De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© VHIC Recordkeeping - naar een digitaal archief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© VHIC Recordkeeping - naar een digitaal archief."— Transcript van de presentatie:

1 © VHIC Recordkeeping - naar een digitaal archief

2 Pagina 2 © VHIC › ontwikkelt normen en standaarden › is een netwerk van nationale instituten (in 148 landen) › een NGO (niet-gouvernementele organisatie) › www.iso.org International Organization for Standardization

3 Pagina 3 © VHIC Waarom (inter)nationaal standaardiseren? › internationaal referentiekader › gemeenschappelijke afspraken › voorwaarden voor (inter)nationale uitwisseling van producten, diensten, informatie, technologie. Gericht op › kwaliteit › veiligheid › betrouwbaarheid › efficiency › uitwisselbaarheid

4 Pagina 4 © VHIC ISO in Nederland: NEN › Nederlands Normalisatie-instituut › gevestigd in Delft › met een Nederlandse Normcommissie Informatie- en recordmanagement › Nederlandse vertaling van ISO 15489

5 Pagina 5 © VHIC Waarom een internationale norm op gebied van informatie- en archiefmanagement? › toegenomen complexiteit organisaties › toename digitale informatiestromen › schaalvergroting › toename invloed automatisering › vergroting verantwoordingseis › archief van statische component naar onderdeel bedrijfsproces Waardoor: behoefte aan internationale ‘best practice’

6 Pagina 6 © VHIC NEN-ISO 15489 Voor wie bedoeld? › managers › div-ers, specialist informatiebeheer › it-beheer › alle medewerkers › ….. http://www.whitefoot-forward.com/iso_15489-1.pdf

7 Pagina 7 © VHIC adviseert over het beheer van archiefbescheiden van archiefvormende organisaties (publiek- of privaatrechtelijk) Hoe? Richtlijnen voor vaststellen verantwoordelijkheden mbt: › archiefbescheiden › archiefbeleid › procedures › systemen › processen NEN-ISO 15489

8 Pagina 8 © VHIC Wat? het bepalen van beleid en standaarden: › Toewijzen verantwoordelijkheden en bevoegdheden › Vaststellen procedures en richtlijnen › Vaststellen van diensten mbt beheer en gebruik archiefbescheiden › Ontwerp, implementatie en beheer van archiefbeheersystemen › Integratie van Informatie- en archiefmanagement en bedrijfsprocessen en -systemen

9 Pagina 9 © VHIC Processen van recordmanagement › Wat zijn onze records? › Hoe lang moeten we ze bewaren? › Hoe vinden we ze terug ( binnen hun context) › Hoe houden we ze toegankelijk? › Wie mag ze inzien?

10 Pagina 10 © VHIC Kanttekeningen › Standaarden bieden geen maatwerk voor organisaties › Altijd vertalen naar de praktijk › Informatiebeheer is onderhevig aan veranderingen, dus ook de standaarden › Organisaties zijn uniek › Aanpassen aan het ambitieniveau van de organisatie

11 Pagina 11 © VHIC NEN ISO 15489 Integraal informatiemanagement: Alle relevante informatie (ongeacht de vorm) van de hele organisatie (procesgebonden) door de hele organisatie (alle medewerkers, niet alleen DIV)


Download ppt "© VHIC Recordkeeping - naar een digitaal archief."

Verwante presentaties


Ads door Google