De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding. Overzicht Inleiding op het gebied van Tracking & Tracing –Wat is T&T? –Waarom T&T? –Waarmee krijg je te maken? Inleiding in de FoodPrint benadering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding. Overzicht Inleiding op het gebied van Tracking & Tracing –Wat is T&T? –Waarom T&T? –Waarmee krijg je te maken? Inleiding in de FoodPrint benadering."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding

2 Overzicht Inleiding op het gebied van Tracking & Tracing –Wat is T&T? –Waarom T&T? –Waarmee krijg je te maken? Inleiding in de FoodPrint benadering –Kort overzicht van alle stappen

3 casus: Pindakaas Wat als je gekochte pot pindakaas niet in orde is? –Te plakkerig, over datum, ziek van geworden? Melden bij supermarkt  geld terug –A) klopt de constatering van de consument? –B) zo ja: waar ging het fout? –C) wat moet ik uit de handel halen? –D) hoe kan ik het in de toekomst voorkomen? Als dit vaker gebeurt: structurele aandacht nodig  Tracking & Tracing (T&T) 

4 Wat is T&T? Tracking: het real-time volgen van producten door een keten Waar is de pindakaaspartij die op 10-10-2004 is geproduceerd op dit moment? keten Tracking (real-time)

5 Wat is T&T? Tracing: het kunnen achterhalen van de geschiedenis van producten in een keten Waar is de pindakaaspartij, die op 10-10-2004 is geproduceerd, opgeslagen geweest? Door welk bedrijf is de partij in potjes gedaan? In welke potjes zijn pinda’s uit partij X terecht gekomen? keten Downstream tracing Upstream tracing up down  geen tracing zonder tracking! 

6 Waarom T&T? Het moet van de overheid Het moet van de supermarkt (anders mag ik niet meer leveren) Het moet van de ketenpartners (anders krijg ik de schuld als er iets mis gaat met het product) Defensief

7 Waarom T&T? Het helpt mijn imago te verbeteren (betere concurrentiepositie) Het is een nuttige tool om mijn logistieke processen te monitoren Ik kan bewijzen waar mijn grondstoffen vandaan komen en hoe ze gebruikt zijn (nieuwe markt: biologisch, high safety food,...) Offensief

8 Terug naar de pindakaas: hoe te traceren? Hoe weet ik waar mijn gekochte potje pindakaas is geweest? –Wat is het “spoor” dat mijn potje heeft achtergelaten?  Representaties van mijn potje pindakaas in de informatiewereld (ketendatabases) –Hoe is de keten opgebouwd?  Welke processtappen ondergaat de pindakaas?  Wie is verantwoordelijk voor welke stap?

9 Representaties vanin de keten invoerapparatuur werkelijke pot pindakaas fysieke produkt- representaties vrachtbrief ID 14 ID 12 digitale produkt- representaties

10 De pindakaasketen (in grote lijnen) RetailersProduktie Distributie - centra (DCs) ID 12ID 14 Upstream tracing kassabon

11 De pindakaasketen (detail) Chain: Pindakaasketen van KalV Schakel-type: voedsel- producent distributeurretailer keten Schakel-type: Schakel: KalV-fabriek Maastricht Delft DC D500 Veenendaal D500 filiaal Wageningen Ede schakels Schakel: KalV-fabriek Schakel: D500 filiaal Rol: keten- regisseur Rol: schakel ketenrollen Hier heb ik mijn pot gekocht ID 12 Rechtspersoon: KalV B.V. rechtspersonen (verantwoor- delijken) Rechtspersoon: D500 B.V.

12 Het trace-startpunt: de supermarkt Proces op hoofdlijnen Schakel: D500 filiaal Wageningen (10) Proces: intake (11) Proces: verkoop Proces in detail (10.2) proces: Breng dozen in winkel (10.1) Trigger: Vrachtwagen (10.3) proces: Haal potten uit dozen (10.4) proces: Vul pindakaas- voorraad aan komt aan (11.1) Trigger: product (11.2) proces: bijwerken verkoop administratie T&T primitieven pot1...100doos1 (10.2) TRANSPORT doos1 Pindakaas voorraad Mijn gekochte pot pindakaas ID 12 (10.3) SFG (10.4) BEWERKING (11.2)

13 Wie traceert er? Wie is verantwoordelijk: –Ketenregisseur van de pindakaas keten: KalV B.V. De kwaliteitsmanager (QM) van KalV probeert dit uit te zoeken Wat zijn zijn hulpmiddelen? –Hij weet wanneer de pot is gekocht en heeft verder beschikking over de fysieke en digitale produktrepresentaties (resp. vrachtbonnen, databases)

14 De -casus is dus... Een voorbeeldsituatie dat door de modules heen gebruikt wordt Deze voorbeeldsituatie wordt aan de hand van feiten (zoals: Pinda’s worden in een silo opgeslagen ) en gebeurtenissen (zoals: Operator Piet reinigt de mixer ) beschreven in de pindakaas- casus.

