaties van in de keten
fysieke produkt- representaties vrachtbrief ID 14 ID 12 digitale produkt- representaties werkelijke pot pindakaas invoerapparatuur

10 De pindakaasketen (in grote lijnen)
Retailers Produktie Distributie- centra (DCs) ID 12 ID 14 kassabon Upstream tracing

11 De pindakaasketen (detail)
Chain: Pindakaasketen van KalV Schakel-type: voedsel- producent distributeur retailer keten Schakel: KalV-fabriek Maastricht Delft DC D500 Veenendaal D500 filiaal Wageningen Ede schakels Hier heb ik mijn pot gekocht ID 12 Rechtspersoon: KalV B.V. rechtspersonen (verantwoor- delijken) D500 B.V. Rol: keten- regisseur Rol: schakel ketenrollen

12 Het trace-startpunt: de supermarkt
Proces op hoofdlijnen Schakel: D500 filiaal Wageningen (10) Proces: intake (11) Proces: verkoop Proces in detail (10.2) proces: Breng dozen in winkel (10.1) Trigger: Vrachtwagen (10.3) proces: Haal potten uit dozen (10.4) proces: Vul pindakaas- voorraad aan komt aan (11.1) Trigger: product (11.2) proces: bijwerken verkoop administratie T&T primitieven pot doos1 (10.2) TRANSPORT Pindakaas voorraad Mijn gekochte pot pindakaas ID 12 (10.3) SFG (10.4) BEWERKING (11.2) In de onderste regel worden T&T-primitieven gebruikt. Dit zijn een stuk of 9 bouwstenen waarmee alle processen gemodelleerd kunnen worden. De primitieven zijn speciaal ontwikkeld binnen de FoodPrint methodologie en een systeem gebaseerd op deze bouwstenen wordt inmiddels in de praktijk gebruikt. In de systeemmodellerings-module worden de primitieven verder toegelicht. SFG is een afkorting voor “Separate from group”.

13 Wie traceert er? Wie is verantwoordelijk:
Ketenregisseur van de pindakaas keten: KalV B.V. De kwaliteitsmanager (QM) van KalV probeert dit uit te zoeken Wat zijn zijn hulpmiddelen? Hij weet wanneer de pot is gekocht en heeft verder beschikking over de fysieke en digitale produktrepresentaties (resp. vrachtbonnen, databases)

14 De casus is dus... Een voorbeeldsituatie dat door de modules heen gebruikt wordt Deze voorbeeldsituatie wordt aan de hand van feiten (zoals: Pinda’s worden in een silo opgeslagen ) en gebeurtenissen (zoals: Operator Piet reinigt de mixer ) beschreven in de pindakaas-casus. Lesmodules kunnen verwijzen naar feiten en gebeurtenissen in de pindakaas-casus (aparte .ppt presentatie). Wanneer naar een feit wordt verwezen is dit een K-code, als naar een tracking gebeurtenis wordt verwezen is dit een TK-code. Een tracing gebeurtenis heeft een TC-code.

15 Waar krijg je met T&T mee te maken?
Detailniveau: wat wil je bijhouden? WAAR registreer je? (RPs) WAT registreer je? ((product, proces) metingen) DETAILNIVEAU idents? (stuks, batch, product) Vertrouwen: welke info deel je met ketenpartners? Welke info is concurrentiegevoelig? Heeft de keten “wisselende partners”? Wie hoort er wel/niet bij de keten? (toeleveranciers? afnemers?) Hoe zet je dit op?  Foodprint

16 Inleiding in FoodPrint
FoodPrint: methode voor offensieve T&T Iteratief proces Systeem modellering Doelstellingen analyse Knelpunten analyse ontwerp Implementatie

17 Inleiding in FoodPrint -- Doelstellingenanalyse
Iteratief proces Systeem Modellering Doelstellingen analyse Knelpunten analyse ontwerp Implementatie Doelstellingen analyse Inventariseer wat de bedrijfs- of ketendoelen zijn: Vb: KalV wil GMO-vrije pindakaas gaan maken voor kritische consumenten. Dus: grondstoffen-oorsprong moet bijgehouden worden met T&T-systeem, maar productieproces niet Pindakaasproductie Pinda’s X met herkomst Y Pinda’s V met herkomst W GMO-vrije pindakaas