15 Waar krijg je met T&T mee te maken? Detailniveau: wat wil je bijhouden? –WAAR registreer je? (RPs) –WAT registreer je? ((product, proces) metingen) –DETAILNIVEAU idents? (stuks, batch, product) Vertrouwen: welke info deel je met ketenpartners? –Welke info is concurrentiegevoelig? –Heeft de keten “wisselende partners”? –Wie hoort er wel/niet bij de keten? (toeleveranciers? afnemers?) Hoe zet je dit op?  Foodprint

16 Inleiding in FoodPrint FoodPrint: methode voor offensieve T&T Iteratief proces Systeem modellering Doelstellingen analyse Knelpunten analyse Systeem ontwerp Implementatie

17 Inleiding in FoodPrint -- Doelstellingenanalyse Iteratief proces Systeem Modellering Doelstellingen analyse Knelpunten analyse Systeem ontwerp Implementatie Doelstellingen analyse Inventariseer wat de bedrijfs- of ketendoelen zijn: Vb: KalV wil GMO-vrije pindakaas gaan maken voor kritische consumenten. Pindakaasproductie Pinda’s X met herkomst Y Pinda’s V met herkomst W GMO-vrije pindakaas Dus:grondstoffen-oorsprong moet bijgehouden worden met T&T-systeem, maar productieproces niet

18 Inleiding in FoodPrint -- Doelstellingenanalyse Doelstellingen analyse Inventariseer wat de bedrijfs- of ketendoelen zijn: Pellen Pinda’s X Pinda’s V Pindakaas PersenVullen JanPiet Machine ABC Machine CDE Potjes Dus:interne productieproces moet strikt gemonitord worden om inefficienties op te sporen. Vb: KalV wil smaak van pindakaas constant houden

19 Inleiding in FoodPrint -- Doelstellingenanalyse Doelstellingen analyse Inventariseer wat de bedrijfs- of ketendoelen zijn. Conclusie: deze doelen bepalen welke gegevens je moet opslaan (uiteraard moet je altijd voldoen aan de eisen die gesteld worden door de overheid)

20 Inleiding in FoodPrint – Systeem modellering Iteratief proces Systeem Modellering Doelstellingen analyse Knelpunten analyse Systeem ontwerp Implementatie Systeem modellering Systeem modellering In model geef je reële beschrijving van werkelijkheid op dit moment (dus niet van “hoe het zou moeten”) Alle pinda’s worden in 1 silo gestort, zowel GMO-vrije als GMO-pinda’s. Daarna worden de pinda’s in de fabriek … KalV …

21 Inleiding in FoodPrint – Knelpunten analyse Iteratief proces Systeem Modellering Doelstellingen analyse Knelpunten analyse Systeem ontwerp Implementatie Knelpunten analyse Knelpunten analyse Voorbeeld: Doelstelling: GMO-vrije pindakaas. In het huidige model worden alle pinda’s in 1 silo gestort. Hierdoor worden de GMO-vrije pinda’s niet apart gehouden: knelpunt Aan de hand van het gemaakte model, bepaal je of de huidige situatie voldoet aan de bedrijfsdoelen.

22 Inleiding in FoodPrint – Knelpunten analyse Knelpunten analyse Je past het model van het systeem aan, zodat het gevonden knelpunt wordt opgelost Dit doe je tot er geen knelpunten meer over zijn. Aan de hand van het gemaakte model, bepaal je of de huidige situatie voldoet aan de bedrijfsdoelen. Voorbeeld: Aanpassing: twee silo’s, 1 silo voor GMO-vrije pinda’s, 1 silo voor overige pinda’s. Dit knelpunt is opgelost. Op zoek naar het volgende.

23 Inleiding in FoodPrint – Knelpunten analyse Knelpunten analyse Samenvattend: Je bepaalt aan de hand van het model van de huidige situatie alle plaatsen waarop het systeem aangepast moet worden, In de knelpuntenanalyse geef je aan hoe dat moet gebeuren.

24 Iteratief proces Systeem Modellering Doelstellingen analyse Knelpunten analyse Systeem ontwerp Implementatie Inleiding in FoodPrint – Systeem ontwerp Systeem ontwerp Het aangepaste model kun je vertalen naar een systeemontwerp. Hierin worden de noodzakelijke veranderingen beschreven op het gebied van –Organisatie (vb: Jan is verantwoordelijk voor de scheiding tussen GMO-pinda’s en GMO-vrije pinda’s) –Proces (vb: vrachtwagens met GMO-pinda’s moeten op locatie A lossen, GMO-vrije pinda’s op locatie B) –Informatie (vb: herkomst pinda’s bijhouden in database) –Techniek (vb: bouwen van SILO voor GMO-vrij product)

25 Inleiding in FoodPrint – Systeemontwerp Uiteraard moeten de gemaakte overwegingen en beslissingen met de klant voor wie het T&T-systeem is overlegd worden. Pas als het goedgekeurd is, kun je verder gaan. Anders moet een gedeelte van het werk over. Systeem ontwerp

26 Inleiding in FoodPrint – Implementatie Iteratief proces Systeem Modellering Doelstellingen analyse Knelpunten analyse Systeem ontwerp Implementatie Als het systeemontwerp goedgekeurd is, kan men aan de slag om het T&T-systeem in de praktijk neer te zetten.

27 Conclusie T&T kan defensief en offensief bekeken worden Door T&T te koppelen aan bedrijfsdoelen kost het niet alleen geld, maar levert het ook wat op FoodPrint is een systematische methode om offensief naar T&T mogelijkheden in de praktijk te kijken


Download ppt "Inleiding. Overzicht Inleiding op het gebied van Tracking & Tracing –Wat is T&T? –Waarom T&T? –Waarmee krijg je te maken? Inleiding in de FoodPrint benadering."

Verwante presentaties


Ads door Google