18 Inleiding in FoodPrint -- Doelstellingenanalyse
Inventariseer wat de bedrijfs- of ketendoelen zijn: Vb: KalV wil smaak van pindakaas constant houden Dus: interne productieproces moet strikt gemonitord worden om inefficienties op te sporen. Pellen Pinda’s X Pinda’s V Pindakaas Persen Vullen Jan Piet Machine ABC CDE Potjes

19 Inleiding in FoodPrint -- Doelstellingenanalyse
Inventariseer wat de bedrijfs- of ketendoelen zijn. Conclusie: deze doelen bepalen welke gegevens je moet opslaan (uiteraard moet je altijd voldoen aan de eisen die gesteld worden door de overheid)

20 Inleiding in FoodPrint – Systeem modellering
Iteratief proces Systeem Modellering Doelstellingen analyse Knelpunten analyse ontwerp Implementatie Systeem modellering In model geef je reële beschrijving van werkelijkheid op dit moment (dus niet van “hoe het zou moeten”) Alle pinda’s worden in 1 silo gestort, zowel GMO-vrije als GMO-pinda’s. Daarna worden de pinda’s in de fabriek … KalV

21 Inleiding in FoodPrint – Knelpunten analyse
Iteratief proces Systeem Modellering Doelstellingen analyse Knelpunten analyse ontwerp Implementatie Aan de hand van het gemaakte model, bepaal je of de huidige situatie voldoet aan de bedrijfsdoelen. Knelpunten analyse Voorbeeld: Doelstelling: GMO-vrije pindakaas. In het huidige model worden alle pinda’s in 1 silo gestort. Hierdoor worden de GMO-vrije pinda’s niet apart gehouden: knelpunt

22 Inleiding in FoodPrint – Knelpunten analyse
Aan de hand van het gemaakte model, bepaal je of de huidige situatie voldoet aan de bedrijfsdoelen. Je past het model van het systeem aan, zodat het gevonden knelpunt wordt opgelost Dit doe je tot er geen knelpunten meer over zijn. Voorbeeld: Aanpassing: twee silo’s, 1 silo voor GMO-vrije pinda’s, 1 silo voor overige pinda’s. Dit knelpunt is opgelost. Op zoek naar het volgende.

23 Inleiding in FoodPrint – Knelpunten analyse
Samenvattend: Je bepaalt aan de hand van het model van de huidige situatie alle plaatsen waarop het systeem aangepast moet worden, In de knelpuntenanalyse geef je aan hoe dat moet gebeuren.

24 Inleiding in FoodPrint – Systeem ontwerp
Iteratief proces Systeem Modellering Doelstellingen analyse Knelpunten analyse ontwerp Implementatie Het aangepaste model kun je vertalen naar een systeemontwerp. Hierin worden de noodzakelijke veranderingen beschreven op het gebied van Organisatie (vb: Jan is verantwoordelijk voor de scheiding tussen GMO-pinda’s en GMO-vrije pinda’s) Proces (vb: vrachtwagens met GMO-pinda’s moeten op locatie A lossen, GMO-vrije pinda’s op locatie B) Informatie (vb: herkomst pinda’s bijhouden in database) Techniek (vb: bouwen van SILO voor GMO-vrij product)

25 Inleiding in FoodPrint – Systeemontwerp
Uiteraard moeten de gemaakte overwegingen en beslissingen met de klant voor wie het T&T-systeem is overlegd worden. Pas als het goedgekeurd is, kun je verder gaan. Anders moet een gedeelte van het werk over.

26 Inleiding in FoodPrint – Implementatie
Iteratief proces Systeem Modellering Doelstellingen analyse Knelpunten analyse ontwerp Implementatie Als het systeemontwerp goedgekeurd is, kan men aan de slag om het T&T-systeem in de praktijk neer te zetten. Implementatie

27 Conclusie T&T kan defensief en offensief bekeken worden
Door T&T te koppelen aan bedrijfsdoelen kost het niet alleen geld, maar levert het ook wat op FoodPrint is een systematische methode om offensief naar T&T mogelijkheden in de praktijk te kijken


Download ppt "Inleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google